Friday , July 28 2017
Home / Photos / India / ‘Shahzade-Sa-Sahar Tha’

‘Shahzade-Sa-Sahar Tha’

Asha Mishra Upadhaya presenting a copy of her book ‘Shahzade-Sa-Sahar Tha’ to President Pranab Mukherjee at Rashtrapati Bhavan in New Delhi on Thursday. UNI PHOTO