|
|
|
|
|
17th Ramzanul Mubarak 1436 | Sunday, Jul 05, 2015
Aap ke sawal

sj1_20

Saturday, 9 October 2010
 Print  Pdf
Comments(121)
Saturday, 9 October 2010
 Print  Pdf

MUSHRIK

razi, kisi nay tery nazriyat ko mushrikana nazriyat kahey.

kiya to yeh bat plata kar uss shaqs ko kah sakta hai?? Ulti polkti taweelaon ka sahara math le razi. (kal meinay clarify kiya hai) mienay sawal kiya k KIYA TO YAHI BATH USS SHAQS KO KAH SAKTA HAI JISNAY TERY NAZRIYAT YA TUJHAY MUSHRIK KAHA?

To kah hi nahi sakta. Quikay to janta hai woh Mushrik nahi hai aur nahi uskay nazriyat mushrikana hai......SAMAJH MEIN AYEE HADEES ABB......ya yahan bhi apni taweel layega?

Adorable Or......Attn Mirza G

Mirza G isey hi kehtey hain key Aa Bayel Mujhey Maar…..kuch samjhey???

Meraaj ki Saadath Jism key saath honi Zarouri thi aur Duniya ko Bathana tha key Aap Aaqa(PBUH)par Yaqeen karkey iss Baath ka Iqraar kiya Jaye key Allah wahdahu La Shareek Ka Wajood hai……Aur Aaqa(PBUH)Allah key Sachey Rasool hain jinko Allah ney Duniya main Bhaija aur who iss bath par Qadir hai key who jisey chahey kuch bhi Athaa karsakta hai…isee liye Meraaj ki Shab Aaqa(PBUH) ko Allah taala ney Arsh sey Farsh tak Direct nahi bulwaya….Bulkey masjid E Haraam sey Masjid E Aqsa Tak lejaya gaya(Subhaanallazi Asra bi Abdihi Lailamminal Masjidil Haraam ilal Masjidil Aqsaa.Surah Bani Israyeel )….….Aur Baad main Jo Quresh Masjid E Aqsa key Hawaley sey Daryaaft kiye Nabi(PBUH)bathladiya kartey they…kiyun key baaz Quresh Masjid e Aqsa ko dekh chukey they Magar ye bhi Jaantey they key Nabi(PBUH)iss sey pehley Kabhi Masjid e Aqsa ka Safar nahi kiye they… Arsh key mutalliq tho quresh kuch nahi jaantey they jiskey Baarey main sawaal karkey Nabi(PBUH)key Farmaan par Yaqeen kasaken…. ..Aur jannath o jahnnum ko Bar Huque hai jaanen..…..

Aur ye har dow key liye hai…Yaani Ahle eimaan key liye bhi aur Kuffar key liye bhi…..aur bhi bahutsi Wajuhaat hain magar main iqtesaar sey bayaan kardiya…….

Agar Sirf Roohaani eitebaar sey Meraaj kahen tho Islaam main iski Hujjat nahi Banthi….Kuch samjhey???Aur Na hi Duniya key Kuffaraun par.....

Aur Aap jo Kalima Shahada Padhtey hain tho kiya Aap ney Khud apni aankhaun sey Allah ko Dekha hai???Nahi Na? Phir hum jo Kalima Shahada Padh rahey hain tho who Nabi(PBUH)par Eitemaad karkey hi Padh rahey hain….Warna Humari Gawahi Jhoot kehlayegi…..Kuch Samjhey???

Hijrath bhi ek aisa amal hai jiska Ajar Muqarar hai….Yaani Hijrat karna bhi ek ibadath hai…Aur Ebadath main jism ka Shamil hona bhi Zaruri hai……Sirf rooh sey mushaheda hotha hai Ebadath Nahi…….. Ebadath nahi kehlathi….Kuch Samjhey???

Quraan Farmatha hai key jiss ney Allah Aur Uskey Rasool (PBUH)ki Taraf Hijrath ki Uska Badla khud Allah Aur Nabi(PBUH)hi hain….Aur gar koin Raastey main hi inteqaal kargaya tho Shahadath bhi Naseeb hogi…..Aur Jo duniya key liye hijrat karega tho uska Ajar bhi duniya hi hai………kuch samjhey???

Aur Hazir o Nazir ka iss hisaab sey koin jod hi nahi bantha ye Deen E islaam hai koin Mathamatic ka Farmula nahi ……Aur jo Maanna hi nahi chahta ho usko ek Hazaar baar bhi misaal o Daleel dey kar samjhao nahi Manega…….Dawr E jahiliyat Sirf Ahle ilm key liye khatam huva…..Jahelaun key liye nahi…….Hazir O Nazir ki Tareef main pehley hi bayaan karchuka hun….Aur jo Naa maney tho Quraan ki Who Saari Aayaath ki khilaaf warzi hogi jiss main Allah Taala Ney Farmaya hai key Nabi(PBUH) Shahed hain(Gawah)Aur Momineen ki janaun sey bhi ziyada Qareeb hain…….

2) Mukhtaar E Kull sey Shafaat E uzma ka inkaar nahi hotha bulkey Shafaat E Uzma ki Daleel Banthi hai……Aur Mukhtaar E kull ka Maana Bazaath Nabi(PBUH)khud Apni Qudrath Sey Nahi Bulkey Allah ki Athaa sey Huvey Hain Jiss ki Daleel main Sahih Ahadees Saha Sitta sey Pesh kar chuka hun….

3)ilm e Ghaiyeb E kulli ka Lafz Sirf Aap hi sey sun rahey hain warna 1400 saal ki history main kisi bhi Ahle Sunnath Wa Al Jamaath key Aalim Ney ye Baath Nahi Kahi hai…Ye Jhoota Aur Bebuniyaad ilzaam sirf aur sirf Apney Nawmouloud Maslak ki Publicity key liye Lagaya Jaa Raha Hai……. …

Agar Apni Maa key Doodh ki Halawath o Shereeni ki Garmahat Kisi ki Ragaun main Baaqui hai tho kisi Ahle Sunnat wa Al Jamaath ki Authentic Book sey ye ilzaam sabith Karen…..Warna sirf bhonktey rehney walaun ko main khatir main nahi laatha….

Iss Blog Par Maafi Maangney Tak Main kisi Kazzab ya Makkar ka Jawab Nahi dena chahta tha iss liye Khamush raha tho iska Mathlab ye Math samajh lena key hum lajawaab hogaye hain….Aur Aap jhoot kehney waaley ki Peet thaptapa ney lagen……..Sach hai jaisi rooh Waisey farishtey……Allah Bachaye aisey Fitna parastaun sey…..

Bouncer

Tum nahi smjho gay razi saheb. QUIN? quinkay agar tumhar murshad ilim e ghaib rakhta hai, woh harjagha muajood hai, 50% kul ka ikhtiyar rakhta hai to tera masla hai kay Huzoor SAS ko issay kam kaisay karoon aur tu nay Aap SAS ko lejakar Allah Sob o Tala ki sifath sey mila diya.

Teri fikar bdlay gi aur zaroor badlay gi ...agar to nay iss Qabar Parasti aur Shaqsiyat Parasti ko choddiya. tu zaroor badlay ga razi agar to quran aur hadees kay sath apni taweel lagana chordday.

Mery khayal mein yeh badi badi batien karna chordday bhai aur apna wada wafa kar, jo to nay kiya hai(WAHI RAZA KHAN PER LAAN BHRJNAY KA) bechara razi...issi liye kahetay hein bhaio, ghomand aur badayee ki batien zaib nahi deti

Mirza G Attn....Aasaan Deen..

Mirza G Aap ki dukhti ragg par haath padhgaya shayed.....kiya ye jhoot hai? kiya Aaj Aaplog unn Youtube Babies ko Apna Nabi Nahi Maantey??? Muttafiqa Alaih Hadees ko bhi Nahi maan rahey hain......Quraan ki Aayaath ka Mathlab bhi unki hi Zubaan aur tarjumey ko hi sahih samajh rahey hain..... Apni tehreer aur merey jawaab ko dekhlo.....

main ney har baath Quraan Aur Hadees sey sabith kiya hai......phir aap log khud hi Imaam E Aazam Abu hunaifa RA.key hawaley dena shuru kiye hain.....tho main bhi usi kitaab shifa Shareef sey hi Hawaley dey raha hun.......Aap key liye aap key Hisaab sey Aap hi key refer karda kitabaun sey Aap key Sawaal ka Jawaab dey raha hun.....aur kaisey aur kitni baar aapko samjhaya jaye???

Aur Kitna Bhago gey Sahih Deen sey???aur kitni Taweelaat dhundogey Quraan ko Hadees ko, Humko ghalat sabith karney ko??? apney dil par haath rakh kar kaho key kaunsi baath aur Aqeeda humara aisa hai jo humney Quraan aur Hadees sey prove nahi kiya??? Aur Kaownsi aisi baath aisi hai jo aap ney bayaan ki aur woh Quraan o Hadees key khilaaf nahi nikli???

Allah Jiss sey bhalayee ka irada farmatha hai usey Deen ki samajh Athaa karta hai.....

Merey Articals main jo Wazahat hothi hai Aap ko Taweel lag rahi hain....Jab key Allah khud Quraan main Wazahaten,Misaalen dey dey kar samjha raha hai,Tashbeehaath Bayaan kar kar key samjha raha hai,humsey pehley ki jo Ummaten Guzar chuki hain unkey Waqiyaath Bayaan kartey huvey samjha raha hai,Jo Naa Farmaan they unpar Laanath bhejtey huvey samjha raha hai,Jo Shukr guzaar log they unpar Apney Athaa kiye gaye Inaamaath ko Zaher kar raha hai,Jisney Allah ko Maana Unka Bhi Zikar karta hai,Jiss Ney Nahi Maana Unka bhi Zikar Karta hai,Al Gharz har Ek Baath ka Zikar Karta Hai tho kiyun???

Kiya Mera Allah Sirf ye Hukum dey detha key Uski hi Ibadath kee jaye.....Aur Uska hi Hukum Maana Jaaye Aur ye 2 Line ka sirf Ek Page Nazil Kardeta tho kiya Kisi Bandey ki Majaal hothi key Uski Naa farmaani karta???Nahi Na....Phir itni badi Kitaab Nazil kiyun Farmayee??Itney tafseelaath aur Ahwaal kiyun Bayaan kiye???? kiya Aap ney Kabhi Socha???

Agar Aap Deen ko Lafz E Aasaan hi Samajh Rahey hain tho ghalat hai....Agar deen Par Amal Karna Aasaan hai kehtey hain tho Bilkul Sahih....Kuch Fraq Samajh main Aaya??? Deen Huqeeqath Main Aasaan Hai Amal Karney ko....Magar Samjhney key liye Mukammil Quraan aur Hadees ko Samajhna Zaruri hai jo Bada Mushkil hai......

Aap chup Chaap Ahkaam E deen Par Amal kartey rahen jinhen Humarey Buzrugaun ney Wazeh kiya tho Kisi Taweel Ya tafseel ki Zarurath hi Nahi.....Laikin agar kisi Cheez ka Inkaar kartey hain tho phir Tafseel aur Daleel dena padhega aur Sunna bhi Padhega phir yahin sey bahes o Mubahes ka Silsila shuru hojatha hai....

Ek Choti si Baath key Agar Aap kisi cheez ka inkaar kar rahey hain tho iska Mathlab uss inkari cheez ka pehley sey Wajood hai…..Aur kisi Cheez ka Hum Difaa kar rahey hain tho iska Mathlab Who Cheez pehley hi sey Mawjood hai…..

Ab Deen main kisi Nayee Cheez ka Izafa Biddath hai…..Yaani Who Cheez Jo Pehley sey Mawjood hai Uska Inkaar….ye jo Inkaar ka Amal hai yehi tho Biddath hai….Aur Agar Hum Uss Cheez ka Difa Kar Rahey Hain Tho Alhamdulillah ye Iss Baath ki Daleel hai key Hum koin Biddathi Nahi Hain……..kuch samjhey?????

Ab yehi Kaam Hum Kar rahey hain.......Misalen dey dey kar samjha rahey hain....Jo Allah ki Sunnath hai>>

Waqiyaath Bayaan kar kar Key Samjha rahey hain Jo Allah Ki Sunnath Hai>>>

Aayaath ka Tarjuma khuley Alfaaz main Kar karkey Samjha Rahey Hain Jo Habeebullah(PBUH)ki Sunnath hai>>>>

Ahadees Dhoond Dhoond kar Uska Mathlab Wazeh karkey Samjha rahey Hain Jo Sahaba Razt ki Sunnath Hai>>>>

Khulafa E Rashideen Ki Sunnaten Bayaan kar Rahey hai jo Saba Razt ki Sunnath hai>>>>

Sahaba Razt Ka Amal kiya Tha Daleel key Saath Samjha Rahey Hain Jo Tabayeen o Taba Tabayeen ki Sunnath hai>>>>

Phir bhi Aap ko Agar inn Tamaam Sunnathaun par Amal karney walaun ki Baath Taweelaath Lag Rahi Hain tho kiya kabhi Aap ney bhi socha hai key Aakhir Aap kiyun Deen key Baaz Ahkamaath par ghair Zaruri Tanqeed kar rahey hain????

Agar kisi Cheez ka Ilm Nahi hai tho Iqraar karlen…..Aur Gar Kisi Cheez Ka Ilm hai tho Daleel key Saath Bayaan karden ye Sunnath E Nabavi hai…..Phir Aap ki Zimme daari khatam….

Laikin Aap Agar Zor Zabardasthi sey Baghair kisi Daleel key Apni Marzi Ka deen Masoum Musalmanaun par thonsna chahengey tho Isko Dajjali Amal Kaha Jayega…..Aap ki Baath ko Thukraney Waalaun per Ilzaamaath,Tanqeed,Faqrey Baazi,Gali Gloch,Fatwey baazi, Hiqarath sey Mukhatib karna,Qabar Parast kehna,Mushrik kehna,Biddathi Kehna,Ye Sab Shaitaan Maloun ka Amal kehlatha hai…..

Aur iskey jawaab main Agar Hum Astaghffaar padh rahey hain aur Laanath bhejrahey hain tho Alhamdulillah ye iss bath ki Daleel hai key Abhi Eimaan Humarey dilaun main Zinda hai….

Free ka Blog hai Bass jo chey likhtey raho…..magar Yaad Rakho Apney Har Uss Amal Ka Hisaab dena Hai jo Aap ChupKar Tanhai main kartey hain…..Magar Yahan tho Aap khuley Aam Kehrahey hain aur Kar Rahey Hain……Allah hi Tawfiq dey Hum Sab Musalmaanaun ko…..Aameen Summa Aameen.

Phir Wahi MAKKARI

Yahi to kahajata hai tery taluk say razi kay to likhta hai quran aur hadees aur neechay apni taweel. Agay to kiya karta hai....sab jantay hein teri 'Mixer Grinder Technique'

To nay phir ghalat likha razi.....Allah iz o jal farmatey hein Quran ko hamnay Asaan banaya.......Tery yeh khanay ki wajaha yeh hai k tera Murshad(Mardood ka Pilla)kahta hai k Quraan ka samajhna mushkil hai...aur jo zaheri manay hein woh to 'AWAM' aur 'JAHELOON' ka ilim hai 'KHAWAS' ka ilim to woh Batini ilim hai jo zaher ka libada oudhay hovey hai. Aur to ussi batini ilim kay chakkar mein Allah k hukum kay khilaf baath karraha hai.

Aur neechay jo choti badi batien likhi haien to nay woh sab issi Shaqsiyat Parasti aur Qabraon ko Poojnay ka naeeta hai.

Akhir mein tujhay tera wada yad dilata howa khatam karta hoon kay ham intezar karrahein hein tery laan bhejnay ka.....(SATH PUSHTAON TAK TU NAHI BATA SAKTAY AISA TARJUMA JISMAY ALLAH K RASOOL sas KAY TALUK SAY ....KAHA GAYA....yahi kaha tha na razi to nay?) Dekh Allah nay tera kiya haal kiya Tery murshad peer ka tarjuma ekk mard e momin nay dosray hi din tery monh per demara .....aur aaj tak to MOH CHOPAKER PHIR RAHA HAI.

THE MOVEMENT OF QADIYANIES (MIRZAIES)

ASSALAMU ALAIKUM WO RAHMATULLAHI WO BARKATAHU
( razvi bhai, habib bhai, haroon bhai, samad bhai, ma. kaleem bhai, amjad bhai, a. qadeer sahab,mateen shah qadri sahab, shafiq bhai,)
Bhaiyo,( is daur ki sob se badi jahat apne imaan ko bachana hai,----- imaan per daka dalne wale kai bhes mein nazar aayenge----- isliye yeh zaruri hai ke imaan ke daakuan ki pehchan rahe,----- yeh article khaskar mere Sahi Aqeeda Sunni Musalmano ke liye irsaal kar raha hoon----allah humko deene mohammedi per chalne ki taufique aata farma aur dajjal shaitan ke shar se mahfuz rakhe)

The Qadiani movement which developed under the leadership of the late Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, based first at Qadian, India, till 1947,----- and then at Rabwah, Pakistan. -----Since 1984 it has been based in England after the then head, the late Mirza Tahir Ahmad, was forced to flee Pakistan,------ Mirza Mahmood Ahmad ibn Ghulam, was second Khaleefah.-----Among his works are: Anwaar al-Khilaafah (Lights of the caliphate), Tuhfat al-Mulook and Haqeeqat al-Nubuwwah (The reality of prophethood).-----”yeh kitaben dekh sakte hain andaaza hoga kya kahti hain”

The mouthpiece of the movement was magazine Majallat Al-Adyaan, by Mirza Muhammad Ali, He also produced a distorted translation into English of the Qur’aan. Among his works are Haqeeqat al-Ikhtilaaf (The reality of differences), and al-Nubuwwah fi’l-Islam (Prophethood in Islam), as stated above

PEOPLES FELICITATE QADIYANI MOVEMENT FROM JAMAAT
(1)Syed Abul A'ala Maududi (Sept 25, 1903 - Sept 22, 1979), also known as mole ana, He was the founder of Jamaat-e-Islami,
Maududi was given a death sentence in 1948 by a military court under martial law for writing the book Qadiani Problem This sentence was later commuted to life imprisonment.
(2) Nabi(saw) ko akhri nabi(saw) samajhna awaam ka khayal hai, “ahle ilm ka nahi” (kitaab “TAHZEER ALNAAS” mole vi, “MOHAMMED QASIM NANATAVI”
SOME EPIDERMAL QUESTIONS
Why is Qadianism Movement hiding aspect of their founder?
Why is Qadianism Movement so anxious to portray Mirza Qadiani as a truly devout follower and devotee of Holy Prophet ?
Why Qadianism portray them self as a true sunni muslim?
CAN ANY ONE ANSWER ?------Razvi bhai is the most experienced and well equipped person in countering and combating with the pugnacious menace of QADIYANIES-----so I request razvi bhai to brief us little more about QADIYANIES (mirzaies) ----thanks

Juma Mubarak

meri taraf se Qariyeen siasat ko juma Mubarak
Allah hum sab ko is mubarak moqe per ziyada se ziyada Ibadat karne ki taufeeq ata farmaye..ameen

Blog ke saare ahbab se guzarish hai ke Allah ki bargah mein Mere Walid e Mohtaram ki sahat kaamila ke liye zaroor dua karein.
Allah hum sab ko nek taufeeq de..ameen summa amin

ASSALAMU ALAIKUM WO RAHMATULLAHI WO BARKATAHU

ASSALAMU ALAIKUM WO RAHMATULLAHI WO BARKATAHU

HAROON BHAI BAHOT TAKLEEF HUVI YEH SUNKAR KE AAPKE WALID NASAAZ HAIN,------AAPKI PARESHANI MEHSUS HOTI HAI MERE BHAI---AAP PARESHAAN NA HOON------ HUMSOB DUAGO HAIN ALLAH RABBUL IZZAT KI BARGAH MEIN ALLAH APNE HABEEBE PAAK NABI KAREEM SALLALLAHU ALAIHI WASSALLAM KE SADQE TUFAIL MEIN AAPKE WALID MOHTARAM KO SAHETE KAMILA AATA FARMAIYE(AMIN YA RABUL ALAMIN) MERI JANIB SE AAPKE WALIDE MOHTARAM KO SALAM KAHIYEGA.

EKK QABAR PARAST KAM HOGA.

EKK QABAR PARAST KAM HOGA. KAIKI DUA RAY? JANAY DAY ISKO. PAHLAY TERI BUDDI GAYEE AB YEH BUDDA JAYEEGA, TO DUA KAISI?? HAAN HIDAYAT KI DUA ZAROOR KARTAY HEIN. TU TO WOH BHI NAHI KARSAKTA QABAR PARAST. DEKH KAHEIN MUSHRIK TO NAHI MARRAHA HAI YEH? TUJAHY TO ISKA BHI EHSAS NAHI HOGA. QUKAY TU NAY APNI HUDOOD HI KHAL MALT KARDI HAI. ALLAH RAHEM KAREY HAM SAB PER.

TUM MEIN AUR HUM MEIN YEHI FARAQ HAI!

JIS DIL MEIN RAHEM NAHI, MOHABBAT NAHI, EHSAAS NAHI------VO MUSALMAAN NAHI!------AAP IS BAAT KO APNE KISI BADE ALIM SE CONFIRM KAR LIJIYE!-------DEENE ISLAM VO MAZHAB HAI,-----JIS MEIN --------MERE AQAA(SAW) NE AMAL KARKE BATAYA, ----JAB AAP(SAW) RAASTE SE GUZARTE,---- EK KAFERA AAP(SAW) PER ROZE KACHRA DALTI THI-----AUR EK ROZE AAP(SAW) WAHAN SE GUZAR RAHE THEA TO KACHRA NA GIRA------DARYAFT FARMAYA TO PATA CHALA KE ZAYEEFA KAFERA BIMAAR HAI-----AAP(SAW) FAURI USKI AYAADAT KE LIYE TASHREEF LEGAIYE-----MIZAJ HAAL PUCHHA AUR DUA BHI FARMAIYEE------VO KAFERA ITNI MUTASIR HUVI------EK AAISA MAZHAB JIS MEIN ITNI MOHABBAT, INKESARI, RAVADARI, EHSAAS,-----SIRF APNAUN KE LIYE HI NAHI GHAIRON KE LIYE BHI!-----VO ZAIYEEF BUDHIYA FAURI IMAAN LE AAYEE-----
TO TUM BATAO MERE TAUHEED PRAST NAJDI TUM DEENE ISLAAM PER HO?-----YAA YAHUD VO NASARA KE TALWEY CHAATNE WALE AGENT HO?

Haroon Bhai Assalaamu

Haroon Bhai Assalaamu Alaikum Wa Rahmathullahi Wa Barkathuhu.

Haroon Bhai Allah Sey Duaa Hai key Aap Key Walid Saheb Ko Shifa e kamila Athaa Farmaye.....Aap key Walid Ka Saaya Humesh Aap key Sar Par Qayem o Dayem Rahey.....Aap key Walid Saheb ko Har Qism key Mushkilaath o Museebataun sey Mehfouz rakhey Aameen Ya Rubbul Aalameen.....

Haroon Bhai Jaan ki Zakhaat bhi Jaan hi Hothi hai......Aap ek Bakra Apney Walid Saheb ki Taraf sey Fauri Zubah Karkey Sadaqa karden.......Inshallah Taala Aap key Walid Saheb ko Mukammil Shifa Hogi aur Zindagi Main Bhi Barakkat Mehsous hogi......Allah Hum Sabkey Waliden ko Sahet E kamila Athaa Farma.....Aur Jo kooch karchukey hain Unki Qabr ko Apni Rahmath sey karwat Karwat Noor sey bhardey......Unkey Saath Badi Shaffaqath O Mohabbath sey Mamila Farma Jiss Tarah Unhoney Humari Parvarish Shafaqqath O Mohabbat sey Farmayee....Aameen Ya Rubbul Aalameen..

KALA BAKRA HONA DEKH. HAAN,

KALA BAKRA HONA DEKH.

HAAN, DUA KAR JAISAY ALLAH NAY KAHA HAI

“AQAA(SAW) KI GEODESY ACCURACY” (SABAQ-08)

“AQAA(SAW) KI GEODESY ACCURACY” (SABAQ-08)
Google Earth Accepts the truth of the holy Prophet Muhammad (Saw)
ABU ABDULLAH JI AUR QARAYEEN KI MALUMAAT KE LIYE:-HAMARE AAQA(SAW) KI GEODESY KNOWLEDGE KA EK NAMUNA PESH KARTA HOON----AAJ ANGREZ UNKE SOPHISTICATED ADVANCE GEODESY EQUIPMENTS, MICRO-THEODOLITES, TOTAL STATIONS, GPSS(GEO PHYSICAL SATELITE SYSTEM)(ITRS) INTEGRATED TOPO ROVERS, RAKHTE HUVEY BHI ZERO ERROR ACCURACY PAANA MUSHKIL HAI, -------AUR HUMARE AQAA(SAW) 1400 BARAS PAHLE YEMEN MEIN ISLAAM KI PAHLI MASJID KA QIBLA DIRECTION TAYEEN KIYE WITH ZERO ERROR, -----AAJ GOOGLE EARTH NE US DIRECTION KI JAANCH KI HAI MULAHEZA FARMAIYE ----2nd HIJRI MEIN SANA(YEMEN) KI PAHLI MASJID TAAMIR HUVI DIRECTION OF QIBLA AQAA(SAW) KE BATAIYE HUVEY DATA BASE PER RAKHA GAYA -----SANA, MAKKAH SE 815 km doore hai aur beech mein kai pahadi silsile(mountain chainS) bhi aate hain, dekhiye puri tafseel hai is clip mein
http://www.youtube.com/watch?v=a3Zv9MDxpHw

AANKH BANDH HOGAYEE?

ABU ABDULLAH JI QADIYANI!---KUCH BAN NAHI PAA RAHA? ----AANKH BANDH HOGAYEE?--------.....HAZRAT IMAM AHMED IBN HAMBAL ra KAY SHAGIRDOUN MEIN HAZRAT SHAIKH ABDUL QADER JEELANI ra HAIN.....AUR PHIR AAP KAY SHAGIRDOUN MEIN ALLAMA IBN E TAYEMA ....AUR AAP KAY SHAGIRDOUN MEIN IBN QAYYIM .....AUR AAP KAY SHAGIRDOUN MEIN MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB NAJDI (LANATI)......TO BATAIYE

(1)HAZRAT Imam Hambal(RZTA) NE ZINDAGI KA BESHTAR HISSA ILME HADIS MEIN GUZAAR DIYA TO KYA WOH (MZA)QURAN PER FAOQIYAT NAHI HAI ???????????? (AAPKE MAKTABE FIKR KE MUTABIQ)

(2)AAP, AAPKE IBNE TAIMA AUR AAPKE ABDUL WAHAB NAJDI LANATI,----HAZRAT IMAM HANBAL(radi Allahu anhu) AUR HAZRAT SHAIK ABDUL QADER JEELANI RAHMATULLAH ALAIH KE SHAGIRD HONE KA DAM BHARTE HAIN?

(3)KYA AAP, AAPKE IBNE TAIMA AUR AAPKE ABDUL WAHAB LANATI,----HAZRAT IMAM HANBAL(radi Allahu anhu) AUR HAZRAT ABDUL QADER JEELANI RAHMATULLAH ALAIH KI TAALIMAAT KO MAANTE HAIN???---(IN HAMBALI BUZRUGON KI JO TALIMAAT HAIN,--AUR JO AAPKE ABDUL WAHAB NAJDI LANATI KE TAFAKKURAAT HAIN VO EK DOOSRE KI ZIDD HAIN)

(4)KYA AAP, AAPKE IBNE TAIMA, AUR AAPKE ABDUL WAHAB NAJDI LANATI IS 70,000 HAZAAR AHAADIS WALI “MUSNAD” KO MAANTE HAIN?(JO HAZRAT Imam Hambal(RZTA) NE LIKHI HAI)

(5)AGAR MANDARJA BALA SAWALAAT KE JAWABAAT, NAFI MEIN HAIN TO----KHULA ZAHER HAI KE AAP, AAPKE IBNE TAIMA, AUR AAPKE ABDUL WAHAB NAJDI LANATI “BAD AQEEDA AUR GUMRAH THEA”!-----AUR SEEDHE SEEDHE “NASRANI AGENT” THEA JO HUKUMATE ISLAMIA KO GIRANE KE LIYE KAAM KARTE THEA AUR HUKUMATE ISLAMIA KA KHATMA KARDIYE! TUKDE TUKDON MEIN BANT DIYE.(HAMPHER KI BIOGRAPHY PADHIYE)

Alim ul ghaib! Sirf ALLAH swt hain!

BESHAK! ALIMUL GHAIB! ALLAH HI HAI----AUR USI NE AQAA(SAW) KO ILME GHAIB ATAA FARMAYA HAI-----
qurane majeed kahta hai(72:26/27)
AYAT:- “"He (alone) knows the Unseen, nor does He make any one acquainted with His Mysteries― (26) "Except an messenger whom He has chosen: and then He makes a band of watchers march before him and behind him, (27)” (surath Al-JINN) (TRANS.-ENG-YUSUF ALI)-----AUR HADISE MUBARAKA TO MUFTI KHALEEL SAHAB MADDEZALLA AALI NE LAST WEEK BATADI HAI—“AQAA(SAW)NE FARMAYA KE MUJHE ZAMEEN AUR AASMAN KE BEECH MEIN JO HAI USKA ILM ATAA KIYA GAYA HAI-----------
TO AB AAP BATAIYE ABU ABDULLAH JI QADIYANI -----DAMAAGH KA ILAAJ KARVALIYE YA NAHI!----------YEH AAAP LOGON KI KAUN SI ZAAT HAI JO HAMESHA AQAA(SAW) KI AZMAT MEIN TAKFIF KE LIYE KUCH NA KUCH DHUNDTE RAHTE HO???-----MASHVARA HAI FAURI TAUR PE MATEEN SHAH QADRI SAHAB KE AASTANE PER JAIYE AUR MUNH PE THUKWALIJIYE-----YEH JALAN, HASAD, KEENA, JHOOT, MAKKARI JAATI RAHEGI----ALLAH HAFIZ

Beshak Sirf Allah Alim Ul

Beshak Sirf Allah Alim Ul Gaib Hai, Deobandi ka Aqeda sono muzaffar hussain bade buzrogon me inka shomaar hota hai pure deoband me ye mashoor tha ke agar kise ki kamai halaal hai to muzaffar hussain sab ko khila agar unka meeda hazam karleya to usshaqs ki kamai halaal hai agar muzaffar hussain sab ko qai hogaye to usshaqs ki kamai haraam hai.kitaab arwa e salasa

yane deobandi buzrogon ke maade bhi alim ul gaib hote hain, meeda ko bhi pata chal jata hai kamai halaal hai ya haraam.

jab ke abu bakr siddiq razi allah tala un ek marataba doodh peeleye baad me pata chala ke yahood ke paas se aaya to aap raziallhu tala an ungleeyan maar maar ke ulthi ki aur doodh nikal deya khud ba khud qai nahin hoqe daaad dejeye deobandi buzrogon ki unka maada ghalat cheez hazam hi nahin karta.

RAND KE RAND RAHE AUR HAATH SE JANNAT BHI NAHIN GAYE

Rizq E halaal Aur Rizq E

Rizq E halaal Aur Rizq E Haraam ki Apni Taseer Musallima Huqeeqat hai....Iss Sey kisi ko Bhi Inkaar nahi Hai......Magar jo Paimana Muzaffar husain Saheb key maida ka Muqarar kiya gaya hai woh Zaruri nahi key sach bhi ho......

Aur jo hadees Aap ney Hazrat Abu Bakr Razt anhu ki Bayaan ki Hai.Jahan Tak mujhey maloum Hai key woh doodh nahi Bulkey Paani tha Aur Aap ney Bhooley sey Khadey hokar Pee liya thaa....Aap jo Waqiya Bayaan kar rahey hain ye bhi sach hosakta hai....Shayed mujhey iska ilm nahi hai.....Magar jo Marouf Baath hai woh Wohi hai jo main ney Bayaan ki hai......Allahu Waalam

Hikayaath ......

As salaam alaikum
Anonymous sahab hikayaat aur kahaniyoun say aqayed aqz nahin hotay. Aqeeda banta haye Allah swt kay farmaan say jo humaray paas Quran ki shakal mein mahfooz haye, aur Allah swt kay Rasool pbuh kay amal say.....baat samajh mein aayee. Kisi alim kay fatway say bhi aqeedah nahin banta, kisi wayez kay kehdenay say bhi nahin.

Abu Sahab, Aap Ke buzrogon

Abu Sahab,

Aap Ke buzrogon ke aqeda Quran ke Khilaaf hain jaise ke Allah Dilon ke Bhet, Waswason ko Janta hai.

Lekin AAp hazraat jo kitaben pard te phylate hain un me 50 hikayat likhen ke falan buzrog dilon ke waswason ko jante hain.jo quran ke khullam khulla khilaf hai.fazaile haj paden aap kitne qissa likhan hain aap ke shiekh ne jo quran ke khilaf hain.

jab aap logon ko bataya jata hai to khate hain kahani hai halan ke aap ke taleem yahi kita been hain, na aap in kitabon ko rad karte hain na hi apne aqeda durost karte hain.

masjid me yahi taleem ghar me yahi taleem phir dawa quran aur hadees ka.

iNKI GUSTAQI KI HAD NAHIN HAIN

Assalam wa alikum wa rahmatullahi barkatahu,
Arwa ibne oubiya jo khareji tha, Hzt Ziad bin ummiya ne poocha ke Abu Baker Siddiq RA aur OMER ra KA KIYA HAAL THA, kaha ache the. PHIR HZT OSMAN RA ke baare mein poocha to Arwa kahne lag ibteda mein 6 saal tak inko main bohoth dosth raktha tha phir jub unhoon ne nayee nayee baathein aur biddathein shroo ki to inse alhedah hogaya isliyae ke akhir mein Nayouzubillah kafer hogaye the. PHIR Ali RA ka haal poocha kaha woh bhi awayel mein ache the jub hukum banaya nayouzu billah kafir hogaye isliyae in se bhi alhedah hogaya. Phir muwaiya RA ka haal daryafth kiya to inke ko ek saqth gaaali nikaali. Phir Ziyad bin Ummiya ne apna haal poocha kaha tumhara awwal haal zeenath tha aur akhir zindagi aur donoun haalath ke beech mein tum apne Rub ke nafarmaan ho Ziadh ne uski Gardan marne ka hukum diya aur iske Gulam ko bulaker kaha iska muqtasar haal bayan karo , kaha jub mein iske paas khana lejatha ya bichona karne ko jatha gharz her haal mein yeh eteqad aur ijtehaad iska dekhtha tha. kaha ke Talha RA, Zubair RA Ayesha RA Abdulah bin Zubair RA aur tamam ahle islam jo inke saath the sub ki takfeer kiya kartha aur sub ko Muqallid finnaar kahta tha Nayouzu billahi min zalik.
Allah aisi zehniyath aur fitne se mehfooz rakhe ameen

AURTON KA MASJID JANA BAHUT

AURTON KA MASJID JANA BAHUT ZAROORI HAI
mai ek namazi aurat hone ke naate is article full support karti hoon ke aurton ko masjidon jana chaiye kyon ke basa waqt jab hum log bahar jaate hain tu hamari namaz sirf is wajah se qaza ho ja ti hai ke hum logon ko masjid ma jane ki ijazat nahi hoti jab ke ek article mai sunni sahab ne hawalon ke zariye ye sabit kya hai ke aurat bhi masjid ja sakh ti hai
aur jo log masjid mai aurton ka ahleda namaz ka intezam nahi karte woh hi hamari qaza namazon ke zimmedat hai aur ye gunah unhi ke sar hai aap allah se daro aur hamari namazon ka intezam karo warna hum qiyamat aap logon ka gireban pak rai gai

Aurtoun ka masjid mein namaaz padhna...

As salaam alaikum
Saray mashriq e wasta mein har masjid say munsalik MUSALLA NISA banaya jata haye jahan mominaat imaam kay peechay ba-jamaat namaz ada karti hain......PARDAH KA KHAAS EHTEMAAM KIYA JATA HAYE.......aurtoun kay liye masjid mein dakhil honay ka darwaza bhi alagh hota haye.....bahar haal kehnay ka matlab yeh haye kay mardoun ko ya imaam ko yeh bhi pata nahin chalta kay un kay peechay masjid say munsalik alaheda maqaam mein aurtein bhi namaaz padh rahi hain........is liye woh tamaam shukook w shubhaat jo aurtoun kay masjid mein dakhilay ko lekar paida hotay hain woh saaray fout ho jatay hain.....................masjid mein aurtoun ko namaaz na padhnay ka fatwa sirf indo-pak mein lago haye...kisi namaloom wajah say....warna aurtoun ko masjid mein namaz ada karnay ki ijazat Humaray Aqa pbuh nay di haye:
Abu Dawood (567) narrated that Ibn ‘Umar (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) said: “Do not prevent your women from going to the mosques, although their houses are better for them.” Classed as saheeh by al-Albaani in Irwa’ al-Ghaleel, 515.
Baad mein baaz ulema nay waqt aur halaat kay tahet kaha kay aurtein apni namaz agar ghar par hi ada karein tuo behtar haye......saudi arabia ya aur doosray ilaqoun mein ab ayesay halaat nahin hain kay aurtoun ko ghar mein hi namaz ada karnay ko kaha jaye, is liye jagah jagah masjidein hain aur har masjid mein aurtoun ki namaaz ka intezaam haye yehan tak kay highways par moujood masajid mein bhi.......koi fitna nahin koi fasaad nahin, koi anti-social problem bhi nahin haye.....is liye humaray yehan bhi masjid say munsalik aurtoun kay liye alaheda ibadat gaah bananay ki zaroorat haye.
Razvi sahab ka aurtoun ko yeh mashwera dena kay woh kisi bhi muslim ghar par dastak day kar namaaz ada karnay ki ijazat talab karay kuch sahih nahin haye....is say social problems paidah honay ka darr rehta haye......mayein is muamilay mein razvi sahab say muttafiq nahin houn.

Twist with a Difference..or Difference with...

......yeh Razi Saheb sey muttafiq nahi hein aur mein Abdullah saheb say muttafiq hoon....bus.....Itni si kahani hai, itna sa fasana hai......... Self my wife really enjoyed this arrangements during our visit to middle east.

Chonkay Razi jaisay ashaab per raza khan ki zaheni bulhawasi ka asar hai, issi liye inko 'daal mein kala nazar ata hai'...aur baaz surtaon mein to daal hi kali nazar atai hai in logaon ko.

Baqaul shaqsay, issi blog mein, inko to apni maa bahenaon per bhi bharosa nahi...... aur us ganay ki zinda misal hein razi jaisay log.....
MIEN TUJH SAY MILNAY AYEE MANDIR JANAY KAY BAHANAY....ab yeh log kaisay permit keiengay apnay ghar ki khawateen ko masajid janay....Shayad issi liye razi nay pahlay hi marhalay mien inkar kardaiya tha Masjid janay sey magar beauty dekho....dosraon kay gharon mein janay ka mashvera deta hai.

Meri Bahen Aap ZAROOR Namaaz

Meri Bahen Aap ZAROOR Namaaz Padha karen.....Jab Bazaar Jayen tho Namaaz ki Pabandi bhi karni chahiye......Aur masjid main Namaaz Zaroor Padha karen... Aapko Nahi Roka jaraha hai.........Agar Aap Dekhen key Kisi Masjid Main Aurtaun key Liye Jagah Makhsoos Nahi Hai....Pardey Ka Ehtemaam Nahi Hai.....Tho Aap kisi Bhi Musalmaan key Ghar Par Khatka Mariye Aur Unsey Khwahish kariye key Woh Aap ko Namaaz Padhney ki Ijazat dey.......Koin Bhi Musalmaan Insahallah Aap ko Manaa Nahi Karega.......

Istarah Aap Jiss Ghar Main Namaaz padhengi tho uss ghar ki khawateen bhi aap sey Mutasir hokar agar benamazi hain tho Shayed Namaazi hojaye......Aap key hissey main bhi kuch Surkh Deenaar Aajayen.......Main tho Aksar jagah aisey mauqey Dhoondta rehta hun......Agar masjid band Mili tho.....Aur Alhamdulillah sirf 2 ek baath karkey Namaaz padhkar nikal Aatha hun......

Allah Dilaun ka Haal Jaanta hai.....Shayed masjid ki Namaaz sey bhi Ziyada Sawaab Aap key aur merey hissey main Atha kardey......

kyon mirza,ar alien aur

kyon mirza,ar alien aur doosre ye kabtak biddat aur shirk par maara maari karo gai ye aurton ka masala bhi bahut important hai zara is par bhi bahes hojai kyon tumari aurton ko is masala se guzar na nahi pada

YEH TO B PASHA KI WRITING

YEH TO B PASHA KI WRITING STYLE HAI KYA B PASHA AISA B KYA?

Gustaqe Sahaba wa Azwaaj mutaherath - Khairujulislam

Assalam wa alikum wa Rahmatullahi Barkatahu,
Rizvi bhai, Alain bhai aur tamam sahiulaqeedah Gulamaane Habeeb SAWAS wa Shaidaye Sahaba akram ajamayeen.

Abu Abdullah, Mirza,Akhter Mirza, Mohammed Osman aur Anonymous Isataraf mutawajjeh hoon.

Abhi kuch din pehele ek ahle tashee Kuwaith mein Amma Ayesha Siddiqa RA ki shaan mein Gustaqi ki this is per kaafi wabaal huwa tha.
Isi zaman mein chand din pehele Saudia mein ek fatwa jaari kiya gaya jismein khulla kahagaya hai ke
"GUSTAKHAANE SAHABA AKRAM AJMAYEEN RA AUR AZWAJE MUTAHARAATH RA JO HUM SUB KI MAAEN HAI KI SHAAN MEIN GUSTAQI KARNEWALE "KHAIRJULISLAM" HAIN.

Ab woh log jo mere Aqa wa maula Rasool allah sallallahu alehi wasallm((Roohifidaka ya Habeeb Allah)) ki shaan mein musalsil gustaqi karne wale.
Sahaba akram ajmayeen ki shaan mein gustaqi karnewale, kabhi kaale kalote kahagaya to kabhi nazeba alfaaz istemaal kiya gaye, Ahlebeith athaar ki shaan mein Gustaqi karne wale, Hamari maaaun ki shaan mein gustaqi karne waale apna apna muhaseba karlein .

KIYA WOH DAQELE ISLAM HAI YA KHARIJEEN HAIN.

shiya kazzab

Raha nahi gay na tujh say.
Tahreer khatam hotay hotay tera rang nazar agaya Alein the Lanatein.
Isko Qabar Parastaon aur Shiyaon ki Mumasilat kah lo ya Dilchasp Husnay Itefaq magar teri bhadas nikal hi gayee.

Dont worry, na to Sunni Ahle Bait se nafrath kartay hein....aur na koi Gustaq e Rasool hai yahaan. Agar koi aisa hai, Allah usko saza dega...to paraishan math ho inn baton ko lekar Qadri, the Packet-Mar Qawal.(Suna hai ab tera baap saraknay wala hai?)
Yahi haisiyat hai tum Qabar Parastaon ki, there is nothing to feel bad. Aur haan razi 'kalay bakray' ki bath karraha hai.

Yeh tuo tamaam......

As salaam alaikum
Mateen sahab yeh tuo tamaam sunni musalmanoun ka imaan w aqeedah haye kay hum kisi Sahabi RA ko ghalath ya bura nahin kehtay, Azwaaj e Mutahharaat RAnha ko ummul momineen samajhtay hain, aur kisi ki shaan mein gustakhi nahin kartay hain. AB IS TARAH KI GUSTAKHIYAAN AGAR AHL E TASHII YA KOI AUR FIRQA KARTA HAYE TUO SUNNI ULEMA UNHAIN KHARIJUL ISLAAM HANAY KA FATWA KYOUN SADAR NAHIN KARTAY AUR AGAR PEHLAY HI SAY AYESA FATWA MOUJOOD HAYE TUO US PAR AMAL KYOUN NAHIN KARTAY HAIN.
Ab aayiye kaam ki baat, jis maqaam kay logoun ko aap log badmazhab kehtay hain, khabees w kuttay, w najadi kehtay hain, jin kay peechay namaaz qayam na karnay ka fatwa detay hain, wahin say ayesay fatway aarahay hain aur aap un fatwoun ka reference bhi dey rahay hain......TUO PHIR YEH BATAYIYE KAY YEH BADMAZHAB kaisay ho gaye........in ko badmazhab kehna chorrdo tuo pata chalayga kay koun log hain jo gustakhan e rasool hain AUR haqeeqi BADMAZHAB BHI HAIN.
ek aur cheez jo bhi aap logoun kay aqeeday par na houn un ko gustakhe rasool kehna bhi chorro, kyoun kay yeh buhtaan aur ilzaam haye, haan jin logoun nay waqeyi ayesa kiya haye tuo woh us kay zimmedaar hain saza kay layeq haye kharij ul islaam hain. ayesay logoun ki tashheer karna aur un kay bayanaat ko baar baar qalam karna is blog per chaaptay rehna bhi GUSTAKHIY E RASOOL say kuch kam nahin......suna aapnay Mateen sahab alias ar alain/Razvi/Haroon....

Gustaqe Sahaba wa Azwaaj mutaherath - Khairujulislam

Assalam wa alikum wa rahmatullahi barkatahu,
Bhai baath sirif Gustaqaoun ki horahi hai, kisi firqe ki nahin horahi hai. Ab Gustaq kaun hai aap qud hi thande dil se muhaseba karlein. Aap to poori mehnath kaarte hain mere Aqa wa maula Sallallahu alehi wa sallam ki shaan mein kuch kami karne ki lekin Jiska zikar "WARAFANA LAKA ZIKRAK" Allah hi kartha hai to tum log yahudiyoun ke saath bethkar jithna kar sakthe hain karte jayen , Shamme Mohammedi ke parwane jauq dar jauq daqil hi hhote rahenge. Infact Allah taala tum logoun ko Azab mein dalne ke liyae din raath khangaal khangaal kar nikal ke lathe hain, Imandaari se boliyae aap jub qurani ayeth ya ahadith dhoonthe hain to apka kiya mansha rahtha hai, YEHI NA KE HUZOOR PUR NOOR SALLALLAHU ALEHI WA SALLAM KI SHAAN MEIN KUCH TALASH KAREIN.
kaash aap yehi time mere aqaa ki seerath be ayeb dhoondne mein lagadethhe. ab aap hi bathayein apka mansha gustaqi haii ke nahin.
Doosri baath Fatwa to majboori hai aap logoun ki, kiun ke salman rushdie ki gustaqi ke waqth to saanp soongh gaya tha. Tasleema nasreen ki gustaqi ke waqth mahuwe khwaab the aap log. balke aap hi logoun ki branches se nikli huie gandh hai yeh.
Gustaqi karne wale ko hi Gustaq kaha jatha hai, Hum to gulamaane Habeeb hain hamari tareeq uthake dekhlein hum kahin bhi Gustaqi nahin karthe balke karne waaloun ke peeche kaale kutthe choddete hain,
BIDDATHOUN ka silsila aap logoun ne shrro kiyaa, Haj mein kiya kiya Biddathein daqil kiya hai aap logoun ne kuch jawab nahin diya aapne balke sareeh anjaan maardiyae.
Biddathi aap log
Gustaqe Rasool Sallallahu alehi wa sallam aap log.
Gustaqe Sahaba RA ajmayeen aap log((apka mirza ne hi kaha tha aapko yaad hain na KAALE KALOTE SAHABA KAHA THA))
4 Aimma ki shaan mein Gustaqi aap logoun ka waateerah
Aulia allah ki shaan mein bak bak karna aap logoun ke liyae achar, papad hai.
Abu Abdullah bhai sudhar jayen , Allah se nek hidayath ki taufeqq mangne ke saath aqeedah sahi karlein Sirajam Muneera ke muqaam wa ehteram ke liyae.

Phir Humen Mushrik kehney Waley Kown log hain??

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa barkathuhu.

Qarayeen Humera Aaqa O Mawla(PBUH)Farmatey hain key Hum Musalmaan Kabhi Bhi Shirk main mubtela nahi hosaktey hain....Tho Phir humen Shakhsiyat Parast ya Qabar Parast Ya mushrikeen Ya Biddathi kehney waaley kown log hain???

Qarayeen Agar hum ghaur karen tho aaj sey Pehley humen iss qisam key fatwey deney waaley nahi huva kartey they....ye tho Bilkul Nawmoulood hain jo humen iss tarah sey Jhootey aur be buniyaad ilzamaath laga laga kar apni jagah Jahnnum main bana rahey hain....kiyun key ye Ahadees ki khilaaf warzi hai.....Aur ek Hadees ka Munkir bhi Kharij ul Islaam kehlatha hai.....Iss Blog par humney Darjanon Ahades ilm e Ghayeb aur Noori Bashar ki Daleel main maye Quraani aayaath key saath pesh karchukey hain......phir bhi baar baar Azmath e Mustafa(PBUH)key Mutalluq Coments paas kiye jaa rahey hain.......Aur kisi musalmaan key Naam sey hi likha jaaraha hai......Aakhir kown hain ye log???

Qarayeen Qabraun ki ziyarath ko Jaana Sunnath hai......Aur Sunnath par Amal Karna Bayes e Sawab hai ya nahi???

Allah farmatha hai key Ateeh Allah Wa Atheeh Ur Rasool.Yahan par kisi ko fauqiyat deney ya kisi ko nazar andaaz karney ki baath nahi hai.....Donow ka hukum yaksaan hai......Aur Khud Allah farmatha hai key ye Nabi Apni Nafs ki Taraf sey tumhey kuch nahi kehtey bulkey Allah key Hukum sey hi kehtey hain...Isee liye Ahadees ko Wahi E Sirri kaha jaatha hai....Aur Quraan ko Wahi E jehri kaha jaatha hai.......humen inn donow ko Farq karney ka ikhtiyaar nahi hai.....iss hisaab sey tho khud Quraan ki hi Nafi horahi hai......

Magar jaan boojh kar Quraan aur Hadees ko ek dusrey sey alag kiya jaaraha hai.....Allah Bachaye aisey shar pasandaun sey......Zail main kuch Ahadees Pesh karney ki saadath hasil kar raha hun......jin main khuley Alfaaz main darj hai key hum Musalmaan kabhi bhi Shirk jaisey ghinauney Gunah key murtakib nahi hongey...aur Donow Muttafiqa Alaih Hadees hain......Alhamdulillah

’’حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداءِ اُحد پر (دوبارہ) آٹھ سال بعد اس طرح نماز پڑھی گویا زندوں اور مُردوں کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا : میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارے اُوپر گواہ ہوں، ہماری ملاقات کی جگہ حوضِ کوثر ہے اور میں اس جگہ سے حوضِ کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے تمہارے متعلق اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم (میرے بعد) شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے بلکہ تمہارے متعلق مجھے دنیاداری کی محبت میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار تھا (یعنی اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا)۔ ‘‘
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

أخرجه البخاري في الصحيح، کتاب : المغازي، باب : غزوة أحد، 4 / 1486، الرقم : 3816، ومسلم في الصحيح، کتاب : الفضائل، باب : إثبات حوض نبينا صلي الله عليه وآله وسلم وصفاته، 4 / 1796، الرقم : 2296،

’’حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : بے شک میں تمہارا پیش رو اور تم پر گواہ ہوں۔ بیشک خدا کی قسم! میں اپنے حوض (کوثر) کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور بیشک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں (یا فرمایا : زمین کی کنجیاں) عطا کر دی گئی ہیں اور خدا کی قسم! مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ‘‘
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

أخرجه البخاري في الصحيح، کتاب : المناقب، باب : علامات النَّبُوَّةِ فِي الإِسلام، 3 / 1317، الرقم : 3401، وفي کتاب : الرقاق، باب : مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيها، 5 / 2361، الرقم : 6061، ومسلم في الصحيح، کتاب : الفضائل، باب : إثبات حوض نبينا صلي الله عليه وآله وسلم وصفاته، 4 / 1795، الرقم : 2296 وأحمد بن حنبل في المسند، 4 / 153.

Musawwir kheench who naqsha jis main ye safayee ho
udhar Hukme paighambar ho idhar gardan jhukai ho

Yeh woh log Gustaqe Habeeb SAWAS hote hain

Rizvi Bhai Assalam wa alikum wa Rahmatullahi Barkatahu,
Riwayath hai Abuzamil Sammak Hanafi se
Ibne Abbas RA ne kaha jub Hurooriya ke liyae nikle jehan 6000 log moujood the, apne Ameerulmomineen Hzt. Ali RA se Zuhar ki namaz mein tawaquf karne ke liya kaha taake is qaum mein jaker guftagu karoon.
Is qaum se muqatib ho ker Ibne Abbas RA ne kaha Nabi sallallahu alehi wa salalam ke sahaba RA jo quran aur wahi ko tum se ziadaha janthe hain inhein ke muamelath mein Quran nazil huwa aur in mein se tum mein koyee nahin hai.
Jub unhoon ne suna to baaz ne kaha Quresh se mubahes math karo kiunke Allah taala ne in ki shaan mein farmatha hai "yeh log jhagadne wale log hain"
Ibne Abbas RA kahte hai ke main aysi qaum mein gaya ke ibadath mein koshish karne wale in se ziadah kisi ko nahin dekha tha, chahere in ke ziadah jagne se sookhe huwe the haath paun tedhe tedhe hain safeed kapde pahne hwe hain. Garz baazaoun ne mubahesa se inkaar kiya aur baazaoun ne mubahesa kiya.
Abbas RA ne kaha yeh bathao ke Rasool Sallallahu alehi wa sallam ke Ibne Am aur Damad aur muhajereen mein tum ne kiya ayeb dekha. In logoun ne kaha 3 ayeb dekhein hain.woh kiya hai.
kaha ek to yeh ke HZT Ali RA ne Allah ke kaam mein logoun ko hukum banaya halaanke Allah taala farmatha "hukum magar allah ke liyae aadmi ko hukum se kiya ilaqa"Surath alanaam.
Kaha doosra yeh ke inhoon ne jung kiya phir na in logoun ko qayed kiya na in ka maal loota, agar woh log kafir the to in ka maal halal aur gahneemath tha aur agar musalaman the to in ke saath ladna hi durusth na tha.
Teesri baath yeh unhoon ne apne lafz se Ameerul momineen ko mitadiya to ab woh Ameerul kafireen hain.
Ibne Abbas RA jawab dete hain kahte hain Agar in eterazath ke jawab mein qurani ayeth aur NAbi Sallallahu alehi wa sallam ke ahadees pesh karoon to kiya tum raazi hoge. kaha haan.
Ibne Abbas RA ne kaha tum jo kahte ho Allah taala me amar mein Hzt Ali RA ne admiyoun ko hukum banaya so yeh ayet suno ke haq taala ne Ruba Darham ke muamela ko aadmiyoun ki raye par rakha yaane mahram agar khargosh baraber janwar ko shikaar kare to iske jaza mein jiska andaza ruba darham hoga do shaqs adal ke hukum ki zaroorath hai. (surathalmayeda) Ab main qasam dekar tumse poochtha hoon ke admiyoun ka hukum hona khargosh ke baab mein afzal hai ya musalmaanoun ke khoon aur inke islaah ke muamela mein. aur tum jaanthe ho ke agar allah taala chahatha to is muamela mein khud hi hukum farmatha aur isi tarah aurath aur mard ke muqadamme mein hukum banane ke ijazath surath nisa kei ayeth se saabith hai. "agar tum ko miyan biwi ki bahami muqalefath ka andesha ho to ek munsif mar ke khandan se aur ek munsif aurath ke khandan se muqarar karo agar woh sulah karadeni chahein to Allah taala in mein baham muwafeqath kardega.
Isse maloom huwa ke admiyoun ko hukum banana sunnathe jaariya hai.
Doosra jawab tum jo kahte ho ke unhon ne jung mein kisi ko qayedi na banaya aur na ghaneemath li so main poochtha hoon kiya tum maa ayesha RA ko qayedi banaloge. Agar iske qayel huwe to kafir hogaye kiunke woh tumhari maa hai aur agar tum ne kaha ke maa nahin hai tab bhi kafir hogaye.
Is surath mein tum do gumrahiyoun mein sargardaan rahoge jisko ekhtiyar kiya gumrah huwe yeh sunthe hi ek doosre ki surath dekhne lage.
Teesra jawab Ammerul momineen lafz ko mita diya ka yeh hai ke jub suleh hudaibiaya huwe to Rasool allah salalallahu alehi wa sallam ne kaha Ali RA likho ke Mohammedur rasool allah, jisper eteraz kiya gaya aur kaha gaya ke hum nahin janthe ke aap Allah ke rasool hai warna jung hi nahin hothi, Hzt Rasoolallah sallallahu alehi wasallam ne farmaya " Ya Allah tu jantha hai ke main Rasool allah hoon" Lafz Rasool allah ko hatane se aap risalath se hergiz nahin nikle.
Abdullah ibne Abbas RA ki yeh taqreer sunker 2000 shaqs ne tauba ki aur baaqi isi gumraahi per maare gaye.

Rizvi bhai yeh woh log hain jo Gustaqi mein number one.
Allahumma ehdini wa aehdikum aur hum tamam ko is fitne se bachaye aur inke saath kisi hamdardi se mehfooz rakhe.

Jazak

Jazak Allah....Mashallah,Mateen Bhai Bikul Sahih Allah Aap ko Apni Hifz o Amaan Main Rakhey....Aameen Ya Rubbul Aalameen.

Muslim Mushrik Nahi Hota

Bilkul Sahee farmaya Razi Bhai nay

Muslim Mushrik Nahi Hota......magar ek Qabar Parast jo Mezhab e Tasawuf ko mannay wala ho, Mushrik hosakta hai.......Yani Mushrik Muslim Nahi Hota.

Abb aap per faisla hai Razi miyan, yeh Anna ka masla chorddo aur Roze Maheshar ka soncho jahan Allah 'Shirk ko chodkar jo gunha chahey Maaf karey.
Bacchay itna BADA KHATRA mool lenay ki wajha kiya hai? Jab char log kahrahein hien kay tumahrey nazriyat, jo Qabroon ki Pooja, Shaqsiyat Parasti aur Mazhab e Tasawuf per mabni hien, shirk ki tareef mein atay hein. Tumhari sonch kay lihaz se, aisa nahi hai/ ya hosakta hai. Tu yeh shaq quin? Seedhay Allah Rasool aur Sahaba...Finish.

Ekk formulae bataya tha Habib Bhai nay......

Jis Amal say Sawab hai........Pakad lo, Amal karo, Sawab kamao.
Jis Fail say Gunha hai........Taruk karo ,Rook jao Amal say, Gunha se Bacho
Jo Fail/Amal agar karo to sawab na k aro to Gunha nahi......Marzi hai (Shaq)

Aur Huzoor SAS nay farmaya........Jo Aal ya Iman ka hissa Mashkook ho,usay TARUK karo.(Naiki clear, Gunha clear...inkay Beech Shaq...isko avoid karo)

Razi Bhai PLEASE,kiya kaha jaraha hai, agar aap Shaitan ko suno gay to 'AGAR, MAGAR' hi kartay raho gay. Yeh ekk Ishara hai....Jahan Quran Allah Rasool ki bath suni aur dil mein 'GAR MAGAR' anay lagay to...woh shaitan mardood kay waswasay hein.

Dosri bath ......kiss asani say yeh taweed parastaon ka group, Qabar parast aur Shaqsiyat Parastaon ko Shirk ka Aamil kahdeta hai.....KIYA AAP INNKO KAHSAKTAY HO ISSI ASANI SAY??.......... kabhi nahi....hagis nahi...aap sirf itna kahogay kay "AISA NAHI KAHENA CHAHIYE" with reference to so & so...

Kiya oper wali misalein kafi nahi k aap sonchien, Razi Bhai, Please.

Mirza G Laikin Tawheed

Mirza G Laikin Tawheed Parast bhi tho hona chahiye na???Towheed main Allah Taala key Har Har Ahkaam ko Samajh kar Unpar Amal karna Bhi Shamil hai.....Naa key Jo Samajh main aajaye unpar aur jo Samajh main naa Aaye unko Thukrakar apni Marzi sey Islaam main Tehreef ya tankhfeef tho nahi karsaktey hain...Hai Na???
Aasaani sey kisi ko Mushrik Kehney Waaley ko Maloum hona chahiye key Kehney Waala khud bhi Mushrik Banjatha hai......isee wajeh sey hum kisi ko Mushrik nahi kehtey.....

Mushrik, Who???

Yeh to dili qawahesh hai teri razi k sari dunya ka iman kharab kare(Shaitan Mardood ka Chela).Kisi nay tujhay naam say mushrik kaha hi nahi...Haan tery nazriyat aur amal mushrika hai. mery khayl mein issi per bath horahi thi.

Jaisay ham nay yeh bhi dekha ka ekk Mushrik, Muslim nahi hosakta. Aur dosri bath... tera iss cheez ka iqbal k tu likhnay waley ko woh nahi kahsakta jo usnay tujhay kaha. Qiunkay to janta hai razi k woh tawheed parast hai........YAAR EKK BAT BATA, TO ITNA BADA KHATRA QUIN MOOL LE RAHA HAI. Theek hai agar to Mushrik nahi nikla, first class....aur agar, khudaqasta, tery nazriyat aur amaal Mushrika sabit hogaye khamat mein to kiya kareyga merey bhai? Akhar itna bad khatra mool lenay ki wajha?? Magar yeh chance tery hissab kay 'so called tawheed' parastaon kay sath to nahi hoga....Kaun sukoon mein hoga roz e mehshar? tu ya yeh tawheed parast? Chal tery kahenay kay hissab say pooray nahi hein yeh log iss kasauti per. magar to manta hai na k tawheed hi inki bunyaad hai. Kiya to issi yakeen se yeh bath Alein ka taluqa say kah sakta hai k woh tawheed parast hai....ya yeh kah sakta hai ka Abdulla saheb Qabar Parast hien? Chonkay to yeh kah sakta hai aur na woh, issi liye tera vote bhi yahi kaheta hai k to 'Doubtful Territory' mein ghoom raha hai. Baher aja bhai plz.

Dekh, Mirza tera bahee khwah hai, ussay G JA G math kaha kar.

QARAYEEN ZARA GHAUR KAREN IN ALFAAZ KO

QARAYEEN ZARA GHAUR KAREN IN ALFAAZ KO -----DEKHEN YEH MARDOOD ABU ABDULLAH KYA KAH RAHA HAI

“Ya phir kayi ek ahadees pesh kar detay hain jo un kay ghair islaami imaan kay liye ghair zaroori aqeeday ko sabit karti hain.”

YANE ISKE KAHNE KE MUTABIQ (MZA) AHAADIS GHAIR ISLAMI AQEEDEY KA AHAATI KARTI HAIN ?--------YEH MARDOOD LOG MUNH CHUPA KAR BAAT KARTE HAIN -----YEH KABHI KISI JALSE MEIN YA KHULE AAM AAISI BAATEN NAHI KARTE-----JHOOTE MAKKAR DAGHA BAAZA HAIN ------YEH SAARE KAAM MAKKARI JHOOT VO FAREB SE KARTE HAIN --------AGAR IN MEIN DAM HAI YEH HAQUE PER HAIN TO CHHUP CHHUPKAR KYUN KAHTE HAIN? -------KHULE AAM KISI JALSE MEIN KYUN NAHI KAHTE? JIS TARHA SE AHLE SUNNATUL JAMAT KE JALSON MEIN BA BANGE DAHEL HUM APNE AQEEDEY KA IQRAAR KARTE HAIN !-------AGAR TUM MEIN DUM HAI? TUM MEIN SACHHAIYEE HAI? TUM HAQUE PER HAIN?------TO KISI JALSE MEIN KYUN NAHI KAHTE YEHI BATEN? --------JO YAHAN MUNH CHHUPA KAR KAHTE HO?--------IS SE SAAF ZAHER HAI ----YEH MUNAFIQ HAIN! ----NASRANIYON KE AGENT HAIN DEEN KO NUQSAAN PAHONCHANA INKA MAQSAD HAI!------ALLAH AAM MUSALMAAN KO INKE SHAR SE BACHAIYE (AMIN)

Poora jumla likho ar alain sahab!

As salaam alaikum
ar alain sahab jab bhi aap kisi ko quote karo tuo poora jumla likho ya baat poori honay tak likho......aadha adhura jumla likho tuo matlab kuch aur ho jata haye......arun shourie aur doosray fasadi logoun say kiya aap nay yeh hunar seekha haye, kay woh quran ki aayaat ko bhi tukday karkay pesh kartay hain....yeh tuo aap jaantay hi hain kay kayi saal pehlay arun shourie nay surah tauba ki woh ayat aadhi adhuri pesh kiya tha jis mein kaha gaya hai kay "tum kuffar ko jahan pao qatl kardo". aur phir media waloun nay tuo quran mein say is aayat ko hazf karnay ki baat bhi ki thi...."
isi liye ar alain sahab agar aap bhi fitna parwar ruhjaan kay hamil maloom hotay hain...is liye mera poora jumla quote nahin kiya bas ek baat us say nikali haye aur aap kay ghaday huway aqayed ki tarah is ki bhi yaweel kardi.....kafi hunarmand ho fitnagari mein.
Aap ko yaad diladoun aaj jitnay bhi firqay musalmanoun kay hain un ki buniyaad bhi koi na koi hadees haye......sunni ahadees alagh, shiya ahadees alagh hain, yehan tak kay ayesay forqay jin ko hum nay islaam say kharij kardiya haye woh bhi apnay aqayed ko ahadees say sahih sabit kartay hain...........aqalmand ko ishaara kaafi haye....
Meray kehnay ka sirf itna hi matlab haye kay agar koi baat quran ki aayaat say sabit ho chuki haye tuo us ki nafi mein ahadees pesh karnay ki kiya zaroorat haye? Kiya kisi baat ko samajhnay kay liye sirf quran kafi nahin jab kay us baat kay mutaliq saaf bayan kiya gaya ho? haan agar koi cheez humari samajh say baher haye tuo zaroor hadees mein talash kiya jaye.
yehan dekhiye surah namal ki ayat 65 say khullam khulla kisi insaan ko ilm e ghayeb nahin haye kaha ja raha haye tuo, is ko ghalath sabit karnay kay liye aur insaan ko ilm e ghayeb haye kehnay kay liye ahadees, riwayaat, taweelat waghaira pesh karnay ki zaroorat kiya haye? Kiya aap log apnay aqeeday ko bachanay kay liye Allah swt kay kalaam say bhi muttafiq nahin hain? Shayed nahin is liye kay ayesa aap kay peer w murshid nay bhi kiya haye.

YEH TO KAH RAHA HAI ABU

YEH TO KAH RAHA HAI ABU ABDULLA SABEH NAHI.

MAZMOON PHIR SAY PADH " AUR AROON SHORIE KI TARHA 'OUT OF CONTEXT' BATH MAT KAR"

BAHUT SATAHEE ILIM HAI TERA...AUR TO TOPIC PER BOLTA HI KAHAN AHI MARDOOD.

Rasool Allah pbuh hazir w nazir....

As salaam alaikum
Guzishta haftay is blog par Allah kay Rasool pbuh ko hazir w nazir sabit karnay kay liye jaan tod koshishein ki gayein aur bahut saari ahadees bhi pesh ki gayi thein.....usi zaman mein mayein nay ek sawaal kiya tha kay agar humaray Aqa pbuh hazir w nazir us waqt say hain jab Adam pbuh ka wajood bhi na tha tuo ......Allah swt nay Aap pbuh ko meraj ki sa'adat kyoun ata ki? Aur Makkah say hijrat karnay ka hukum kyoun diya?........ala hazrat ra nay islaam ko chand khudsakhta aqayed diye hain jis say deen ka qila munhadim ho jata haye:
1. Rasool Allah pbuh har jagah hazir w nazir.....TAKAY MERAJ AUR HIJRAT KA EZAAZ KHATM HO.
2. Rasool Allah pbuh mukhtaar e kull......TAKAY SHIFA'ATE MUZNABEEN KA TAMGHA NA RAHAY.
3. Ilm e ghayeb e kulli ka aqeedah....TAKAY WAHI KI AAMAD KA SAWAAL HI PAIDA NA HO.
Ab agar koi Rasool Allah pbuh ko hazir w nazir manta haye tuo woh Meraj e Nabawi aur Hijrat e Nabawi ko nahin manta haye......qarayeen aap kounsi baat ko maneingay woh jo kisi philosophy par based haye ya phir woh jo haqeeqat haye aur saari duniya jisko janti haye.

Mashallah. Adorable. Aur

Mashallah.
Adorable.

Aur yahi chahety hein yeh Mazhab e Tasawuf ko mannay waley.

Islaam ki Tawheed per Hamla, Huzoor SAS ki azmath per hamla, Rukn e Haj aur Zakat sey Nalaan, Namaz ki bath karo to 'Aqlas, Khuloos aur Inhemak' ki bath kariengay....gharz....Peer/Shaik kahey to Musallay ko Sharab se bhigodo

Darasal yeh Khankahi Budday, jo muft ki 'Raoghani Rotiyan' todtay todtay 'Royee ka Budday' ban gaye hein, nahi chahatay k Khankha ka 'Air Conditioned' mahool choddkar maidanay zaar mein utrien. Jahan Khandaq bhi khodni hai, Ghoda,Dhaal aur Talwar bhi hai. Dushman kay Elaqay mein 'Jasoos' bhejkar information bhi hasil karna hai aur 'Foriegn Delegates' say Mumlikati masayel bhi discuss karnay hein. Becharey Qabar Parast, kahan kahan apni izzat ki dhajyan udatay phiriengay? Razi Bhai any comment

Alim ul ghaib! Sirf ALLAH swt hain!

As salaam alaikum
1." HUWALLAHUL LAZI LA ILAHA ILLA HUWA, ALIMUL GHAIBI WASH-SHAHADATI, HUWAR-REHMAAN UR RAHEEM" Ayat 22, Surah Hashr 59.
2. "QUL LA YALAMU MANFIS SAMAWATI WAL ARZIL GHAIBA ILLALLAHU, WAMA YASHUROONA AYYANA YUBASOON" Ayat 65, Surah Namal 27
HADEES E SHAREEF:
Hazrat Ayesha Siddiqa RAanha farmati hain, kay jo shaqs yeh gumaan rakhta haye kay Allah kay Nabi pbuh ayindah kal ko pesh aanay walay haalaat ka ilm rakhtay hain, us nay ALLAH swt par bahut bada buhtaan bandha is liye kay Allah to farmaraha haye kay, " aasmaan w zameen mein ghaib ka ilm sirf Allah ko haye".(sahih bukhari no-4855, sahih muslim no-287, tirmizi no-3068)
Surah Shoora 42 ki aayat 52 kay tarjumay mein Ala Hazrat khud likhtay hain kay.."....aur is say pehlay na tum kitab jantay thay na ahkaam e shara'a ki tafseel..."
Surah Aaraaf ki ayat 188 kay tarjumay mein bhi ala hazrat khud Rasool Allah kay alim ul ghaib honay ki nafi kartay hain, aur mukhtar e kull honay ki bhi..." Tum farmao mayein apni jaan kay bhalay buray ka khud mukhtaar nahin, magar jo Allah chahay, aur agar ghaib jaan liya karta tuo youn hota kay mayein nay bahut bhalayi jama karli aur mujhay koi burayi na pahunchi, mayein tuo yehi darr aur khushi sunanay wala houn unhain jo imaan rakhtay hain".
Ab hum kisko alim ul ghaib kahengay.....alim ul ghaib sirf Allah swt hain....ghaib kay ilm mein bhi woh ekta haye....nabiyoun ko aur rasooloun ko bhi itna hi ilm hota haye jitna Allah swt wahi ya ilhaam kay zariye unhain batlata haye AUR JO ILM KISI KAY BATLANAY SAY HASIL HO, USKAY ALIM KO ALIM UL GHAIB NAHIN KAHA JATA, alim ul ghaib woh hota haye jo baghair kisi wastay ya zareye kay zaati tour par har cheez ka ilm rakhay, har haqeeqat say bakhabar ho aur makhfi cheezein bhi uskay dayeraye ilm say bahar na ho.....yeh siwat sirf aur sirf Allah swt ki haye, is liye is kayenaat mein ghaib ka ilm rakhnay wala koi nahin.

MIRZA SAHAB YE KOI BAHRUPIYA

MIRZA SAHAB YE KOI BAHRUPIYA JO MERA NAAM ISTEMAL KAR RAHA HAI AAJ KAL MAI ZARA BUSY HOON IS LEYE IS BLOG SE GAIR HAZIR HOON AAP SE GUZARISH HAI KE AAP IS SE HUSHIYAR RAHE AUR APNA KAAM YE QPs KE KHILAAF JAARI RAKHEN
AAP KA EK CHAHNE WALA
SUNNI

Quran nahin! Ahadees haan!

As salaam alaikum
Qarayeen aap log andaza kar rahay hongay kay kuch log Quran ki aayat say kisi manghadat aqeeday ko ghalath bataaya jaye tuo us kay jawab mein un aayatoun ka woh tarjuma pesh kartay hain jo alam e islaam mein mashkook haye aur us per bhi us ki taweel kartay huway apnay aqeeday ko sahih batatay hain. Ya phir kayi ek ahadees pesh kar detay hain jo un kay ghair islaami imaan kay liye ghair zaroori aqeeday ko sabit karti hain.
Yeh hai woh log jin ko Allah swt kay kalaam ka lihaz nahin....Allah swt kay kalaam ko jun ka tuon nahin rakhtay hain balkay us ki taweel pesh kartay hain, aur apnay khayalaat ko shamil kartay huway us ko bracket mein likh detay hain....aur phir elaan bhi kiya jata haye kay AGAR QURAN URDU MEIN NAZIL HOTA TUO ISI TARJUMAY KAY MUTABIQ HOTA....
bahar haal yeh maloom huwa kay kuch log ahadees ko quran par tarjeeh detay hain.......in kay nazdeek khaliq kay kalaam say makhlooq ka kalaam mutebar haye. Allah swt in ko aqal e saleem ata karay.

Abu Bhai Quran aur hadeesEk

Abu Bhai Quran aur hadeesEk Tarazo ke do palle hain, Hadees nabi ne apni qwahish se nahin kahte jaise Quran me Allah ne farmaya "WAMAYANTIQU ANIL HAWA,INHOWAILLAWAHYOON YOHA" NABI APNE QWAHISH SE KUCH NAHIN KAHTE BALKE AAP PER WAHI HOTE AAP KAHTEHAIN.

AUR EK HADEES HAI "ALAINNIOOTTUL KITABAB WAMISLA MAHO" MUJHE QURAN KI MANNIND HADEES BHI ATA KI GAYEE.

YA AHLE QURAN KA AQEDA HAI HADEES KO NAHIN MANAGAYEGA.

hadees ko aap maqlook ka kalam farmaren abu sahab aisa nahin, jo hadees alllah ke rasool ki deen ke maomela me ershad farmaye wo allah ki taraf se hai na ke apne taraf se.

Mujhay kab inkaar haye.......

As salaam alaikum
Anonymous sahab Quran aur sunnat e Rasool pbuh (amal e Rasool/ Qaul e Rasool) ek haye....is say kis ko inkaar haye....mujhay bhi nahin.
Mayein sirf un aqayed ki baat karta houn jo ghair islaami hain aur un ghair islami aamaal ko deen w sunnat bananay kay liye kuch mouzoo ahadees pesh ki jati hain.
Bhai aap itna samajhlo kay Quran Allah swt ka kalaam haye aur us ki hifazat ki zimmadari Allah swt nay lay rakhi haye....uskay kalaam mein kisi tarah ki tahreef w tarmeem mumkin nahin........magar ahadees tuo logoun ki jama ki huwi hain, insaani amal dakhal raha haye....is liye yeh kehna kay yeh bhi quran ki tarah haye tuo ghalat hoga............ISI LIYE AYEMA E KARAAM NAY HUMAEIN EK KASAUTI DI HAYE AHADEES KO PARAKHNAY KAY LIYE......KAY JO KOI HADEES QURAN KI AAYAT KAY MUTABIQ NA HO US KO RADD KIYA JAYE.......anonymous sahab duniya kay batil ghair islaami aqayed ka daromadaar kisi QURAN ki AAYAT par nahin haye balkay in ghair islaami aqayed ka daromadaar AHADEES par haye.........duniya kay har ghair islami firqay ki misaal lijiye jo apnay aap ko sahih musalmaan kehta haye, woh apnay aqayed ko quran say nahin ahadees say hi sabit karta haye.......isi blog per dekhlo, jab bhi kisi batil aqeday ko nafi karnay wali quran ki aayat pesh ki jati haye tuo kuch log do chaar ahadees us ki nafi mein pesh kardetay hain, aur woh bhi baday baday Sahaba RA ki riwayaat bata kar.....Ahl e tashayi apnay ko sahih ul aqeeda ahl e sunnat kehtay hain aur unkay is daway ka daromadar kuch ahadees hain. Barelvism kay aqayed ka daromadar bhi ahadees hain aur kuch Qurani aayat ka ghalath tarjuma aur us ki taweel dar taweel, Ismayeli firqay ki buniyad mein bhi chand ahadees hain, qadiyani, parvezi, mehdawi, naturey, wahabi, deobandi, asifnagari waghaira ki buniyaad mein bhi ahadees hain. IS LIYE ANONYMOUS BHAI IS LIHAAZ SAY TUO, KISI BHI FIRQAY KO GHALATH YA KHARIJUL ISLAAM NAHIN KAHA JASAKTA, khwah unkay aqayed kitnay hi ghair islaami houn. Agar un ghair islami firqoun ko ghalath aur batil kehna haye tuo beshumaar ahadees mein say un ahadees ko alagh karna hoga jo Quran ki aayat kay mutabiq houn, aur woh ahadees bhi alagh karna hoga jin kay asnaad ilm ur rijal aur doosray ilm e hadees kay usool kay mutabiq houn........

Hanafi Fatwa - In urdu

As Salam Alaikome wo Rehmatullahi wo Barakatahu,
ALLAH Swt KE SIWA KISI AUR KO ALAM UL GHAIB SAMAJHNA KUFR HAI:-
Murdow se isteghasa wo isteyanat karne wale ka ye aqeeba hota hai ke wo mere haal se wakhif hai aur wo alam ul ghaib hai kyunke is aqeeda ke baghair hazarow mil ke fasle se kisi murda buzrug ko pukarna ka koyi matlab hi nahin rehta aur Allah swt ke siwa kisi aur ko alam ul ghaib samajhne wale ki bhi fikha Hanafi me takfir ki gaye hai –
Chunanche Mulla ali khari Hanafi Sharah fikha Akbar me likhte hai:
Yane maloom hona chahiye ke Ambiya Alai salam ghaib ki sirf inhi baatow ko jante hai jo Allah Tala waqtan foukhtan inko batlade aur fikhaye hanafiya ne is aqeeda ko ke “Rasool Allah saw ko ilme ghaib tha “sarahatan kufr kharaar diya hai kyunke ye aqeeda Allah ke farmaan (khul la yalamu man fis samawati wal arzi al ghaiba ILLAHAH. Ke maariz mukhalif hai.)sura namal ayat 65
Yehi baat shaik ibne al mam ne musaira me zikar ki hai “ Fikha hanafi ki ek aur mashoor kitaab fatawi khazi khan me hai.
Kisi admi ne kisi aurat se baghair gawahow ke nikah kiya albatta mard aurat ne ye kaha ke hum Allah tala aur iske Rasool saw ko gawah banate hai. Fikha hanafia kehte hai ke aisa kehna kufr hai isliye ke iska etekhad ye hai ke Rasool saw ghaib jante hai halanke aap apni zindagi me alam ul ghaib na the – Duniya se tashrif lejane ke baad Aap saw alam ul ghaib kyun kar hosakte hai?
Aur bahawala fatawi maulana Abdul hai Jild 2 ص 34 bahawala fatawi barazia ص 336 bar hashiya fatawi Alam giri ج 6)
Yane hamare hanafi fikha ne kaha ke jo shaqs ye etekhaad rakhe ke buzrugow ki ruhey hazir hoti hai aur ghaib janti hai wo KAFIR hai” isi tarah fikha hanafi me Qabrow ka tawaf, Qabrow ka chumna, inki tazeem keliye jhukna aur waha dastbasta khiyam waghaira ye tamaam chizey na jayez aur haram likhi hai aur Qabrow per Sajde ko kufr tak se tabeer kiya gaya hai –
Qabrow ke Pujari bil omoom aur inke wakeel wo himayati bil khusoos is aayene me apna sarapa dekhkar faisla karle ke khud fikha Hanafi inki babat kiya faisla sadir karti hai – hum yaha Rasool saw ke wo farmoodaat naqal nahin kar rahe hai jin me yahood wo nasara ko isiliye maloon kharaar diya hai ke inhu ne apne neik logow aur nabiow ki Qabrow ko Masjid banaliya hai.)
Aur Imam abu hanifa raht. Ka ek wakhiya: mulaiza ho jis ko shah mohammed Ishaq dehelvi raht. Ke ek shagird rasheed maulana Mohammed basheeruddin khunugi (mutafi 1396) ne fikha ki ek kitaab ghuraib fil tahkheeq al mazahib ke hawale se likha hai :
Iman abu Hanifa raht ne ek Shaqs ko dekha wo kuch logo ki Qabrow ke paas akar inse keh raha tha ay Qabar walo kiya tumhe kuch khabar bhi hai aur kiya tumhare paas kuch asar bhi hai my tumhare paas kayee mehnow se aw raha hu aur tumhe pukar raha hu tumse mera sawaal bajuz duwa karane ke kuch aur nahin tum mere haal ko jante ho ya mere haal se bekhabar ho? Imam abu Hanifa raht ne iski ye baat sunkar is se pucha kiya in Qabar walo ne teri baat ka jawaab diya wo kehne laga nahin to aap ne farmaya tujh per phatkaar ho tere haath khaak aloda ho tu aise murda jismo se baat karta hai jo na jawaab dene ki takhaat rakhte hai na kisi cheez ka ikhteyaar rakhte hai aur na kisi ki awaaz (faryaad) sunsakte hai phir Imam sahib ne ye ayaat padhi – ay Nabi saw tum inko nahin suna sakta jo Qabrow me hai. Sura fatir ayat 22.
Aur Razvi bhai aap ne sura namal ka jo translation kiya hai ayat 65 wo ghalat hai isme ghaib ka zikar hai aur aap andhe, behre ka zikar kar rahe hai hosakta aap kisi aur ayat ka tarjuma kiye hai is se pehle ke mirza bhai aap ko mahere mixer grinder technique kahe aap is ayat ka sahi translation aur tafseer pesh kare plz.
Jaisa ke tarjuma ye hai

Sura Namal ayat – 65 Translations
آپ کہہ دیجیئے کہ جتنی مخلوقات آسمان اور زمین (یعنی عالم) میں موجود ہیں (ان میں سے) کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا بجز الله تعالیٰ کے اور (اسی وجہ سے) ان (مخلوقات) کو یہ خبر نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جاویں گے۔
Ashraf Ali thanwi

Say (O Muhammad): None in the heavens and the earth knoweth the Unseen save Allah; and they know not when they will be raised (again). (65)
Pickthal audio

Aur Qabar ke sawalaat ka jawaab ye hai mann rabbuka? Allah Swt Mann nabiuka? Mohammed ur rasool Allah swt. Maa deenuka? Islam hai. Aur jaa al haq kitaab aap jo kharide ye kitaab maine khud nahin dekhi aur ye fatwe aap Jamia nizamia se bhi maloom kar sakte hai takhriban yehi books se mufti sahab fatwe dete hai
Allah Hafiz

اللہ تعالٰی

اللہ تعالٰی فرماتا ہے۔ فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم۔ (نور: 61) پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو۔ (کنزالایمان)
امام قاضی عیاض “شفا شریف“ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے تلمیذ شید امام اجل حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالٰی عنہم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ان لم یکن فی البیت احد فقل السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو یوں کہو کہ نبی کریم پر سلام اور اللہ کی بےشمار رحمت و برکت نازل ہو۔

حضرت ملا علی قاری حنفی شرح شفا شریف میں حضور اقدس صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کی دلیل یہ بیان فرماتے ہیں: لان روحۃ علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضرہ فی بیوت اصل السلام۔ یعنی یہ اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تمام جہان میں ہر مسلمان عاشق رسول کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ ان اقوال سے صاف معلوم ہوا کہ حضور بلاشبہ حاضر و ناظر ہیں اور لمحہ لمحہ ہماری خبر رکھتے ہیں۔

سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں
مرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یارسول اللہ

Osman Pasha Ab Aap Sahih Aur Asli Kitaben dekha karo......Kisi ney aap ko Aisi aisi Kitaben pakda deen hain jim main Bahut kuch badala diya gaya hai....Ab Rahi Baath key Allah Aur Rasool(PBUH)ko Gawah Bana kar Nikah karney ki tho.....Nikaah Maashirey main ek Aisa amal hai jiss sey 2 Naa Mahram Ek Jagah jama hojatey hain.....Aur ye kaam khuley Aam aur elaniya karney ka hukum hai....Taakey logaun ko Patha chaley key ye Donow Shariyat ki Pabandi kartey huvey Ek dusrey key saath zindagi guzarengey....Warna log Badkaari key liye bhi Allah Aur Uskey Rasool(PBUH)ka Naam ley saktey hain....Aur phir Baad ko Mukar bhi saktey hain...iss sey Maashirey main Fitney Paida hosaktey hain......

Baaqi jo baaten Aap ney Qabraun key Mutalluq kahey hain unn main kuch sach hai aur kuch hasb e mamoul Aap ki Milawat bhi shamil hai.....aur main sirf Sach baath ka hi Jawaab dunga....Waisey insab ka Hawala Kahan hai???Agar Mirza bhai ko Aapki ye hushiyaari samajh main Aagayee tho phir Mixer Grinder nahi Bulkey Cement mixer ka Laqab dengey....Magar Filhaal woh Beemaar hain iss liye Aap Bach gaye....

Aur rahi Baath key Pehli Waali Ummathen Apney anbiya ki Qabraun ko Masjid Banaliye they tho iska Mathlab ye hai key Unn Qabraun ko Apna Qibla Banakar Uski Taraf rukh Karkey Ibadath kiya Kartey they.....Kiya aaj ka koin Padha likha Zee shauoor Musalmaan Qabar ko Qibla Banata hai???

imaam Abu hunaifa RA key sey bahutsi Baten mansoub hain....Iska Hawala Kahan hai???kisi Mustanath alim ki Kitaab sey Hawala Pesh karen jo Aap RA.key Shagird bhi rahey hon.......

Aakhir Main phir wohi Baath kahunga key Aap inn Saarey Sawalaath sey Sirf Musalmanaun ko Confuse karna chahtey hain....Magar khud apna Eimaan drust nahi krlengey......kiyunkey Aapkey Youtube Waaley BaBa jinko Aap log Anbiya ka darja detey hain unki baath ki khilaaf warzi hojayegi....Quraan ya Ahadees ko chahey beshak thukrado......Magar Youtube Waaley Anbiya ko Math chodo......Allah Hidayet dey aisey musalmaanaun ko.....Shakhsiyat Parasti ka ilzaam bhi lagatey hain aur khud bhi wohi amal kartey hain.....

Quran ka Hukum aur Taweel???

.......Kisi 'Shafa Shareef' ki jo likha hai 'kisi Imaam ghayas saheb' nay
Kiya hova Razi kiy teri Math Mari gayee hai jo istarha ki be saropa batien likhta hai.....kiya kahena chahata hai to?

Dekh Bahi to ekk Qabar Parast hai jo Mazhab e Tasawuf ko manta hai. Tery nazriyat wahi hongay......yeh hamay maloom hai ka tum log 'UOPER QURAN YA HADEES LIKHTAY HO AUR NEECHAY USKA MATLAB APNAY BATIL AQEDAY KA LIKHO GAY'

Yaar Razi to kab say yehi harba azmata chala araha hai. Islaam yeh nahi bhai. Deen hai jo Seedhay seedhay Quran, Hadees aur Sahaba k amal say sabit ho....Koi taweel nahi, koi Bahes nahi koi deduction ya nateeja aghz karna nahi..... Seedha Seedha saf likha howa milay ga tujahy Razi...woh Islam hai

عَالِمُ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًاO إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًاO
’’ (وہ) غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی (عام شخص) کو مطلع نہیں فرماتاo سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے (اُنہی کو مطلع علی الغیب کرتا ہے کیونکہ یہ خاصۂ نبوت اور معجزۂ رسالت ہے)، تو بے شک وہ اس (رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے آگے اور پیچھے (علمِ غیب کی حفاظت کے لئے) نگہبان مقرر فرما دیتا ہےo‘‘
الجن، 72 : 26 - 27

وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌO
’’اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ (اے عامۃ الناس!) تمہیں غیب پر مطلع فرما دے لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے (غیب کے علم کے لئے) چن لیتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے لئے بڑا ثواب ہے۔‘‘
آل عمران، 3 : 179

Osman Ali Pasha Ab Zara Inn Aayaath ko Ghaur sey Padho......Aur iska tarjuma Samjho.......Brackets ko Nazar Andaaz karkey bhi Inn Aayaath ko Aasaani key Saath Samjha Jaa Sakta hai......Ya Phir Agar Aap ko Arabic Aathi hai tho Aap khud bhi Samajh ley Saktey hain.......Ab Aayenda Aap ilm E ghayeb par Baath Math Karna....Ab tho Aap ko Quraan sey hi Daleel Milgaye hai......

Ahle Sunnath Wa Al Jamaath ka Bhi yehi Aqeeda hai....Key Nabi(PBUH) ko ilm E ghayeb Allah Taala ki Taraf Sey Athaa kiya Gaya hai....Maazallah Nabi(PBUH)khud Apni Qudrat Sey Nahi Jaanliye....Aur koin bhi Aalim Nabi(PBUH)ko Aalim Ul Ghayeb Nahi Kehta....Sirf ilm E ghayeb Tha Kehta hai.....Aur Jo log Aalim Ul ghayeb they kehtey hain woh Kufr kartey hain.....Aur Alhamdulillah Mujhey Aaj tak Ahle Sunnat wa Al Jamaath main Aisa Aalim Nahi Mila Jo ye kahey......Albatta Badd mazhab Hazraat Apney maslaki jhagdaun main khwamakhah Jhoot aur Bohtaan laganey waaley Bahut dekhey.... hain.....Aap koin ek bhi aisi Misaal kitaabaun main bhi likhi huvi ho nahi batha saktey......Aur Yehi Baath Abu Hunaifa RA.ney bhi farmadi......

Iss tarah ka bohtaan tho khud mujh Par bhi Isee blog Par lagta rehta hai....Ab koin kiya karey??? Mareez key liye tho shifa yaabi ki Duaa hi Kee Jaasakti hai....aisi Bataun ko Aap sahih Math samajhlena....

Aalim Ul ghayeb main Ilm E ghayeb Main bahut bada Faraq hai.Allah taala Ney Apney Habeeb(PBUH)ko Kitna ilm Diya ye Deney Waala Allah Jaaney Ya Leney Waaley Habeebullah(PBUH)jaaney.....

Ab Sureh namal ki Aayet 65 ka refrence main ney Aap hi key Refer kiye huvey Aayaath main sey ghalti sey Add kardiya tha......

Ab Aap iss Aayeth ko Ghalat samajh rahey hain....Zara Iski Tafseel sey Tafseer dekho jiss main saaf saaf likha hai key ye Aayet Jawaban Kuffaraun ko samjhaney key liye nazil huvi hai jo Munkir E Khuda they...Jab munkir E khuda they tho phir Allah ki Athaa ko kaisey Maantey???Aur iskey Alawah phir ooper waali Aayaath ko kahan fit karogey???Isee liye Quraan ka tarjuma Lafz Ba lafz nahi bulkey Mukammil Quraan ko Samajh kar kisi bhi Aayeth key khilaaf naa ho iska khayaal rakhna padhta hai....phir bhi Kalaam Allah ka tarjuma karna Aasaan nahi hai...

Aur unkey Aqayed Aap sey ziyada behtar aur kown jaan sakta hai......kiyunkey Aap log tho Maher hain inn jaisi Aayaath ko Musalmaanaun par Apply karney key......

Baaqi jo Isteghasa ki Aapney Taareef bayaan ki hai woh Bilkul Ghalat hai....Aaj kal Isteghasa Tawassul Waseela inn sabka defination bilkul ghalat samjhaya jaaraha hai...Husb e mamoul Kuffar o Mushrikeen per Nazil honey waali Aayaath ko Istemaal karkey Masoum Muslims ko bhatkaya jaa raha hai..........
Allah ney Hayaat dee tho Inshallah main kuch tawheed par bhi likhna Chahunga Usswaqt ye Confusion bhi Door karney ki koshish karunga......

Aur Aap key Qabr key Sawalaath Waali Hadees ka refrence bhi deejiye phir ispar Tafseel sey Jawaab dunga.....Main ye nahi keh sakta key Aisi koin Hadees Nahi hai......magar Allah Gawah hai..... Mannabiyuka ka Poochney Waali Hadees meri Nazar sey Nahi guzri.......Kam Az kam Saha Sitta Main Mujhey 7 Ahadees miley hain......Magar har Ek Hadees main Maa kunta Taquolu Waala Sawaal hi hai....Allahu Waalam......

Note Buzrugaun ki Roohen hazir hothi hain....ye Bilkul Adhhora jumla hai aur Aap 2 Mukhtalif Kitabaun ka Hawala dey rahey hain....Mera Dusra Artical padho Inshallah main tafseelan Jawab dunga.....

ASSALAMU ALAIKUM WO

ASSALAMU ALAIKUM WO RAHMATULLAHI WO BARKATAHU
RAZVI BHAI, MASHA ALLAH BAHOT KHOB,-------YEH KITABEN KISI NE INKO PAKDAIYEE NAHI HAI ----YEH KHUD GHADH LIYE HAIN PROPAGANDE KE LIYE-----JHOOTE MAKKAR DAGHA BAAZ LOG HAIN-------AGAR IN MEIN SACHHAIYEE HOTI?------AGAR YEH HAQUE PER HOTE TO?------TO BA BANGE DAHAL JALSE KARTE JALSON MEIN YEHI BATEN BATAATE?----JIS TARHA KE AHLE SUNNATULA JAMAAT WALE APNE AQEEDA KI BAAT JAHAN CHAHE JALSA KARKE BOLTE HAIN-------- YEH BATIL HAIN, MAKKAR JHOOTE HAIN-------SIRF MUNH CHHUPAKAR BAAT KARTE HAIN ------YOU-TUBE PER APNI TAQREREN RECORD KARTE HAIN------AGAR YEH HAQUE PER HOTE TO SAMNE AAKAR JALSON MEIN KAHTE-----YEH AAISA HARGIZ NAHI KARENGE KYUNKE INKO MALUM HAI KE YEH BAAT PUBLIC MEIN KAHNE SE------SER PER ITNI JUTIYAN PADENGI KE AANE WALI INKI NASLEN GANJI PAIDA HONGI!

Surah Jin 26-27

Sorry .....Surah Jinn ki Aayeth Aisey padhen......shayed 2 Aayaath ek Sathar main nahi aayeen....

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا

(وہ) غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی (عام شخص) کو مطلع نہیں فرماتا،

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے (اُنہی کو مطلع علی الغیب کرتا ہے کیونکہ یہ خاصۂ نبوت اور معجزۂ رسالت ہے)، تو بے شک وہ اس (رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے آگے اور پیچھے (علمِ غیب کی حفاظت کے لئے) نگہبان مقرر فرما دیتا ہے،

Sunni Saheb ki Pareshani

Becharey pareshan hein kay unkay naam say likha jaraha hai aur Ulta likha jata hai.....Aap jantay hein Iss Behropye ko, jo issi tarha ki harkat karta hai iss blog mein. Allah nay issi liye inn Shiya Kazzabaon kay chehraon ko Masq kardiya hai. Jhoot, Nafrath, Burayee, Gali Galauch, Dosraon k naam say likhna, Jhotay aur Kayee naye namaon se likhna, Yahi to karta hai yeh Alien the Lanatien aur iska Ustad, woh Makkar Mauzwala Mardood, (Mardood issliye ka yeh Mazhabe Tasawuf ko manta hai aur Qabar ko Poojta hai, aur yeh log Shaitan ko Masoom mantay hein) usko Badawa deta hai. Yeh log raza khan(wahi Sardar e Biddat) ki sunnat ki pairwi kartay hein aur kisi ko bhi G....e Rasool ka naam dekar Galiya detay hien (Rukn e Tabarrah)......aap tension hi na lein SUNNI Saheb sara Blog janta hai inn dono kay Ghinaonay cheray ko. Yahi do Bhediye, jo Musalmano ki khaal udkar chopay hovey hein hamarey darmiyan.........Allah hamari hifazat karey inn kay Shirkiya aur kaferana nazariyat sey, jonn ko yeh Islam aur uskay nazriyat ka naam detay hein.

Assalaamu Alaikum Wa

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barkathuhu.

’’حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : تم جانتے ہو رات میرے رب نے مجھے کیا اختیار دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا : اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : اس نے مجھے یہ اختیار دیا کہ اگر میں چاہوں تو میری نصف اُمت کو (بلاحساب و کتاب) جنت میں داخل کر دیا جائے یا یہ کہ میں شفاعت کروں، میں نے شفاعت کو پسند کیا صحابہ رضی اللہ عنھم نے عرض کیا : یا رسول اللہ! اﷲ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا فرمائیں کہ اﷲ تعالیٰ ہمیں (بھی) شفاعت کے حقداروں میں (شامل) کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : وہ ہر مسلمان کے لئے ہے۔‘‘
أخرجه ابن ماجه في السنن، کتاب : الزهد، باب : ذکر الشفاعة، 2 / 1444، الرقم : 4317، والحاکم في المستدرک، 1 / 135، الرقم : 221، والطبراني في المعجم الکبير، 18 / 68، الرقم : 126، وفي مسند الشاميين، 1 / 326، الرقم : 575، وابن منده في الإيمان، 20 / 873، الرقم : 932.

’’حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ خواہ میں قیامت کے روز شفاعت کو چن لوں یا میری آدھی اُمت کو (بلاحساب و کتاب) جنت میں داخل کر دیا جائے تو میں نے اس میں سے شفاعت کو اختیار کیا ہے کیونکہ وہ عام اور (پوری اُمت کے لئے) کافی ہوگی اور تم شائد یہ خیال کرو کہ وہ پرہیزگاروں کے لئے ہو گی؟ نہیں بلکہ وہ (میری شفاعت) بہت زیادہ گناہگاروں، خطاکاروں اور برائیوں میں مبتلا ہونے والوں کے لئے ہو گی۔‘‘
أخرجه ابن ماجه في السنن، کتاب : الزهد، باب : ذکر الشفاعة، 2 / 1441، الرقم : 4311، وأحمد بن حنبل عن ابن عمر رضي اﷲ عنهما في المسند، 2 / 75، الرقم : 5452، والبيهقي في الاعتقاد، 1 / 202، والهيثمي في مجمع الزوائد، 10 / 378.

Qarayeen Inn Ahadees ko padhkar.Dil Tadap Uthaa…Haalankey ye Khushi ki Baath hai….Inn main tho Hum Gunah garaun ki Bakhsish ki Naveed hai…..Magar Aaj kal jo Mahol Banadiya gaya hai Dil Tadap Uthta hai....Mohsin E Kayenaat ki zaat ko hi Tanqeed banaya jaaraha hai....Jisko dekho Moo Uthaye kuch na kuch baktey rehta hai......Kufr Shirk Biddat key Fatwey Sadir kartey rehta hai.......

Merey Aaqa (PBUH) key Ikhtiyaar ko Maanna bhi shirk Qaraar diya jaaraha hai……..kiya ye Shirk hai???

Allah Apney Habeeb(PBUH)ko Jo Ikhtiyaar diya aur Nabi(PBUH)ney Jo Apni Marzi sey Poori Ummat ki Shafaat ko chuna hai iss sey tho Khud Allah Taala Ka Hukum ye Sabith karta hai key Uskey Habeeb(PBUH) key Ikhtiyaar ko Maana Jaaye……

Qarayeen Jannat Butrahi hai…..aur Who bhi Merey Aaqa(PBUH) key Haataun…..Allah Taala khud Ikhtiyaar dey Raha Hai Merey Aaqa(PBUH)ko….Humarey Jahannumi Aur Jannathi Honey ka Faisla karney ka Ikhtiyaar Allah Taala Atha Kar raha hai.

Ab jisey bhi Jannath Milegi who merey Aaqa o Maula(PBUH)key Tufail hi Milegi……

Apni Ibadat pey Naazan honey waalo,Apney Aamaal Par Fakhr Karney Waalo,Merey Aaqa(PBUH)ko Sirf They kehney Waalo,Merey Aaqa(PBUH) ki shaan main Tanqeed karney waalo,Merey Aaqa(PBUH)key Ilm ko Jaanchney Tolney Waalo,Merey Aaqa(PBUH) ke liye Quraan main Tanbih Ka Lafz Laganey Waalo,Merey Aaqa(PBUH)par Gunahgaar ka lable laganey waalo,Merey Aaqa(PBUH)ke Mukhtaar E Majazi key Munkiro,Merey Aaqa(PBUH) Key Waseelay key Munkiro,Merey Aaqa(PBUH) ko Margaye kehney Waalo,Merey Aaqa(PBUH)ke liye Quraan main Mauth ka Lafz Dhoondney Waalo,Merey Aaqa(PBUH)ki Namous sey khelney Waalo,Merey Aaqa(PBUH)key Ghulamaun sey Ulajhney Waalo,Merey Aaqa(PBUH)key Ehsanaat ko Bhoolney Waalo,Merey Aaqa(PBUH)ki Rahmath key munkiro……..Padho Hadees,Phirsey Padho Hadees…….Agar Aankhaun par Parda nahi Pada Hai Tho Phir sey Padho Hadees…….

Jannath Tho Allah ki hi Hai……..Magar milegi Merey Aaqa(PBUH)key Waseeley sey,Merey Aaqa(PBUH)ki Shafaat sey,Merey Aaqa(PBUH)ki Marzi sey,Merey Aaqa(PBUH)ki Sifarish sey.
Kiya hi Ajab dinn Hoga who….Zindagi Bhar key Waseeley key Munkir jab Merey Aaqa(PBUH)ka Waseela chahengey.Merey Aaqa(PBUH)sey Madad Maangengey.Merey Aaqa(PBUH)ki Nigahey Karam key liye Tarastey Rahengey……

WALA SAUFA YOUTHEEKA RABBUKA FATARZA…Quraan

Aaj ley Unki Panah Aaj Madad Maang Unsey(PBUH)
Phir naa Maanengey Qayamath main Agar Maan Gaya.

Kiya yeh sab imaan kay liye zaroori haye?

As salaam alaikum
Imaan ka taqaza yeh haye kay Allah swt ko ek mano, mukhtar e kull mano, hamesha zinda w qayam mano, aleem w qabeer w samee w baseer mano, jis ka ilm har khusk w tar ka ihata kiye huway haye, woh malik e mulk haye, woh jaisa chahay karay, us ki farmanbardari mein hazaroun farishtay hain, aur woh zameen par insanoun ki hidayat w naseehat kay liye, aur un ko tareekiyoun say nikal kar ujaloun mein lanay kay liye NOOR nazil karta haye, yanay Paighamberaan aur un par nazil ki janay wali kitabein.
Ayesay hi paighamberoun mein ek humaray Aqa pbuh bhi hain, aur Aap pbuh bani adam ko andheroun say nikaal kar roshni mein lay aaye, aur deen e islaam ki tajdeed ki.....Aap pbuh ki azmath hi yehi haye kay Aap pbuh ko Allah swt nay is kaam kay liye pasand kiya........AB IS SAY AAGAY YEH KEHNA KAY AAP pbuh NOOR HAIN YA NOORI BASHER HAIN, HAZIR W NAZIR HAIN, SIFAAT ALLAH KAY HAMIL HAIN, QADEEM HAIN, US WAQT BHI THAY JAB ADAM pbuh ABHI BANAYE NAHIN GAYE THAY, MUKHTAR E KULL HAIN, FARISTOUN AUR ASHAAB ra KAY SAATH DUNIYA KAY HAR MAQAM PAR HOTAY HAIN, ILM E GHAYEBE KULLI RAKHTAY HAIN WAGHAIRAHA WAGHAIRAHA.........IMAAN KA HISSA NAHIN HAYE AUR NA HI IMAAN KAY LIYE ZAROORI HAYE......tuo ayesay falsafaoun ki islaam mein koi jagah nahin haye, aur agar koi in aqayed ko islaam ka naam deta haye tuo islaam in aqayed say baree haye....aur yeh falsafa dar asal SUFISM haye jo animism,Kabbalah aur qadeem mazaheb ka mixture haye......
qarayeen aaj zaroorat is baat ki haye kay hum islaam aur sufism mein say kisi EK ko chunein......ISLAAM yanay ateeullah w ateeurrasool.......amanna w sadaqna ....koi taweel nahin, koi sawaal nahin, koi bahes nahin.
Sufism pehlay tuo koi deen hi nahin haye ek khichdi falsafa haye, kisi Rasool pbuthem nay aur na kisi Rasool kay ashaab ra nay is ko pesh nahin kiya haye...... is mein Rooh say mutaliq kalaam hota haye jab kay Allah swt nay Rooh say mutaliq sawaal karnay aur sonchnay ko mana kiya haye, iblees ko sab say bada nafarmaan nahin balkay muwahhid mana jata haye, duniya ka karobaar, paighamber pbuh, qutub aur abdaal kay ikhteyaar mein haye aur bahut saray ghair islaami aqayed hain. Ab in aqayed ko sabit karnay kay liye quran aur ahadees ki apnay aqeeday kay mutabiq taweel ki jati haye, aur in aqayed ko bahut hi khoobsurat andaz mein aur ek jazbati andaz mein pesh kiya jata haye....aur aam aadmi isi ko ISLAAM samajh leta haye.
Qarayeen Allah swt nay hamein samajh aur aqal di haye us ka istemaal karein, ISLAAM ko chunein aur SUFISM ko radd karein. Allah swt hum sab ko aqal e saleem ata farmaye, aur insanoun aur jinnat mein say jo shaitaan hain un kay sharr say bachaye. Ameen

SHAITAN KI SOB SE BADI KARASTANI (SABAQ-06)

Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatahu

ATTN ABU ABDULLA, (Razvi bhai, Habib bhai, Haroon bhai, samad bhai, ma. kaleem bhai, amjad bhai, a. qadeer sahab,mateen shah qadri sahab)

hamare pyare aor tamam maqlooq main sab se afzal ilm ke samander gaib ki baton ko janne wale aur sachi peshangoeeyan karne wale nabi(saw)( Allah says about our beloved nabi(saw) in the Surat Al ?Imran of the Qur'an,
"Allah has truly blessed the believers, for He has sent them a messenger of themselves, who recites His signs to them and purifies them, and teaches them the Book and the Wisdom" (Qur'an 3:164),
laka abi wa ummi fida ya rasoolullah(saw),laka roohi fida ya rasoolullah(saw) ) ne peshangoee di ke najd se fasad vo fitna uthega shaitan ke seeng niklenge aur ek jamat uthegi jo deen ki taraf bulayegi lekin uska deen se vasta na hoga,----- isliye hamara imaan hai ke jo nabi(saw)ne kaha vo haque hai------Aur agar aaiysa (allah na kare)hona hota ke barre saghir. India, Pakistan,bangladesh,ya kufa basra, iran, Iraq, Syria, egypt ya dusre mulkon se kuch khatra hota ya shaitaan ki badi karastani (jaise najd ki)to hamare pyare aqaa(saw) sari dunya ko wisdom sikhane wale, ilme ghaib ki baton ko janne vo batane wale, buraiyon aur qarabiyon se paaki dilane wale zarur peshangoyee farmate?-----aap jo fitnaon ka zikr kar rahe hain vo faroyee hain ----NAJD KA MASLA SAARI UMMATE MUSALLAMA KE LIYE KHATRA HAI----AUR YEH NASRANIYON(BRITISH) KI EEIMA PER KIYA GAYA HAI!----ISLIYE BARAHA AHAADISAAT MEIN ISKA ZIKR MILTA HAI------isliye hum hamari quam ko yeh yaad dilane ke liye, NAJD, AUR ABDUL WAHAB NAJDI (LANATI )ko pakadke rakhe hain,----ab is mein aapko apna seengon wala chehra bar bar nazar aata hai to hum kya Karen? ----yeh hum jo kar rahe hain--- humare, apne aaqa(saw) ke deen ki qidmat kar rahe hain aur innocent muslim bhaiyo ko shaitan ke chungal mein jane se bacha rahe hain-----aur yeh sawabe jariya hai -----ab aap jo chahe shor kariye khabar prast boliye shiya boliye qadiyani boliye aur jo chahe ? zaban aapki hai sharbatwali? Nature aapka hai sharbat wala?-------- Allah hum ko deen e Mohammedi(saw) per chalne ki taufiq ataa farmaye (amin) naa ke deen e abdul wahabi per
PLEASE REFER AHAADISAATE NAJD(SABAQ-07),

AHAADISAATE NAJD(SABAQ-07)

AHAADISAATE NAJD(SABAQ-07)
Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatahu
QARAYEEN NAJD KE ZAMAN MEIN CHAND AHAADISAT MULAHEZA FARMAIYE---------
HADITH(1) Imam Bukhari (Radiallhu Anhu) quotes this Hadith from Abdullah ibn Umar (Radiallhu Anhu) that the Holy Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) once prayed for Syria (Shaam) and Yemen. It is narrated that there were some people of Najd also present in the gathering and they requested the Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) to make du'a for Najd also. The Holy Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) continued saying: "O! Allah, Shower Blessings on Shaam and Yemen," The people of Najd again requested the Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) to offer prayers for Najd. The Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) said: "It is a place of tremor and Fitna (Mischief) and the horn of Shaitaan will rise from there." (Bukhari Shareef, Vol. ii, PP. 1050)

HADITH(2)(Hazrat Ali(Radiallhu Anhu) then narrated as follows: "I heard the Holy Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) as saying that as the Day of Qiyamah approaches there will appear a group of youths with a low mental capacity and understanding, apparently they will talk of good but their Imaan will not go beyond their throat and they will leave the true Deen like an arrow leaves the prey. Wherever you find them, you should make Jihaad with them. (Bukhari Shareef, pp/1024))
HADITH (3) Abdullah bin Umar (Radiallhu Anhu) narrates in Muslim Shareef: "The Holy Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) once emerged from the room of his wife, Hazrat Ayesha (Radiallahu Anha) and pointing towards Najd exclaimed:
'This is the center of Kufr from where the horn of Shaitaan will rise'."
(Muslim Shareef Vol. ii, PP.1394)
HADITH (4)The Holy Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) is reported to have said: "There will rise a group of people in the East who will recite the Holy Quran, but alas, the Quran will not go beyond their throat. This group will keep rising till the Day of Judgment and they will eventually rise with Dajjal. Their main symbol will be to sit in groups (Halqa)."
(Addarus Sunniah, PP. 50)
It should be noted from the above Hadith, that, the center of Kufr and Shaitaan is situated to the East of Medina.( YOU WILL ASTONISHED TO FIND THE FACT WITH LATEST TECHNOLOGY THAT THE NAJD(TABLIGHI,S HEAD QUARTER) LIES TO THE EAST OF MADINA ) from where a group of so-called Muslims recite the Holy Quran but it will not penetrate beyond their throat. They will invite the masses towards the Holy Quran and religion. Now, if you examine the situation carefully, you would observe without any fear of contradiction, that reference is made to no other Group besides the notorious WAHABIS
AUR BHI BAHOT SARI AHAADIS HAIN ISI ZAMAN MEIN HAIN -----TAQRIBAN ARAB ILAAQON KI AAP(SAW) NE TAARIF KI HAI -----JAISE YEMEN, SYRIA, OMAN, EGYPT, IN MUQAMAAT KE BARE MEIN KAI AHAADISAT HAIN -----AAP EK BHI HADIS BATA DIJIYE JO NAJD KI TAARIF MEIN HO(jo aapki jamaat ka head quarter hai),-------- DIKHAWE KE TAQWE AUR IBADAAT SE IMAAN NAHI MILTA----HAMESHA GHURUR VO TAKABBUR KA SER NICHE HOTA HAI------AAP APNE DIL PER HAATH RAKH KE RAAT KO SOTE WAQT APNE AMAAL KA MUHASEBA KIJIYE ----APKO PATA CHAL JAIYGA KE AAPKE GROUP MEIN KITNI JHOOT BOLI JAATI HAI ------AAP YAHIN PER DEKHLENGE KOI NA KOI KAHEGA NAJD IRAAQ MEIN HAI KAHKE-----SIRF APNI KHOOTI ANA KI KHATIR------OSMAN BHAI SE PUCHLEN VO BHI SAUDI MEIN HI HAIN KE NAJD KAHAN HAI? PATA CHAL JAIYGA AAPKO. -----WAISE MEIN BHI YAHIN BAZU MEIN HOON SAUDI ANA JANA RAHTA HAI AUR MEIN BY CAR JAATA HOON AAPKO WAHAN KI CHOTI SE CHOTI DETAIL BATA SAKTA HOON---------ALLAH HAFIZ

NO COPY RIGHT

NO COPY RIGHT
As salamalaikum wa rahmatullahi wa barkatahu
Razvi bhai, Habib bhai, Haroon bhai, samad bhai, ma. kaleem bhai, amjad bhai, a. qadeer sahab,mateen shah qadri sahab, mubeen Bombay, shafiq bhai, shahab bhai)
Meri yeh raiye aur darkhast hai sahi ul aqeeda ahle sunnatul jamat ke bhaiyon se ------ ----apne computer mein ek directory create kijiye –usko naam dijiye “DIFA AQAIYED AHLE SUNNAT” is folder mein subject wise ayaat, ahadisaat, articles, ---is blog se copy paste kijiye----(kyunke yeh bahot mehnat se subject wise dhoond dhoond kar laye jaate hain (DAJJALON KE KIRYA KARAM KE LIYE)---- yeh dajjalon ke liye antidote hain---yeh raiye gaan na jaiyen--- aur inka istemal ziyada se ziyada hosake) ------aur waqte zarurat kisi ghair muqallid dajjal ke sawal karne per aap un ayaat ahadisaat aur articles ko apne naam se unke munh per de maren ------- meri janib se aapko puri puri ijazat hai AQAIYED AHLE SUNNAT ke difa ke liye ---- MERE KISI BHI ARTICLES KO COPY REPRODUCE MODIFIED KARSAKTE HAIN APNE NAAM KE SAATH PESH KAR SAKTE HAIN DAJJALON KE KHILAAF---(farha khan pathan sahab aur muslim bhai ny.plano kahan hai?)

Who Cares

shove it up yours, you S.O.B.

AURTON KA MASJID MAI AANA

AURTON KA MASJID MAI AANA JAIZ HAI
ISLAMIC SOCIETY MAI SUB SE BADA TAALIMI MARKAZ MASJID HAI AUR HAMARE QPS UN KO MASJID MAI AANE SE ROOK TE HAIN JAB KE UNKI AURTAIN BAZARON MAI NAMAZ TARAK KARKE GHANTON SHOPPING KAR TI HAIN AUR POOCH NE PAR YE BAHANE BANATI HAI KE MASJIDON MAI AURTON DAAQILA MANA HAI IS MOOZO PAR MAI CHAND SAHI HADITH PAISH KAR TA HOON
RASOOLULLAH(SAW) NAMAZ SE SALAM PHAIR TE TU AURTAIN FAURI WAPIS JAKAR AAP(SAW) KE CHAHARE MUBARAK PHAIR NE SE PAHLE APNE GHARON MAI DAQIL HO JATI(SAHI BUQARI) IS HADTIH SE SABIT HOWA KE AURTAIN RASOOLALLAH(SAW) KE ZAMANE MAI MASJIDON MAI JATI THI
SAIDDAH AISHA(RZ) BAYAN KARTI HAIN KE IS BAAT MAI KOI SHUBA NAHI KE RASOOLALLAH(SAW) SUBAH KI NAMAZ ADA FARMATE TU AURTAIN FAURI CHADARAIN LAPATI HOWI WAPIS CHALE JAATI, WOH ANDHAIRE KI WAJAH SE PAHCHANI NA JATI(SAHI BUQARI)
FARMAYA NABI(SAW) NE MARDON KI SAFON MAI BAHTAREEN SAF PAHLI HAI AUR BURI SAF AAQRI SAF HAI, JABKE AURTON KI SAFON MAI SUB SE BAHTAREEN SAF AAQRI AUR SUB SE BOORI PAHLI SAF HAI(SAHI MUSLIM)
FARMAYA NABI(SAW) TUM ALLAH KI BANDION KO ALLAH KI MASJIDON SE NA ROKO, INKO BHI CHAIYE KE KHUSBU LAGAI BAGAIR NIKLE(ABU DAWOOD)
NABI(SAW) NE FARMAYA MAI NAMAZ MAI KHADA HOTA HOON TU USE LAMBI KAR NE KA IRADA HOTA HAI, PHIR BACHE KE RONE KI AWAZ SUN KAR APNI NAMAZ CHOTI KAR DETAHOON KE KAHIN MAI USKI MAA KO MASHAQAT MA NA DAAL DOON(SAHI MUSLIM)
AURTON KO MASJID MAI AANE SE ROK NE WALE BATAI KE NABI(SAW) KE DAUR E MUBARAK MAI ITNE AHTEMAM SE MASJID AATI THI AUR AAP(SAW) UNKE BACHON KE RONE KE BAWAJOD, JO KE EK QALAL BHI HAI MASJID MAI AANE SE NAHI ROKA PHIR BAAD YE IKHTIYAR KIS KO HAI JOR UNKO MASJIDON MAI AANE SE ROKAI

aurat aur masjid

sunni saheb jab bhi likhte hain kuch controversial hi aur ghair zarori issue per hi likhte hain.ye inki aadat hai.
meri abu abdullah bhai,mirza saheB rzavi bhai aur Ar saheb se bhi guzarsih hai ke "aurat aur masjid " ke issue per zaroor likhein,taake ye masla yahin khatam hojaye warna aage jaker ek chote se masle per bhi fasad aur fitna paida kareinge hamare kuch nawjawan bhai.plz likhein aap log ke aurat ka kahan namza padhna behtar hai plz

iss sey bhi ziyada

iss sey bhi ziyada khatarnaak Baath Rasoolullah(PBUH)ki Mukammil Marifat ka Naa Hona hai......Ye sab tho baad ki baath hain......Pehley Aqayed sahih karkey Musalmaan tho baniye phir Masjid ki baath kartey hain.....iss bahes sey bhi kuch hasil nahi hoga.....Aakhir main yehi kahengey key ye baath bhi sirf hadees sey hi sabith hothi hai Quraan sey nahi.......Allah Mehfouz Rakhey Ummat e Muslima ko....Aameen Ya Rubbul Aalameen

Sunni Saheb

AAP TESION HI NA LIEN. ISS BLOG MEIN YAHI TO KARTA HAI YEH ALEIN THE LANATEIN. GALI DEGA, NAFRATH PHAILAYEGA, BURAYEE KAREGA, DOSRAON KAY NAAM SAY LIKHAY GA, GUMNAAM/ JHOOTAY NAAM SE AUR APNAY 'GHINAONAY NAZARIYAT' KO LIKHAY GA. AGAR KUTCH NA MILAY TO........NAJD.

PHIR BOHTAN

Mirza saheb aap phir bohtan lagane ka silsila start kardiye.aap qariyeen siasat ki ek badi tedaad ko undermine karte hain hamesha.ghar baithe kiyun gunah karte ho saheb Bohtan tarashi ka.
kiya aapko ilm ghaib mila hai jo bar bar doosaraun per gumnam/jhoote namaun se likhne ka ilzam lagate ho.
bachkaani harkat se baaz aao .bas bahit hogaya

SAME SOB / ALIEN

Bilkul Sahee farmaya, yeh wahi hai S.O.B. hamara aur apka Alein the Lanatien.

Tu fikar math kar mery Shiya Bhai, Jhoot to tery khoon mein hai.

Agar to koi aur hota to itna 'BAICHAIN' na hota, mery Alein the Lanatien.

MUKHLIFAT??

Razi Saheb kiya aap yeh dekh nahi saktay kay iss blog mein kitnat log aapki mukhalifat kartay hein? Mien to sirf aapki Zahni halat aur Bahes k andaz ko likar likhta hon ziyad se ziyada. Kiya waqayee aap kay seenay ko Allah nay BAND kardiya......kaan hein per sunn nahi saktay, Aankh hein magar dekh nahi saktay....

Allah rahem kary Razi tujh per.
Yek bath batadon yeh mein issliye likhta hoon kay mujhay Islami aqayed ki barbadi manzoor nahi (Khilafe Tawheed), wrna ....'Iss bath mera Allah Be-Parwah hai kay koi Yahoodi hokar marey ya Nasrani'....

Yahein dekh Razi, mein jo bhi kahena chahata hon seedhay seedahy Quran aur Hadees say kaheta hon ...iskay muqabil aap ko Taweel aur apnay hi deductions ka sahara lena padhta hai.....kiya yeh bath kutch zaher nahi karti???

Mirza Aap key Marz E Thu

Mirza Aap key Marz E Thu Tadak main kuch Takhfeef hothi mehsous horahi hai.....Alhamdulillah ab kuch ifaqa horaha hai......Aap Sharbat E Qarooreh ka Istemaal jaari rakhen....Jabtak Aap key Nukasi key Rasstey ki Soojan kam Nahi hojathi Aap ki bechaini isee Tarah qayem rahegi......Soojan key kam honey ki ek aur dawa bhi hai.....magar filhaal pehle waala Nusqa hi musalsil istemaal kartey rahen.....

Ab Rahi Baath key Aap ney Kuch Quraan Aur Ahadees Bayaan ki theen......Tho kab aur Kahan????Jahan Tak mujhey Yaad hai ek Arsa Pehley Shayed miyanaravi key unwaan sey gin gin kar badi Takleef aur Mushkilaun sey 5 ya 6 Ahadees bayaan kiye they.......Uskey baad tho Aap Marz E Mumasilat o Kazzabiyat main Mubtela hogaye they.......Jis main Insaan Mustaqil o Musalsil ilzamaath aur galiyan dena shuru kardetha hai.....

phir kahan ki Tableegh aur kaisey Aqeedey? iss marz main Mubtela hokar Aap ko Arsa huva....Ab Jaakar final stage par aap apna Elaaj karwaleney ki soch rahey hain........Haalankey Mujh Samaith Alain Bhai ney bhi bahut kuch samjhaya magar Aap ka Marz itna badhchuka hai key ab Aap ko Zabardasti hi Shifa Khana E Jaya guda lejana padh raha hai.......Qarayeen sey bhi guzarish hai key humarey Mirza G key liye Sahet ki duaa kee jaye.....Achai aur Burayee ki tafreeq key liye inki iss blog par Mawjoudgi zaruri hai......

Quran O Hadees

Ta'asub ki wajha aap yeh dekh hi nahi sakay kay Quran se excerpts meinay issi uper waley blog mein hi istemal kiye hein.

Apni Taweel aur Quran ko 'Brackets' k sath padhtay hovey apko yeh bhi pata nahi chalta ka Allah ka kalam kiya hai aur 'tery shaitani aqeday' ka kalam kiya hai. Afsoos hova razi tery iss hall per.

Haan sath sath Abdulla saheb, Osman Bhai aur Akhtar Mirza ki tahreeraon ko bhi padhta rah, takay pata chaley kay Islam kiya hai. Razi, Qabraon ki Pooja kay chakkaraon mien tu to bhool hi gaya k asal deen kiya hai.

ha ha haa Mirza G Bujhney

ha ha haa Mirza G Bujhney sey pehley ki phadh phadahat hai ye???fikr hi math karo......Aap key Gudoodaan E Maida main jo khana Jungi chal rahi hai uska Elaaj bhi bataya jaa chuka hai.....Buss zara nukaasi key raastey ki soojan kam hojaye tho phir aap key Moo sey ye Fuzley ka ikhraaj bhi band hojayega.....Aap himmat math haarna....Jab Tak saans hai Apni ass math chodhna......

KOI SHAK BAQI HAI ABHI?

...k yeh bhai saheb idhar udhar ki hi hanktay hein?

Sahee Hadees aur Taweel Apni.

Quran ka tarjuma Brackets k sath, alfaz 'shairana' aur andaz 'Ishqiya'.
Iss chon chon k Murabbay ko Allah Rasool k naam se sajaya, makkari aur lachaydar bataon sey pesh kardiya. Point out karo tu yeh hai andaz oper.

Aqeda bigadnay ki poori poori koshish hai iss American Agents ki(anjanay)

Tasawuf kay aqeda ka sirf Qabron ki Pooja mein hi istemal hota hai. Aaj ka Siasat padha hoga(13 Feb)Gulbarga mein Tasawuf ki Mahana Dars kay mauqey ki jo tafseel aye hai, aap zaroor b zaroor padhien, andaza hoga kay jo bhi likha jaraha hai iss blog mein uska istemal kis tarha kartay hein inn Qabraon ko Poojnay waley. Yeh Makkar Mauzwala yahi kutch to kaheta hai.

KOI SHAK BAQI NAHI AAAP

KOI SHAK BAQI NAHI AAAP ZAROR MAHBOOB KI MEHNDI KI PAIDAWAR HAIN? JO APNE DEEN KO BECHTA HAI

Osman Miyan Kahin kufr Wapis na Lawtey

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barkathuhu

Baad Az Wisaal Hayaath E Nabawi Ki Daleel Sirf Saha Sitta Sey…………..
’’حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : (میری امت میں سے کوئی شخص) ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اﷲتعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ‘‘
أخرجه أبوداود في السنن، کتاب : المناسک، باب : زيارة القبور، 2 / 218، الرقم : 2041، وأحمد بن حنبل في المسند، 2 / 527، الرقم : 10867، والطبراني في المعجم الأوسط، 3 / 262، الرقم : 3092، 9329، والبيهقي في السنن الکبري، 5 / 245، الرقم : 10050، وفي شعب الإيمان، 2 / 217، الرقم : 5181. 4161، وابن راهويه في المسند، 1 / 453، الرقم : 526، والمنذري في الترغيب والترهيب، 2 / 326، الرقم : 2573، والهيثمي في مجمع الزوائد، 10 / 162.

’’حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، یہ یوم مشہود (یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن) ہے، اس دن فرشتے (خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں) حاضر ہوتے ہیں، کوئی شخص جب بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا : اور (یا رسول اﷲ!) آپ کے وصال کے بعد (کیا ہو گا)؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ہاں وصال کے بعد بھی (اسی طرح پیش کیا جائے گا کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیائے کرام علیھم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ پس اﷲ عزوجل کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔‘
‘أخرجه ابن ماجه في السنن، کتاب : الجنائز، باب : ذکر وفاته ودفنه صلي الله عليه وآله وسلم، 1 / 524، الرقم : 1637، والمنذري في الترغيب والترهيب، 2 / 328، الرقم : 2582.
Baad As Wisaal Hayaat ul Anbiya Ki Daleel Sahih Muslims sey
’’حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : میں نے خود کو حطیم کعبہ میں پایا اور قریش مجھ سے سفرِ معراج کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزیں پوچھیں جنہیں میں نے (یاد داشت میں) محفوظ نہیں رکھا تھا جس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، تب اﷲ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ مجھ سے بیت المقدس کے متعلق جو بھی چیز پوچھتے میں (اسے دیکھ دیکھ کر) انہیں بتا دیتا اور میں نے خود کو گروہ انبیائے کرام علیہم السلام میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے مصروفِ صلاۃ تھے، اور وہ قبیلہ شنوءہ کے لوگوں کی طرح گھنگریالے بالوں والے تھے اور پھر (دیکھا کہ) حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کھڑے مصروفِ صلاۃ تھے اور عروہ بن مسعود ثقفی ان سے بہت مشابہ ہیں، اور پھر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے مصروفِ صلاۃ تھے اور تمہارے آقا (یعنی خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہیں پھر نماز کا وقت آیا، اور میں نے ان سب انبیائے کرام علیہم السلام کی امامت کرائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے ایک کہنے والے نے کہا : یہ مالک ہیں جو جہنم کے داروغہ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ پس میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے (مجھ سے) پہلے مجھے سلام کیا۔‘‘
أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب : الإيمان، باب : ذکر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، 1 / 156، الرقم : 172، والنسائي في السنن الکبري، 6 / 455، الرقم : 11480، وأبو عوانة في المسند، 1 / 116 الرقم : 350، وأبونعيم في المسند المستخرج، 1 / 239، الرقم : 433، والعسقلاني في فتح الباري، 6 / 487.

’’حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ایام حرّہ (جن دنوں یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا تھا) کا واقعہ پیش آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں تین دن تک اذان اور اقامت نہیں کہی گئی اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ (جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں انہوں نے مسجد نبوی میں پناہ لی ہوئی تھی اور) انہوں نے (تین دن تک) مسجد نہیں چھوڑی تھی اور وہ نماز کا وقت نہیں جانتے تھے مگر ایک دھیمی سی آواز کے ذریعے جو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سنتے تھے۔‘‘
أخرجه الدارمي في السنن، باب : (15)، ما أکرم اﷲ تعالي نبيه صلي الله عليه وآله وسلم بَعْدَ مَوْتِهِ، 1 / 56، الرقم : 93، والخطيب التبريزي في مشکاة المصابيح، 2 / 400، الرقم : 5951، والسيوطي في شرح سنن ابن ماجه، 1 / 291، الرقم : 4029.

Ilm e ghayeb ki Daleel Sahih Bukhari sey………Ab tho kuch ilm Hazrath Huzaifa Razt Ko Mayassar hogaya…..

’’حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قیامت تک رونما ہونے والی ہر ایک بات بتا دی اور کوئی ایسی بات نہ رہی جسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا نہ ہو البتہ میں نے یہ نہ پوچھا کہ اہلِ مدینہ کو کون سی چیز مدینہ سے نکالے گی؟

أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب : الفتن وأشراط الساعة، باب إخبار النبي صلي الله عليه وآله وسلم فيما يکون إلي قيام الساعة، 4 / 2217، الرقم : 2891، وأحمد بن حنبل في المسند، 5 / 386، الرقم : 23329، والحاکم في المستدرک، 4 / 472، الرقم : 8311،

Osman Pasha ab kiya Aap ka Aqeeda Aur Eimaan bhi Drust hogaya hai ya Nahi????Mujhey Jawab chahiye…..Agar Haan tho meri saari bath aap ko Samajh main aagayee…….Aur Agar Nahi tho kiyun nahi????kiya Aap Ahadees ko Nahi Maantey????

Sobhanallah.main ghalat

Sobhanallah.main ghalat samja apko.i am sorry Razvi sahab.mere lye duaa karna pls.main abtak confuse life jiya.ab aap sab kuch samja diye

Mirza G Ya Osman Pasha Aap

Mirza G Ya Osman Pasha Aap jo koin bhi ho Plz Iss Tarah Blog Par Confusion Math Create Karo Yaar......Waisey hi kuch log Ek Razvi sey Pareshan hain Aap Ek Aur ko kiyun Laarahey ho......Plz Aayinda Sey Aap Apney Naam Sey hi likhen.......

Aap apni fikar karien.

Aap apni fikar karien. Quikay aap Ghalat aqayed ki Tashheer karrahey ho janab. Osman saheb nay jo bhi kaha Quran say aur hadees ki raushni mein.

Aap bataein, jo Ilim Allah nay Vahi kay zarye Rasoolon ko ata kiya, woh Ghayebi Ilim kaisay hosakta hai? Yani Ilim sirf Allah ko hai, uska ekk hissa Rasoolaon ko ata kiya. Theek hai?

Aapnay agar kaha ka Rasool SAWS ko ghayeb ka ilim tha to aap nay Quran ki nafi ki aur wahi Osman saheb nay kaha. Allah tumhey mahfooz rakhay Razvi sab

ye jo ghaiyeb ki baten hain

ye jo ghaiyeb ki baten hain Allah ney aap ko Wahi key Zariye Bathlata hai.(Quraan)......Ab iss Aayet Main Lafz E Ghayeb hai ya Nahi????Mirza G ??apni Sahet par Tawjjeh do....Ye Aap key bass ka rog nahi hai......Ab Quraan ki Nafi Kown Kar Raha Hai????

Apni Taweel, Ghalat Matlab

Jis Zindag, jis Ghiza, jis Sunnay ki bath horahi hai inn hadeesaon mein...(Allah iz o jal nay Quran mein Farmaya)......Tum nahi samajh saktay....
Yaad rakhien Bhaio, dar-asal jitni zaban(Vocabulary) Allah nay hamein sikhayee, woh Limited hai, mahdood hai. Jaisay 'ZINDAGI' lafz...Allah k liye bhi istemal hota hai aur hamare liye bhi....Magar faruq dekha...Allah ho Akbar.

OK..to issi tarha dosray bahut se lafz aur inkay manay.

Issi confusion ka faida uthatay hein yeh log 'JIN KAY DILLAON MEIN KAJI HOTI HAI'(Quran)

Abb Ahadees padhien....aur neechay k muraselay mein BRACKETS kay sath Quran ka Tarjuma bhi padh lein....kiss makkari sey iss Mardood nay (Shaitan ko Masoom mantay hien sarey Tasawuf ko mannay waley.....AGAR GHALAT HAI TO INKAAR KAREY) Ghalat aur Mushrikana nazriyat Islami naam sey pesh kiye hein.

Yeh style aur Bahes ki approach mein Roz e Awal sey likh raha hoon..Aaj tak yeh(RAZI) iss andaz/approach ko badl nahi saka.....Badal hi nahi sakta(HERE I GIVE THIS CHALLANGE, IN THE NAME OF ALLAH, WHO KNOWS EVERYTHING, HUM NAHI JANTAY)Islami aqayed kay liye Seedhay Quran aur hadees...Koi Taweel nai, Koi Ghalat Matlab nahi, Kisi Makkari ki zaroorat nahi, Kisi 'Ayate Mutashabihat aur BRACKET waley tarjumay ki zaroorat nahi. Razi tu apnay aqeday ko support karti YEK sirf YEK hadees aur ayat nahi likh sakta. Tu tera aqeda sahee kaisay hosakta hai, Mardood?(Shaitan ko Masoom manta hai yeh Makkar, Pocho issi say)

MERY BHAIO, INN QABARON KO POOJNAY WALON KI PUSHT PANAHI 'SAM BAHADUR' JO KARTAY HEIN. Issi liye yeh Dono(Razi & Alien) inn ghalat aqayed ko likhtay rahetay hein. Jawab nahi dengay, baath dosri taruf lejayeingay, aur kutch nahi mila to NAJD to hai hi!!!!

mirza ka marz

Ye mirzas kab tak tasawwuf tasawuf bolega bhai.ek hi word ko chipak ke baitha hai.NAJD ke baare mein kuch likho kabhi.islam bolte ho aur one sided rahte ho hamesha.
kabhi kabhi tumhari bakwas sun sun kar dimagh kharab hojata hai.

QP ke Ajeeb Mannat ajemer ki

QP ke Ajeeb Mannat ajemer ki darga me,Qabar se faiz leneki.

Aaj ke etemaad front page per likha ke ajmer ki darga me 3 den se faqe ki mannat se 3 log margaye aur kai bemaar.

Further to ....ajmer

Aap nay jo kaha usper fauran kaheingay kay yeh KAAM JAHEL AUR UNPADH LOGAON KA HAI apnay aap ko alag karliegay yeh Qabar Parast.

Aisay haram kamaon ka yeh anjam hoga.....(Allah maaf karey mujhay, sirf kahnay ki baath hai, warna) yeh Allah ki marzi k woh inn ashab ko iss azmayesh mein dala. Allah hi sahet dega inn ko bhi, inshallah. Rab ul Alameen hai woh. Inn Qabraon ko Poojnay walon ko bhi khilata hai aur Buth parastaon aur Shaqsiyat Parastaon ko bhi.

Osman Miyan Kahin kufr Wapis na Lawtey

Zumar Ayat 29,30
اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایسے (غلام) شخص کی جس کی ملکیت میں کئی ایسے لوگ شریک ہوں جو بداخلاق بھی ہوں اور باہم جھگڑالو بھی۔ اور (دوسری طرف) ایک ایسا شخص ہو جو صرف ایک ہی فرد کا غلام ہو، کیا یہ دونوں (اپنے) حالات کے لحاظ سے یکساں ہوسکتے ہیں؟ (ہرگز نہیں) ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ (حقیقتِ توحید کو) نہیں جانتے،

(اے حبیبِ مکرّم!) بے شک آپ کو (تو) موت (صرف ذائقہ چکھنے کے لئے) آنی ہے اور وہ یقیناً (دائمی ہلاکت کے لئے) مردہ ہو جائیں گے (پھر دونوں موتوں کا فرق دیکھنے والا ہوگا)۔٭،٭جس طرح آیت : ٢۹ میں دی گئی مثال کے مطابق دو افراد کے اَحوال قطعاً برابر نہیں ہوں گے اسی طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور دوسروں کی موت بھی ہرگز برابر یا مماثل نہیں ہوں گی۔ دونوں کی ماہیت اور حالت میں عظیم فرق ہوگا۔ یہ مثال اسی مقصد کے لئے بیان کی گئی تھی کہ شانِ نبوّت کے باب میں ہمسری اور برابری کا گمان کلیتہً ردّ ہو جائے۔ جیسے ایک مالک کا غلام صحیح اور سالم رہا اور بہت سے بدخو مالکوں کا غلام تباہ حال ہوا اسی طرح اے حبیبِ مکرّم! آپ تو ایک ہی مالک کے برگزیدہ بندے اور محبوب و مقرب رسول ہیں سو وہ آپ کو ہر حال میں سلامت رکھے گا اور یہ کفار بہت سے بتوں اور شریکوں کی غلامی میں ہیں سو وہ انہیں بھی اپنی طرح دائمی ہلاکت کا شکار کر دیں گے۔

namal ayat 65
بیشک آپ نہ (تو حیاتِ ایمانی سے محروم) مُردوں کو (حق کی بات) سنا سکتے ہیں اور نہ ہی (ایسے) بہروں
کو (ہدایت کی) پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ (غلبۂ کفر کے باعث ہدایت سے) پیٹھ پھیر کر (قبولِ حق سے) رُوگرداں ہو رہے ہوں،
sura namal ayat 80 & 81
اور نہ ہی آپ (دل کے) اندھوں کو ان کی گمراہی سے (بچا کر) ہدایت دینے والے ہیں، آپ تو (فی الحقیقت) انہی کو سناتے ہیں جو (آپ کی دعوت قبول کر کے) ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں سو وہی لوگ مسلمان ہیں (اور وہی زندہ کہلانے کے حق دار ہیں)،

اور نہ زندہ لوگ اور نہ مُردے برابر ہو سکتے ہیں، بیشک اﷲ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ کے ذمّہ ان کو سنانا نہیں جو قبروں میں (مدفون) ہیں (یعنی آپ کافروں سے اپنی بات قبول کروانے کے ذمّہ دار نہیں ہیں)،

اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو،
sura nahel ayat 19 upto 21
اور یہ (مشرک) لوگ جن (بتوں) کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں،

(وہ) مُردے ہیں زندہ نہیں، اور (انہیں اتنا بھی) شعور نہیں کہ (لوگ) کب اٹھائے جائیں گے،
Sura Imran ayat 144
اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو) رسول ہی ہیں (نہ کہ خدا)، آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر (مصائب اور تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے) گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ وفات فرما جائیں یا شہید کر دیئے جائیں تو کیا تم اپنے (پچھلے مذہب کی طرف) الٹے پاؤں پھر جاؤ گے (یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دینِ اسلام کے حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے)، اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عنقریب (مصائب پر ثابت قدم رہ کر) شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا،

فرما دیجئے: بیشک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی ہے، (یہ) مضبوط دین (کی راہ ہے اور یہی) اﷲ کی طرف یک سو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم (علیہ السلام) کی ملت ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے،
Surah Al-In'aam (Ayah 162-163).

فرما دیجئے کہ بیشک میری نماز اور میرا حج اور قربانی (سمیت سب بندگی) اور میری زندگی اور میری موت اﷲ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے،

Usmaan Ali Pasha Aap zara ye Tarjumey Waali Quraan Padha karo…..kiyun key Aap ko ab Urdu Tarjumey Ka Bhi Tarjuma Karkey Samjhana Padh raha hai…….Aap ko Dilkey Murda Kafir Aur Kaan key Behrey Mushrik bhi Qabar Main Dafan Murdey ek hi baat hai… aisa lag rahey hain……..Main ney kitni Baar Samjhaya key Zamana E Jahiliyath key Kuffar Aur Mushrikeen par Nazil honey waali Aayaat Musalmaanaun par chispaan (Apply)karna Bahot Bada Gunaah Hai…….Iski Sakht Wayeed hai Ahadees main……. Ye Munafiqeen,Khwarji ki Harkat kehlathi hai…..iss sey bacho warna Aap ki Makkah Mukaramma main rehkar kee gayeen saari Ibadaat par Paani phir jayega…..Aur Jo Ek Gunah karey unka Ek Laakh shumaar hoga……..

Mazeed logaun ko Confuse karney ka Gunah Alag sey………Apney likhney key khabt main Mubtela hokar Azaab E Qabr ko Dawath math do………

Aur Aap Allah ko ilm E Ghayeb hai nahi kehna chahiye……..Allah tho Aalim Ul Ghayeb hai……..ilm E Ghayeb aur Aalim Ul Ghayeb main Bahut bada Farq hai……Aap ko Tawheed ki Sakht Zarurat hai……wahan Agar koin Achay Ustaad mil jaye tho Thodi Tawheed bhi ley lena…....

Aur Hazrat Abu Bakar Razt Anhu Ney Jo Farmaya key Jo Nabi(PBUH)ko Poojtey ( Ibadath)hain Who Jaanley key Nabi(PBUH) Margaye hain(Kullu Nafsi Zayeqatul Mauth) Iska Mathlab key Apney Darmiyaan Nabi(PBUH)ko Naa Paakar Kahin Islaam sey Naa phir Jaana hai……Aur Allah humesha Zinda Hai ……sey Muraad Agar tum log Wapis Apney Puraney Mazhab par Palat Gaye tho Allah key Haan Sakht Azaab hai…..ye iska Mathlab hai…….Aur deen E Islaam Allah ka Pasand kiya huva Deen Hai iska ye Mathlab hai…….Ab Aap kuch Aur Ahadees jo Shayed main ney Pehley Nahi Sunaye they who Sunlo……..Warna phir Who Aayeth jo Allah ki Raah Main Maarey Jayen Tum unko Murda Math Kaho Kahan fit Karogey????

Agar Nabi(PBUH)ki Qabr E Mubarak sey koin Faiz Nahi Milta…..Aur Koin Faida hi Nahi hai tho Abu Bakar Razt Anhu ney ye Wasiyat kiyun ki key Aap Razt Anhu ko Rasoolullah(PBUH)key Baazu main hi Rakha Jaye…Hum Sab Main Sab sey Ziyada Saheb E ilm Abu Bakar Razt. hi hain. Muttafiqa Alaih Hadees….…Aur Hazrat Omar Razt Anhu ki bhi Yehi Wasiyat thee Jinhen Rasoolullah (PBUH)ney Apna Wazeer Aur Nabi (agar Nubuwat ka silsila chalta tho)kaha……Agar kisi ko Yaqeen na ho tho Ahadees bhi pesh karsakta hun……(Allah key liye ab inko bhi kuch math kehdena plz)

Ab Aap zara who Hanafi Fatwa bhi bathana shayed aap usko bhi Quraan ki Tarah Samajh nahi paye hongey……..Magar Khabar Daar koin Jhoota Hawala Math dena warna Aap key iss Name sey likhney par bhi Maafi Maangney tak aayinda Jawaab Nahi dunga……Jaa Al huque ko Aala Hazrath sey Mansoub karkey…Pichli baar merey 250 Rupees kharch karwadiye they jo merey 12 Dinka Jaib Kharch tha…Mujhey who kitaab khareedna padha……….main Aap ki Tarah Riyaals…… Darham Nahi kama raha…….

Aayinda Lafz E Kufr hai Moo sey bhi Math Nikaalna……Warna kufr Wapis Paltey ga….Jis Tarah mirza ney Kazzab Kazzab Shiyaa Shiyaa Tabarra Tabarra kehtey kehtey khud hi iss Marz main Mubtela hogaye hain…Ab tho Musalsil Galiyan detey phir rahey hain....…Kahin aap bhi isee Tarah Islaam sey kharij naa Hojana…Jisey Makafaat E Amal bhi kehtey hain......Hum Badi Mushkilaun sey Musalmaanaun ko Qadiyaniyat key Kufr sey Nikaal rahey hain….Aur Aap utni hi Aasaani sey Kufr main Mubtela math hojana…….

Waisey Aap ney Shayed kuch aur bhi Baghair Hawalaun key kuch badey badey dawey kiye they…….aur Baad main Jo Mango gey milega ka bhi Nara lagaya tha….Ab kull milakar kitni bataun key hawaley dena Baaqui hain zara Hisaab karkey bathana plz………..ye zara taweel hogaya Ahadees dusrey Column main padhlo

Aakhir Main Qarayeen sey guzarish karunga key apney Bachaun ko ghar main Deeni Taleem Zarour den…Warna bachey badey hokar Osmaan pasha ki Tarah fitnaun main Mubtela hojayengey…..aur Mazeed fitney phailatey rahengey.....…Qarayeen ye Ibrath ka Muqaam hai ye Hum sabki Zimmedaari hai….Aur Allah key Haan iski pooch hai…..

MR RAZVI I SALUTE HATS OFF

MR RAZVI I SALUTE HATS OFF TO YOU, NEVER BEFORE SUCH A ERODITE EXPLANATION
THANS/REGARD

TARJUMA AUR BRACKETS

Inn Brackets ko nikaal Mardood... (Mardood ka laqb issliye kay yeh shaqs Shaitan ko Masoom manta hai, dosray Tasawuf ko mannay walon ki tarha...Well agar ghalat hai to inkar karey)...tab to dekhay ga kay tarjuma wahi hai jo Osman Saheb nay kiya....

Razi, kiya tu yeh bata sakta hai kay..... Muslims kay aqeday ko barbad karkay to kiski madad karaha hai? Ya... kisi ki nahi to... Allah nay terey Seenay ko BAND kardiya hai...Teri taweelat aur charb zabani Mehshar mein nahi chaleygi....

Mirza G Aap Bilkul Pareshaan

Mirza G Aap Bilkul Pareshaan math hona.....ye jo Baracketeria aur Mardoodiyat ki shikayet hai ye bhi Usee Soojan ki wajeh sey hai......Aap Cow Brand ka Sharbat E Qaroorah Istemaal kartey rahiye.......Hum Aap ki Achi Sahet key liye Duaa go hain.....Kaash Aap Jaldi Theek hojatey....

Patha Nahi ye Ghadoodaan E Maida key Neechey Waali Aanth jo Nukaasi key Raastey ki taraf jaathi hai wahin kiyun Waram aagaya???kahin aap ko kisi Sufi ki Nazar tho Nahi lug gayee???

ZABAAN PAIRON MEIN LATAKTI HAI!----

MASHA ALLAH MASHA ALLAH, KYA BAAT HAI RAZVI BHAI------AAPKI YEHI BAAT PE TO JAAN FIDA HAI AAP PER----SAARE BLOG KO AHAADIS KI KHUSHBU SE MOATER KARDETE HO----- -------AUR QARAYEEN BHI IS BAAT KO MAHSUS KAR RAHE HONGE-------RAZVI BHAI AAP AHAADIS JIS ANDAAZ SE PESH KARTE HAIN-------WALLAHI HUBBE NABVI KI KHUSHBU AATI HAI-----TABIYAT SARSHAAR HOJATI HAI------
Bhatee naheen hamdam mujhe jannat kee javanee.
Sunna naheen Zahid mujhe Hooron kee kahanee.
Ulfat hay mujhe Saaya-e- Deevar-e-Nabi (sallallahu alaihi wassalam) say
Jazak allah, bhai, allah aapko, aapke walidain ko, aapke afraade khandaan ko apni hifz vo amaan mein rakhe, allah apni nematon, rahmaton ki daulat tum per tumhare afraade khandaan per hamesha barsaata rahe (amin ya rabul alamin)
(razvi bhai aap,ne ghaur kiya ----- jab bhi aap ahaadis pesh karte hain dajjalon ki halat ghair hojati hai inke seene pe saanp lotne lagte hain----kisi karvat chain nahi padhta haiye taklieef bardaasht se baher hojati hai----kapde phaad ke zameen per loatne lagte hain-----ZABAAN PAIRON MEIN LATAKTI HAI!----yeh puri kaifiyat blog mein her koi mahsus kar sakta hai)

sachi bole alaien bhai.apko

sachi bole alaien bhai.apko bi galat hi samajt raha sorry bhai.mirza saanp ki zaban pairan chatne ke kabilich hai.deko kaisa fankarte firra.hadis se kaiku bechain hota re mirza?ujla dekko uchalgia potta peela dekhko fisalgia potta.musalman banre mirza.qabar men saanpan katinge tereko.kon samjate re miyan aisa?fugat men jannat ka rasta batren tere ku kadar nain karra.adhamda jahanum ki taraf jara.

Assalaamu Alaikum Wa

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barkathuhu.
Al Ain key Ahmed Raza.ye Jaan Sanbhal key Rakhna.Ab tho ye Jaan Jaan E Razvi Bhi hogayee hai......
Bhai Aap ka ye Artical main Theek Uswaqt padh raha tha jab merey system per bhi isee Naat key Theek yehi Ashaar Aarahey they.....Yaqeen Maniye main thodi dair key liye sakit hogaya key kahin ye Aapki hi Aawaaz tho nahi hai.....Wallahi Hurf Ba Hurf theek aisey hi sunraha tha Jaisa Jaisa Aap key likhey ko Padh Raha tha..........Ab kiya kahun aap ka qulous.....Bhai kahan sanbhal key rakhtey ho itni Mohabbat ko? Kahan sey Payee itni Tadap?

Allah sey Duaa hai key Hum Sab Musalmaanaun main bhi Aisa hi khuloos o Mohabbat paida kardey...Aap ko Allah Har Musibat o Pareshaaniyaun sey Mehfouz rakhey.Azaab E Qabr Aur Maidaan E Mehshar ki waihshat main Apney Aaqa(PBUH)ki thandi thandi Chaun Naseeb ho........Puley Siraath per Apney Aaqa(PBUH)ki Rahnumayee Naseeb ho.....house E Kausar Par Humain milna Naseeb ho....Allah Har Har Aaqa(PBUH) key ghulaam Musalmaan ko ye Saadat Naseeb karey....Aameen Ya Rubbul Aalameen.

Alain Bhai Al Hamdulillah Merey Paas Poori Saha Sitta Jama hain.....Agar Mirza ka yehi haal raha tho 40,000 Ahadees Kahatam honey tak tho Patha nahi kiya hojayengey.....Magar Meri koshish ye hai key Kam Az Kam Ek Lakh Ahadees Jama karun......kisi Tarah Aap ka bhi E:Mail miljaye tho main Aap ko batana chahunga....koin Aarzi hi sahi......
Aala Hazrat key naatiya Ashaar Mulaheza hon..

Suntey hain key Mehshar main Sirf UNKI(PBUH)Rasayee hai
Gar Unki(PBUH) Rasayee hai lo phir tho Bann Aayee hai

Aiye Ishq(Nabavi)Terey Sadqey Jalney(Jahannum)sey chutey Sastey
Jo Aag Bujhadegi(Jahannum ki)woh Aag(Ishq e Nabavi) Laagayee hai

Taiba Na Sahi Afzal Makkah hi Bada Zahid
Hum Ishq key Bandey hain kiyun Baath Badaye hai

Mathla main ye Shak kiya tha?Wallah Raza Wallah
Sirf Unki(PBUH)Rasayee hai.Sirf Unki Rasayee Hai.(PBUH)

GEODESY, MEIN ZERO(SABAQ-05)

GEODESY, MEIN ZERO(SABAQ-05)
Abu abdullah sahab kisi bhi technical article ko likhne se pahle uski study karliya karo! ----aap hi ke alfaaz ke mutabiq is blog se referacnes bhi liye jaate hain----- KUFA BASRA IRAN, IRAQ, KUWAIT , SYRIA TURKEY ETC , YEH SAUDI ARAB KE NORTH KE ILAAQE HAIN AAP INHEN EAST MEIN BATATE HAIN? ------kisi bhi 7th yaa 8th standard ke bachhe ki social studies ki book lelijiye us mein section geography mein aapko world map mil jaiyega us map ke koney mein ek UCS SIGN MILEGI US ME DIRECTION NORTH PER “N” HOGA AUR EAST, AUR WEST ARROWS BHI HONGE-----YAA AAP, YEH ZAHEN MEIN RAKHLEN KE MAP AGAR AAPKE SAMNE HAI TO LEFT HAND(WEST) PER AMERICA HOGA AUR RIGHT HAND(EAST) PER JAPAN HOGA,------KISI BHI COUNTRY PER US, USC SIGN KO RAKHDIJIYE ---AAPKO US COUNTRY KE EAST MEIN JO MUQAMAAT HAIN MALUM HOJAIYENGE, WEST MEIN JO MUQAMAT HAIN MALUM HOJAIYENGE, --AUR ISI TARHA NORTH AUR SOUTH----MADINE KE EXACT NORTH MEIN IRAQ, IRAN, KUWAIT TURKEY SYRIA HAIN --------AAPKE MAKTABE FIKR MEIN KAAFI DOCTORS ENGINEERS HAIN?--- KYA EK BHI GEODESY ENGINEER NAHI?-------JO AAP LOGON KO DIRECT KAR SAKE?--------

FRUSTRATION !!!!!!!!!!!!!!!KEEP IT UP OKKKKKKKK, (SABAQ-04)

ABU ABULLA SAHAB HOSH MEIN AAIYE
KAAFI FRUSTRATE HOGAIYE AAP -----EAST AUR NORTH EAST MEIN 45 DEGREESSSSSSSSSSSSSSS KA FARQ HOTA HAI AMERICA KE LIYE NIKLE TO ANTARTICA PAHONCH JAATE SAMJHE?-----SIMTH MEIN FARQ HOGAYA TO NAMAZ NAHI HOTIIIIIIIIIII------AAP KYON EAST PE ZOR DEKE ARTICLE LIKHE MEIN SAMAJH GAYA!-----AAP NAJD KE SEENG AUR DAJJAL KO KAHIN AUR UGANA CHAHTE HAIN ??????????---AAP LOGON KI FRUSTRATION DEKHNE LAAYEQ HAI------HANSI BHI AA RAHI HAI----AAPKE MIRZA KI HALAT GADAGAR JAISE HOGAYEE HAI----MUJHE SHIYA, SHIYA, SHIYA. SHIYA KAHTE PHIR RAHA HAI-----VO BHOOL GAYA USKO EK TAMACHA RASEED HUVA THA “HAZRAT OMERE FAROOQUE (RZTA) KI BAITUL MUQQADDUS MEIN AMAD” -----ALLAH HAFIZ

GUZISHTA SE PAIWASTA CHAND TEER

AANKH BANDH HOGAYEE?

ABU ABDULLAH JI!---AANKH BANDH HOGAYEE?--------.....HAZRAT IMAM AHMED IBN HAMBAL ra KAY SHAGIRDOUN MEIN HAZRAT SHAIKH ABDUL QADER JEELANI ra HAIN.....AUR PHIR AAP KAY SHAGIRDOUN MEIN ALLAMA IBN E TAYEMA ....AUR AAP KAY SHAGIRDOUN MEIN IBN QAYYIM .....AUR AAP KAY SHAGIRDOUN MEIN MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB NAJDI (LANATI)......TO BATAIYE
(1)HAZRAT Imam Hambal(RZTA) NE ZINDAGI KA BESHTAR HISSA ILME HADIS MEIN GUZAAR DIYA TO KYA WOH (MZA)QURAN PER FAOQIYAT NAHI HAI ???????????? (AAPKE MAKTABE FIKR KE MUTABIQ)
(2)AAP, AAPKE IBNE TAIMA AUR AAPKE ABDUL WAHAB NAJDI LANATI,----HAZRAT IMAM HANBAL(radi Allahu anhu) AUR HAZRAT SHAIK ABDUL QADER JEELANI RAHMATULLAH ALAIH KE SHAGIRD HONE KA DAM BHARTE HAIN?
(3)KYA AAP, AAPKE IBNE TAIMA AUR AAPKE ABDUL WAHAB LANATI,----HAZRAT IMAM HANBAL(radi Allahu anhu) AUR HAZRAT ABDUL QADER JEELANI RAHMATULLAH ALAIH KI TAALIMAAT KO MAANTE HAIN???---(IN HAMBALI BUZRUGON KI JO TALIMAAT HAIN,--AUR JO AAPKE ABDUL WAHAB NAJDI LANATI KE TAFAKKURAAT HAIN VO EK DOOSRE KI ZIDD HAIN)
(4)KYA AAP, AAPKE IBNE TAIMA, AUR AAPKE ABDUL WAHAB NAJDI LANATI IS 70,000 HAZAAR AHAADIS WALI “MUSNAD” KO MAANTE HAIN?(JO HAZRAT Imam Hambal(RZTA) NE LIKHI HAI)
(5)AGAR MANDARJA BALA SAWALAAT KE JAWABAAT, NAFI MEIN HAIN TO----KHULA ZAHER HAI KE AAP, AAPKE IBNE TAIMA, AUR AAPKE ABDUL WAHAB NAJDI LANATI “BAD AQEEDA AUR GUMRAH THEA”!-----AUR SEEDHE SEEDHE “NASRANI AGENT” THEA JO HUKUMATE ISLAMIA KO GIRANE KE LIYE KAAM KARTE THEA AUR HUKUMATE ISLAMIA KA KHATMA KARDIYE! TUKDE TUKDON MEIN BANT DIYE.(HAMPHER KI BIOGRAPHY PADHIYE)

Jazaka'Allah ho kher

Assalam alaikum wa rehmatullah

Masha'Allah , Kya mou todh jawab diya mirza sahab app ne Rizvi ki bak bak ka..Bolti band kardi uss qabar parast ki..Yeh qabar parast apni baataon
main khud phasrahe hain..Aur unki grinder Mixer technique ko app ne fail kardiya..Buhat khoob mirza sahab...

Mr.Alain shukriya(Jazaka'Allah ho kher) mere naam e amaal main nikiya dalne ka,kyeun ke app nay mujh per jhoot nahi buhtaan lagaya hain .. Allah gawah hain...
Main samajh sakta hoon app ki takleef ka ehsaas,beshaak tum Qabar parastaoon ko saudi se kutaooon ki tarha maar kar nika gaya tha jis ka asaar ajj tak tumhari bataoon main zaher hoota hain --joote khane ki wajeh tumhare group ke amaal the jahan jaoo qabar parasti shoroo-,
abb kyeun unnecessary riyadh ke peche padehoo yaar..
Tumhara group ka problem solve karoo .. Qhabar parasti khatam karoo.. Phir tum saudi ko aik naye nazar se dekhooge insha'Allah..

Kher? Etni bokhlahat bhi achi nahi hoti.

Abhi Ishq key Imtehaan Aur Bhi Hain
Sitaraun Sey Aagey Jahaan Aur Bhi Hain

Ye Ishq Nahi Aasaan Bass itna Samajh lijiye
Ek Aag Ka Darya hai Aur Doobkey Jaana Hai

Jaan Maango Jaan Dengey....... Maal Maango Maal dengey
Laikin Ye Hum Sey Kabhi Na Hoga Nabi Ka Jaah O Jamal Dengey(PBUH)

Ye Kufr hai khullam khulla

As Salam Alaikome wo Rehmat ullahi wo Barakatahu,

1. Allah swt ke siwa kisi aur ko Ilme Ghaib hai ka aqeeda kufr hai – Fatwa e Hanafi Ulema Insha Allah swt bahoot Jald pesh karonga Nabi saw hazir o nazir aur hayate nabi saw ka aqeeba Quran aur Sahi Hadees ke khilaaf hai.
Zumar Ayat 30 Yakheenan khud aap ko bhi (nabi saw) Maut Aayegi aur ye sob bhi Marne wale hai.
namal ayat 65 kehdijiye ke Aasman walo me se Zameen walo me se siwaye Allah ke koyi Ghaib nahin janta inhe to ye nahin maloom ke kab otha khade kiye jayenge.
sura namal ayat 80 & 81 beshaak Aap saw na Murdow ko suna sakte hai aur na behrow ko apni pukar suna sakte hai jabke wo peeth phere jarahe ho.
sura fatir ayat 22 Allah jisko chahata hai suna deta hai aur Aap Saw Inlogow ko nahin suna sakte jo Qabrow me hai. 12. beshak aap saw murdaow ko nahin suna sakte aur na bahrow ko apni awaaz suna sakte hai jabke wo peeth phair kar mudh gaye how.
sura nahel ayat 19 upto 21 aur Jin Jin ko ye loog Allah ke siwa Pukarte hai wo kisi cheez ko paida nahin kar sakte balke wo khud paida kiye huwe hai . Murde (Died) hai zinde Nahin inhe to ye bhi nahin maloom ke kab othai jayenge.
Sura Imran ayat 144 Mohammed Saw sirf Rasool hi hai in se pehle bahoot se Rasool ho chuke hai, kiya agar inka Inteqaal hojaye ya Shaheed hojaye to tum Islam se apni aediow ke bal Phirjaoge? Aur jo koyee Phirjaye apni aediow per to hargiz Allah Swat ka kuch na bigadega,

Aur Abu Baker Siddiq Razt. Ne kaha hai ke Jisne Mohammed Saw ko Puja wo Janle ke Mohammed Saw Margaye (in Arabic Maat) aur Jisne Allah ko Puja wo janle ke Allah zinda hai bakhi rehne wala hai osko Maut nahin hai. (Khutbae Namaze Janaza Nabi saw in Sahi Bukhari). Razvi Bhai Aap ye khutbe ko mante hai ya nahin bataye Please.
Surah Al-In'aam (Ayah 162-163).
Keh dejia ke meri Namaz, meri Qurbani, meri zindagi aur meri Maut sob Rabul Aalamin ke liye hain...
Aap kehdigiye ke my koyee bilkul anokha paighamber to nahin, na mujhe ye maloom hai ke mere saath aur tumhare saath kiya kiyaa jayega.
Aur Jo Nabi saw ko Ilme ghaib mante hai zara in ayaat per bhi imaan o yakheen hai ya nahin bataye.
Aur Insha Allah swt Hanafi Ulema ke fatwe ke mutabiq Allah swt ke siwa kisi aur ko Ilme Ghaib hamesha ke liye hai manna kufr hai aur aisa aqeeda rakhne wala kafr karne wala hai pesh karonga (with book name and fatwa number – Insha Allah swt)
(WAMA TAUFIKHI ILLA BILLAH)

Jazaka'Allah ho kher

Assalam alaikum wa rehmatullah

Masha'Allah , Kya mou todh jawab diya mirza sahab app ne Rizvi ki bak bak ka..Bolti band kardi uss qabar parast ki..Yeh qabar parast apni baataon main khud phasrahe hain..Aur unki grinder Mixer technique ko bhi app ne fail kardiya..Buhat khoob mirza sahab...

Mr.Alain shukriya(Jazaka'Allah ho kher).. mere naam e amaal main nikiya dalne ka,kyeun ke app nay mujh per jhoot nahi buhtaan lagaya hain .. Allah gawah hain...
Main samajh sakta hoon app ki takleef ka ehsaas,beshaak tum Qabar parastaoon ko saudi se kutaooon ki tarha maar kar nika gaya tha jis ka asaar ajj tak tumhari bataoon main zaher hoota hain --joote khane ki wajeh tumhare group ke amaal the jahan jaoo qabar parasti shoroo-,
abb kyeun unnecessary riyadh ke peche padehoo yaar..
Tumhara group ka problem solve karoo .. Qhabar parasti khatam karoo.. Phir tum saudi ko aik naye nazar se dekhooge insha'Allah..

MUMASILAT

Shiya kahetay hein 'SUNNI AHLE BAIT SAY NAFRATH KARTAY HEIN' aur isko base banakar Sunni Musalmanon per Tabarrah kartay hein aur gali galauch kartay hein.

Razi kaheta hai...qabraon ko poojnay walon ko chodkar sab 'GUSTAQEY RASOOL' hien .....aur galliyan deta hai, aur dosraon ko galian denay per uksata hai aur kaheta hai usska 'Ehteram' karo. Suna apnay? Iss mazhab e Tasawuf ko mannay waley ka Ehteram karo (QUINKAY YEH SHAITAN KO MASOOM MANTA HAI..yani Allah nay shaitan ko 'trick' kiya, imtehan ka parcha 'leak' kiya aur jan boojh kar isskay 'Guru Janab Iblees Saheb'ko mardood kiya....yeh hai inn Tasawuf ko mannay waley Qabar Parastaon aur Shiyaon kay aqayed).

Aap iski Ghair Islami Taweelat dekh rahey hein. Isski Support karnay waley Shiya Kazzab sey waqif ho. Bus yehi do bachay hein 'Mery Hamdum Mery Dost'.

Razi Qabar Parastaon aur Tasawuf kay aqayed ko lokhta hai aur 'CUT & PASTE' ka kaam Alein the Lanatien karta hai.....Aur Razi kaheta hai uska Ehteram karo, my bloody foot Ehteram (that to bare foot)

Yaad rakhein Bhaio, ALLAH JISSAY BHALAI KA IRADA FARMATA HAI USKO DEEN KI FAHEM ATA KARTA HAI.

Assalaamu Alaikum Wa

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barkathuhu.....

’’حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اﷲ عنہما سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنھم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ اُن میں سے بعض نے کہا : کیا خوب! اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا : یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ بڑی بات تو نہیں۔ ایک نے کہا : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اﷲ اور روح اللہ ہیں۔ کسی نے کہا : اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کے پاس تشریف لائے سلام کیا اور فرمایا : میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہارِ تعجب سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ بیشک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں۔ بیشک وہ اسی طرح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ واقعی وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ وہ بھی یقیناً ایسے ہی (شرف والے) ہیں۔ سن لو! میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لئے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ فقیر و غریب مومن ہوں گے اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔‘‘

أخرجه الترمذي في السنن، کتاب : المناقب عن رسول اﷲ صلي الله عليه وآله وسلم، باب : في فضل النبي صلي الله عليه وآله وسلم، 5 / 587، الرقم : 3616، والدارمي في السنن، باب : (8)، ما أعْطِيَ النَّبِيَ صلي الله عليه وآله وسلم مِن الفضلِ، 1 / 39، الرقم : 47.

’’حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : سب سے پہلے میں (اپنی قبر انور) سے نکلوں گا اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا۔ میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ روک دیئے جائیں گے، اور میںہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں اپنے رب کے ہاں اولادِ آدم میں سب سے زیادہ مکرّم ہوں میرے اردگرد اس روز ہزار خادم پھریں گے گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔‘‘

أخرجه الترمذي في السنن، کتاب : المناقب عن رسول اﷲ صلي الله عليه وآله وسلم، باب : في فضل النبي صلي الله عليه وآله وسلم، 5 / 585، الرقم : 3610، والدارمي في السنن، (8) باب : ما أعطي النبي صلي الله عليه وآله وسلم من الفضل، 1 / 39، الرقم : 48، والديلمي في مسند الفردوس، 1 / 47، الرقم : 117، والخلال في السنة، 1 / 208، الرقم : 235،

’’حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : میں (تمام) رسولوں کا قائد ہوں اور یہ (کہ مجھے اس پر) فخر نہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور (مجھے اس پر) کوئی فخر نہیں ہے۔ میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میں ہی وہ پہلا (شخص) ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی ہے اور (مجھے اس پر) کوئی فخر نہیں ہے۔‘‘

أخرجه الدارمي في السنن، باب : (8) ما أعطي النبي صلي الله عليه وآله وسلم من الفضل، 1 / 40، الرقم : 49، والطبراني في المعجم الأوسط، 1 / 61، الرقم : 170، والبيهقي في کتاب الاعتقاد، 1 / 192، والهيثمي في مجمع الزوائد، 8 / 254، والذهبي في سير اعلام النبلاء، 10 / 223، والمناوي في فيض القدير، 3 / 43

’’حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : میں جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور جب میں سویا ہوا تھا اس وقت میں نے خود کو دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے لیے لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں تھما دی گئیں۔‘‘

أخرجه البخاري في الصحيح، کتاب : الاعتصام بالکتاب والسنة، باب : قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم : بعثت بجوامع الکلم، 6 / 2654، الرقم : 6845، وفي کتاب : الجهاد، باب : قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مسيرة شهر، 3 / 1087، الرقم : 2815، وفي کتاب : التعبير، باب : المفاتيح في اليد، 6 / 2573، الرقم : 6611، ومسلم في الصحيح، کتاب : المساجد ومواضع الصلاة، 1 / 371، الرقم : 523،

Wasf E Rukh Unka Kiya Kartey Hain(PBUH)
Sharhey Wa Shams O DUhaa Kartey hain

Unki Hum Madd ho Sana Kartey hain(PBUH)
Jinko Mehmoud Kaha Kartey hain.(PBUH)

NO CONCRETE ARGUMENT,CONCRETE PROVES(SABAQ-03)

NO CONCRETE ARGUMENT,CONCRETE PROVES(SABAQ-03)

Mere najdi bhai, ayisa kaam hi kyun Karen ke humko apne janam isthan ka naam batate huve sharm mahsus ho?---aur jhoot ka sahara lete huve uski bajaye doosri jagah ka naam batayen? Aap kahte ho ke najd Iraq mein hai? (1) kya aapne haj kiya hai ?- umrah kiya hai? --Yaa haj ke masail ke bare mein aapko malumaat hai?---yaa aap wahan per rahker aaye hain?----nahi na? agar aapko yeh malumaat hoti to aap yeh bachkani taweel na late-! Lejiye aap ka jawab hazir hai------ hzt imam nasai r.a.ki hadis hai (kitaab manasik al haj p22) hazrat aaisha r.a declare that nabi(saw) established the MEEQAT
(1) MADINA KE LOGON KI MEEQAT “DHUL HULAYFA”
(2) SHAAM AUR MISR(EGYPT) KE LIYE “AL JUHFA”
(3) IRAQ KE LOGON KE LIYE “DHAT IRAQ”
(4) NAJD KE LOGON KE LIYE “QARN”
(5) AUR YEMEN KE LOGON KE LIYE YALAMLAMIS
Mere bhai aap agar najdi hain to aapko meeqat qarn se jana hai –na ke meeqat dhat iraq se jahan se Iraqi hi jaiyenge------aur aap ke kahne ke mutabiq nabi(saw) ke daur mein 13 muqamaat ko najd kaha jata tha yeh manghadt taweel hai agar aaisa hota to nabi(saw) najd ki miqaat hi na muqarrar karte(kyun ke aapke kahne ke mutabiq najd plateau ko kahte hain, aur yeh muqam ka naam nahi) phir yeh MEEQAT QARN kis liye qaiyam huvi? ------ab raha sawal EAST aur WEST ka to yeh technology ka daur hai aap easily detect kar sakte hain ke aap kahan kis janib kitne latitude aur kitne longitude per khade hain aur us jagah ke kya coordinate hain kya bearing hai,------ phir bhi aap ki is cheez tak rasaee nahi hai to aap ke liye satellite prove hazir hai
Allah humko deene mohammedi (saw) per chalne ki taufiq ataa farmaye amin---na ke deene abdul wahabi per
You Tube – satellite proves tht wahabi najdi imam is horn of devil-p1-2.url

Abu Abdullah sahab mutawajjo hon!(SABAQ-02)

Abu Abdullah sahab mutawajjo hon!
(habib bhai, razvi bhai, haroon bhai, samad bhai, ma. kaleem bhai, amjad bhai, a. qadeer sahab) Aapki wordings----- “hazaroun daleeloun kay bawajood bhi yeh sabit nahin kiya jasakta kay shaitan kay seengh najd say ugayngay”-----
Hadise mubaraka:- Imam Bukhari (Radiallhu Anhu) quotes this Hadith from Abdullah ibn Umar (Radiallhu Anhu) that the Holy Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) once prayed for Syria (Shaam) and Yemen. It is narrated that there were some people of Najd also present in the gathering and they requested the Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) to make du'a for Najd also. The Holy Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) continued saying: "O! Allah, Shower Blessings on Shaam and Yemen," The people of Najd again requested the Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) to offer prayers for Najd. The Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) said: "It is a place of tremor and Fitna (Mischief) and the horn of Shaitaan will rise from there." (Bukhari Shareef, Vol. ii, PP. 1050)
Aapki wordings -------“ek alim ko jo sirf tauheed ki baat karta hai islaam ka dushman kayesay qarar diya gaya” -----vo alim bhi hai tauheed prast bhi hai lekin gustaakhe rasool(saw)hai to uska thikana seedha jahannum hai.
Hadise mubaraka:- "Once we were in the presence and company of the Holy Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam). He was distributing booties. when a person named Zul-Khawaisara, who was from the tribe of Bani Tamim addressed the Holy Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) "Oh Muhammad Be Just!" ". The Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) replied: "A Great pity that you have doubts, if I am unjust then who will be
just, you are a loser and a failure." Zul-Khawaisara's attitude infuriated Hazrat Umar (Radiallhu Anhu) and he pleaded with the Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) to permit him to slay Zul-Khawaisara. The Prophet (Sallal Laahu Alaihi Wasallam) remarked: "Leave him, as his slaying will serve no good purpose, as he is not the only individual but there are a host of others like him and if you compare their prayers and
fasting to that of yours, you yourself will feel ashamed. These are the people who will recite the Quran but it will not go beyond their throats, with all these apparent virtues they will leave the fold of Deen just like the arrow leaves the bow." (Miskhat Shareef, PP535)
aap(saw) hazrate omare farooque (rzta)ko kah rahe hain,” as he is not the only individual but there are a host of others like him and if you compare their prayers and fasting to that of yours, you yourself will feel ashamed” -----to andaza lagaiye un munafiqon ki ibadat ka kya alam hoga------sari ki sari ibadaten dhari ki dhari rah jayengi aur seedhe jahannum ka raasta!

SARAKTI JAIYE HAI SER SE NAQAAB AHISTA AHISTA(SABAQ-01)

SARAKTI JAIYE HAI SER SE NAQAAB AHISTA AHISTA
MR ABU ABDULLAH, no doubt you are a good orator, eloquent speaker and a master in rhetoric-- BUT IN THE FIELD OF TECHNOLOGY & TECHNIC I AM SORRY TO SAY YOU ARE ZERO----politically the lines of the boundries can be change but not the topographical features ----- the twin mountains of Aja and Salma various dry river-beds (wadis) such as Wadi Hanifa (notorious peoples in hadis)near Riyadh, Wadi Na'am in the south, Wadi Al-Rumah in the Al-Qassim Province in the north, and Wadi ad-Dawasir at the southernmost tip of Nejd and the Tuwaiq mountain range running through its center from north to south. the high land of Jabal Shammar ---- and The most famous Nejdi tribes in the pre-Islamic era were Banu Hanifa, (notorious peoples in hadis)who occupied the area around modern-day Riyadh, `Anizzah, Banu Tamim,(zulquweysara) who occupied areas further north, the tribe of Banu Abs who were centered in Al-Qassim, the tribe of Tayy, centered around modern-day Ha'il, and tribe of Banu 'Amir in southern Nejd.----and you asked HABEEB BHAI about visiting Saudi Arabia---- NOW mr Abdullah I ask from you. have you ever been Saudi Arabia(I don’t thing so as from your article)may be may not be just you have visited for haj ----next time when you visit Saudi Arabia----start your journey from Riyadh to mecca by car or you can go by public bus it is 950km journey on the way you can watch all the mention things from my article -----AND MOST ASTONISHED THING FOR YOU, ----WIL FIND A LOT OF PEOPLES WITH SUR NAME AS NAJDI---AS THIS IS THERE MOTHER LAND THEY DON’T HESITATE TO SAID THAT THEY ARE NAJDI------ but as concern for you peoples --------aapko najd ka false propaganda yahan propagate karna hai-----jiske liye ek hazar jhoot bolenge -----kyunke allah ne aapko to maafi mein rakha hai?---- 200 saal se dabeez paper per sharure ruq ranga rang roshnaiyee se likhi najd ki alimana kitabon ko follow karaana ? -----yaa nahi to islam ki sachaai ko dhundne ke liye nasrani aur yahudi maktabe fikr ka tawaaf karna hai------aap kahte hain inko padho? (zaherMadam Blavtsky, Charles Leadbeater, Anne Besant, Peter J Awn aur majzubon ki harkaat)------- to isse saaf zaher hota hai -----aaplogon ka maqsade daimi -----kharafaat ko tatolna aur sachaee ko badnaam karna hai -----BADE ABBA JO BOLE WO FOLLOW KARNA AAPKE ALFAAZ----- ” bush nay apni taqreer mein kaha tha kay international community ko wahabi brand kay sunni islaam say khatra hai.”-----kyun nahi kahega aap follow bhi to usko karte hain vo jaisa bola aap islaam ko mend karte hain unki kitaben padhte hain----- (zaherMadam Blavtsky, Charles Leadbeater, Anne Besant, Peter J Awn aur majzubon ki harkaat)
unke talwey chaate hain----face book per competition chalta hai aap ek lafz nahi kahte to phir aapki tariff hi karega naaaaaaa?

ar alain sahab bokhlahat ka shikaar hain....

As salaam alaikum
ar alian sahab lagta haye aap bokhlahat mein hain...aur bak gaye hain junoon mein kiya kiya kuch......pehlay aap ki tahreer ka ek hissa khud padhiye, phir aagay pdhein....
"aap kahte hain inko padho? (zaherMadam Blavtsky, Charles Leadbeater, Anne Besant, Peter J Awn aur majzubon ki harkaat)------- to isse saaf zaher hota hai -----aaplogon ka maqsade daimi -----kharafaat ko tatolna aur sachaee ko badnaam karna hai”
AR ALAIN SAHAB YEH TAMAAM MUSANNIFEEN AAP KAY MAKTABAYE FIKR SAY TALUQ RAKHTAY HAIN, YEH APNAY AAP KO SUFI KEHTAY HAIN, AUR SUFIYANA PHILOSOPHY KAY MAHEREEN HAIN....IS LIYE MAYEIN NAY AAP SAY KAHA THA KAY IN KO PADHIYE AUR DEKHIYE KAY SUFISM KIYA HAYE. YEH MUSANNIFEEN WAHI KEHTAY HAIN JO KIO PEER W MURSHID KEHTAY HAIN.....METAPHYSICS, EPISTEMOLOGY, ROOH AUR MURDOUN SAY MUTALIQ, KASHF W ILM E GHAYEB KAISAY HASIL KIYA JAYE WAGHAIRA WAGHAIRA.
"bush nay apni taqreer mein kaha tha kay international community ko wahabi brand kay sunni islaam say khatra hai.”-----kyun nahi kahega aap follow bhi to usko karte hain vo jaisa bola aap islaam ko mend karte hain unki kitaben padhte hain----- (zaherMadam Blavtsky, Charles Leadbeater, Anne Besant, Peter J Awn aur majzubon ki harkaat)"
AAP HI BATAYIYE KAY AAP JIN KO FOLLOW KARTAY HAIN WOHI AAP KO APNA DUSHMAN KAISAY KAHAYGA? AGAR WAHABI BRAND KAY SUNNI MUSALMAN BUSH KO FOLLOW KARTAY HAIN TUO WOH YEH HARGIZ NAHIN KEHTA.......WESTERNERS KI SAAZISH KA AAP LOG SHIKAAR HAIN AUR ISLAAM MEIN MUKHTALIF GHAIR ISLAMI AQAYED KO DAKHIL KARNAY KAY ZIMMEDAAR BHI HAIN....IS LIYE MAGHRIB KO AAP LOGOUN SAY KOI KHATRAH NAHIN HAYE......MAGHRIB KO TAUHEED PARASTOUN SAY KHATRA HAYE......ISI LIYE IN KO QABOO MEIN KIYE HUWAY HAIN.

CUT AND

CUT AND PASTE..........

KITNI BAAR WAHI CHAPAY GA BHAI. DUS BAAR TO CHAP HI CHIKA HAI TU.

HAROON, MATEEN, SHAFIQ, SUNNI(present use of his name).....AUR HAAN EK GUMNAM...... YEH SAB TERI KARASTANIYAN HEIN. UDHAR RAZVI BHAI NAY LIKHA AUR IDHAR TU NAY CUT & PASTE SHORU KARDIYA.

TERI YEH HARAKAT BAHUT PURANI HOGAYE BHAI. KOI NAYA KAAM KAR.
KOI NAHI HAI TUM QABRON KO POOJNAY WALON KAY SATH ISS BLOG MEIN. NA HI KOI DOSRA SHIYA BHAI AYA TERI MADAD KARNAY.
BAHER HAAL LAGAY RAHO BHAI....DOSRI TARUF BHI 'BHAI LOG' AGAYE HEIN ....ACHCHI CHAL RAHI HAI....

SABAQ DOHRA DETA HOON

As salamalaikum wa rahmatullahi wa barkatahu

Aqter mirza agar aap ladkiyon ko chedte phirne ke bajaiye kuch talim hasil karlete to---aaj yeh halat na hoti aapki ----GAAL PICHKE HUVEY, --AANKHEN ANDAR DHANSI HUVI,---KAMAR KOOB NIKLA HUVA, GARDAN JHUKI HUVI, CHEHRA BE NOOR,---KAMZORI NAQAHAT,------YEH SOB GUL HAWASI KI NISHANIYAN HAIN (ILAAJ ZARUR KARVALEN WARNA SHARMINDAGI HAATH AAIYEGI)-----AAP JAISE LOG COLLEGON KE SAMNE KHADE KHADE SUKH JAATE HAIN HAATH KUCH NAHI AATA JO MAKHSUM MEIN JO HOTA HAI VO BHI BHAG JAATA HAI,------AGAR SIRF S.S.C BHI NIKAAL LETE KO KAAFI MALUMAAT RAHTI AAPKE PAAS!----AAPKO MERELY DRAWING READING ABILITY BHI NAHI HAI! -----AAP AAISA KAREN SULTAN BAZAAR JAIYEN WAHAN SE EK WORLD MAP AUR KSA KA POLITICAL MAP LELEN PHIR AAPKI JAMAAT MEIN KISI “G E O D E S Y ENGINEER” KO TALAASH KAREN(AAPNE TO IS ENGINEERING FACULTY KA NAAM BHI NAHI SUNA HOGA) VO AAPKO BATA DEGA----- KYUNKE AGAR HUM AAPKO BATAIYENGE TO AAP, NA MANENGE ----HUM JANTE HAIN NAJD KI MAKKAR MENTALITY KO----WAISE QARAYEEN KI SAHET KE LIYE EK BAAR PHIR VO ASABAQ DOHRA DETA HOON JO AAPKE B-PASHA AUR ABU ABDULLAH JI KO PADHA CHUKA HOON! Allah hafiz

DEKHA KIYA LIKHA AUR KIYA

DEKHA KIYA LIKHA AUR KIYA JAWAB DERA?

USS SHAQS NAY SAHEE AHDEES SAY NAJD AUR USSAY RELATED BATH KI....AUR AAPNAYYEH KIYA BAKWAS SHURO KARDI?

NAJAD KI JO DEFINATION AND DESCRIPTION AAP NAY KIYA WOH GENERAL STATEMENT HAI JO KISI BHI NAJD PER LAGO HOTA HAI...........IRAQ PER AUR BHI BEHTAR TAREQAY SEY LAGO HOGA.

JISS NAJAD KI BATH HOVI WOH IRAQ HAI. JAHAN KAL BHI FITNA THA AUR AJJ BHI FITNA(shaitan kay singh) HEIN.

KHALIS ALLAH AUR RASOOL KI TARUF BULANA FITNA NAHI HOTA.(koi shaq hai kiya?)

TU SABIT HOVA KAY NAJAD 'IRAQ' HAI. JAHAN TUM LOG BHI HO AUR QABRAON KO POOJNAY WALEY BHI...KHURAFAT TO HONGI HI JAHAN TUM LOG HO.

Qabr Main Kiya Kahogey

Jaza Ka Allah Razvi:
This is Jihad bilqalam جهاد باالقلم

Ghalat Fahmi

Iss Blog mein likhnay waley ekk Qabar Parast ko ekk Ghalat Fahmi hogayee hai kay mein ussay koi masla poochonga. Yani Mazhab e Tasawuf ko mannay wala iss Ghalat Fahmi mein mubtela hai k Islam per ussay sawal, shaq ya clarification poocha jayega. Aur Doosri shart yeh rakhi iss shaitan k chelay nay(Shaitan ko Masoom mantay hein Mazhab e Tasawuf ko mannay waley)kay yeh sawal/ shaq/ clarification 'Adab o Ehteram' k dairey mein rahkar poochay..... HIGH HOPES...
HAI NA GHALAT FAHMI KI HIEGHT???(hope, he knows what are the 'hieghts' of various acts? school per depend karta hai)

Shaitan ko Masoom Manna

Bhio,

Kutch Bunyadi sawal ....Kiya aap us shaqs ki baat ko manna chahogay jo
1. SHAITAN KO MASOOM AUR SAB SE BADA ABID KAHETA HAI?

2. Kiya aapnay kabhi bhi, kisi waqt aur kisi bhi pairaye mein Quran aur Hadees ki bat karnay waley Sahee ul Aqeda Musalman ko Huzorr SAS ki Shaan e Aqdus mein gustaqi (to door ki cheez hai)koi nazeba lafz ya bath kartay suna ya padha hai?........( Allah gawah hai mienay yeh sari batein, gustaqiyan etc, inn so called 'Shamaye Mohammadi k Parwanon' ki mehfilon/jalsaon mien hi suni hai)

3. kiya aap aisay aqeday rakhnay waley ki bath ko 'Islam' kahogay jo kaheta hai kay uska Murshad markar har jagaha maujood hota hai aur dunya ka karobar chalata hai aur Allah ki Khudai mein adhay ka hissadar hai.

4. Jo Allah k Rasool SAS kay taluq say 'Jazbati batien' to karta hai, magar Sunnat aur Ilim e Hadees ko Radd karta hai yeh kahekar k yeh 'Murdaon ka Ilim' hai. Woh Risalat ko nahi manta bhalkay (ussay agay ki cheez) Marefat, Tareeqat aur Vilayat ko manta hai.

5. Jo Allah rab o izt ko asmanon mein qaid rakhta hai aur Quran kay khilaf yeh kaheta hai ka Allah har jagah maujood nahi hai.(ziyada se ziyada paheley asman tak lata hai)

6. Jiska aqeda Islam se hatkar ho aur jo Hindion kay Falsfey Re-incarnation, Budhmath kay aqeday 'Halval Lena' jo Esayat ki Riyazataon ko Imaan pukhta karnay zaroori kaheta ho...kiya aap uski bath maney gay?

7. Jo Jhoot aur Sach kay murabay ko apni Ghair Islami Manmani taweelat say saja kar Allah aur Rasool kay naam sey pesh karta hai...kiya aap uski bath mano gay?

Kiss ko manaogay phir? Mujhay?...Nahi. Usko?... Nahi to phir akhir kisko manay?

Bahut hi assan aur seedha jawab, jo Allah nay kaha, uskay Rasool SAS nay farmaya aur jo Aap SAS kay Sahaba rztjn ka Rasta hai. Koi Taweel nahi koi bahes nahi, hoi laffazi nahi simple Quran aur Hadees aur Sahaba.

Qabr Main Kiya Kahogey???

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barkathuhu
’’حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : بندے کو (مرنے کے بعد) جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی (تدفین کے بعد واپس) لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں تو اس شخص یعنی (سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے متعلق (دنیا میں) کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے : میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے (کامل) بندے اور اس کے (سچے) رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا : (اگر تو انہیں پہچان نہ پاتا تو تیرا جو ٹھکانہ ہوتا) جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس (معرفتِ مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے) بدلہ میں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ پس وہ دونوں کو دیکھے گا اور اگر منافق یا کافر ہو تو اس سے پوچھا جائے گا تو اس شخص (یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے متعلق (دنیا میں) کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ پڑھا. اسے لوہے کے گُرز سے مارا جائے گا تو وہ (شدت تکلیف) سے چیختا چلاتا ہے جسے سوائے جنات اور انسانوں کے سب قریب والے سنتے ہیں۔‘‘
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
أخرجه البخاري في الصحيح، کتاب : الجنائز، باب : ما جاء في عذاب القبر، 1 / 462، الرقم : 1308، وفي کتاب : الجنائز، باب : الميت يسمع خفق النعال، 1 / 448، الرقم : 1673، ومسلم في الصحيح، کتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب : التي يصرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، 4 / 2200، الرقم : 2870، وأبوداود في السنن، کتاب : السنة، باب : في المسألة في القبر وعذاب القبر، 4 / 238، الرقم : 4752،

Qarayeen E siasat Kiya Aap ney Kabhi Socha key Ulama E Ahle Sunnat Shaan E Risalath Aur Marifat E Rasoolullah(PBUH)par kiyun itna zore detey hain???

Ooper Aap jo hadees padhey hain iss Hadees main Bilkul Saaf Aur Wazeh Bathadiya gaya hai key Marifath E Mustafa(PBUH)key Bagair Azaab E Qabr sey Bachna Muhaal hai………Arey Qayamat Aur Roz E Mehshar ka Patha Nahi Kab Aaye……Magar Mowth tho Bar Huque hai……Kabhi Bhi Aasakti hai…..Chahey Qayamat abhi Aaye ya Naa Aaye……..

Ooper jo Muttafiqah Alaih Hadees Bayaan ki Gaye hai……Uss main khuley Alfaaz main Shaan E Musrafa key Mutalluq Sawaal hai…….Poocha Jayega key Batha Thu Rasoolullah Key Barey Main kiya kaha karta thaa????

Who log jo Nabi(PBUH)ko Markar Mitti Main Milgaye Samajhtey hain who tho Qabar main Nabi(PBUH)ko Pehchnengey hi Nahi….kiyunkey marney key Baad bhi Insaan wohi Kahega jo Dunya main kaha karta hai…..

Aur Agar Bilfarz Pehchaan bhi gaye tho Jo Jo Remarks Shaan E Mustafa(PBUH) main yahan duniya main kiya kartey they Qabr main bhi wohi dohrayengey

Aaj Jo Nabi(PBUH)ko Merey tumharey Jaisey Bashar they Kehney Waaley Qabar main bhi yehi Kahengey…..

Aaj jo Nabi (PBUH) ko Gunahgaar Sabith Karney ki Koshish Karney Waala Qabr Main Bhi yehi Kahega…….

Nabi(PBUH) ka Ilm Shaitaan key ilm sey bhi kam tha kehney waaley Qabr main bhi yehi kahengey…..

Nabi (PBUH)ko Peeth Peechey ka bhi ilm Nahi tha kehney waaley Qabar Main bhi yehi kahengey……

Nabi(PBUH)ki Taazeem Badey Bhai ki Tarah Kehney Waaley Qabr Main bhi Yehi kahengey……

Allah key Aagey Tamaam Makhlouq Anbiya Sumaith Sab ek Chamaar sey bhi Ziyada Zaleel Hai kehney waaley Qabr main bhi yehi kahengey…..

Al gharz Jiskey Seeney main Jiss Mowlvi ki Baath par Yaqeen hoga who wohi kahega…

Isee liye Ulama Har who Baath jiss main Nabi(PBUH)ki Azmath Aur Shaan Kam Jhalakti hai uskey khilaaf hojathey hain…….Aur Poora zore Maarifat E Mustafa(PBUH)par laga detey hain…….

Qarayeen Jannath Allah ki,Arsh Allah Ka,Duniya Allah ki,Humari Jaanen Allah ki,Al gharz ye Saari kayenaat Allah ki…….Jab Sab kuch Allah Ka hi Hai tho phir Qabr main bhi Sirf Allah ki Pehchaan hi Kaafi honi Chahiye thi…….Magar Yahan Khud Allah Chahta hai key uskey Habib(PBUH)ko Jo Naa Pehchaney usey Allah Taala bhi Pasand nahi karta……

Quraan Gawah Hai key Allah ney Apney Nabi(PBUH)key Darbaar key Aadaab Ka Qaida sikhaya……Jab Baath Karo tho Apni Aawaaz ko Nabi (PBUH)ki Aawaaz sey Buland math karna………Arey ye tho Door ki Baath hai Allah ney Rayeena kehkar bhi bulaney sey Sahaba ko Mana Farmadiya kiyunkey Munafiqeen Mushrikeen Iss Lafz ka Dusra Maana lekar Bulaya kartey they………Mera Allah Apney Nabi(PBUH)ko Zoo Maaney Alfaaz sey bhi bulaney sey Manaa farmadiya aur Who bhi Sahaba Razt Ko……….merey Paas Alfaaz nahi hai key Main Kaisey Muqaam E Mustafa (PBUH)ko samjhaun?.......

Qarayeen Humarey Aamaal kitney Qaboul hongey aur Kitney Reject hongey ye tho Hum Nahi Jaantey….Magar Jitney bhi Aamaal kiye hain kiya Aap ko Yaqeen hai key Uss sey Hum Allah ka Shukr Adaa Karchukey hain?????Nahi Shukr Koin Nahi Adaa karsakta,,,,,Arey Hum Sirf Apni Maa Ka Shukr Adaa Nahi karsaktey jiss naey Humain Paida kiya hai……Tho Who Allah Jo Humari Maa ko Paida Farmaya Uska Shukr Kaisey Adaa Karsaktey hain????

Phir Agar Hum Apney Malik E HuqeeqI ka Shukr Adaa Nahi Karsaktey tho Jannat ki Ummeed Kiyun Aur Kaisey Karsaktey hain????........Sirf Iss Wajeh sey key Allah Ghaffour Ur Raheem hai……

Magar Allah Qahhaar bhi tho hai……Aur Roz E Mehshar Allah key Jalaal Key Aagey Har koin Dehshat sey Kaanp Raha Hoga……..Aur Aisey main Jab Merey Aaqa(PBUH) Sajda Raze hongey phir Allah Farmayega key Aiye Habeeb Chalo Ab Hisaab kitaab dekhtey hain….kisney kaisey Aamaal Kiye hain……..phir merey Aaqa(PBUH)har Uss Ummathi ki Sifarish karengey joAllah Rabbul Izzat ki Naimataun key Aagey naik Aamaal sey kam Raha….Magar gunahaun sey Ziyada…….

Aur Jab Baari Aayegi Aisey logaun ki jo khud Aaqa(PBUH) ki Shaan main Ghair Ghalat Baten kiya kartey they……Tho Allah Jaaney kiya Hashar hoga…Jab Qabr Main Hi Nahi Bakhshey jayega tho phir.....….
Allah Hum Sabko Marifat E Rasoolullah(PBUH) sey Behrawar Farmaye…aur Azaab E Qabr sey Mehfouz Rakhey…..Aameen Summa Aameen……

ghair ghalat batein

Aaqa(PBUH) ki shaan main Ghair Ghalat Batein is blog par koun karta haye......Aap pbuh ko noori-bashar koun batata haye...ilm e ghaib e kulli haye koun kehta haye.....Sifaat Allah kay hamil koun kehta haye, Aap pbuh ko har jagah moujood -omnipresent koun kehta haye, is ka kiya jawab diya jayega qabar mein.

Al Hamdulillah.Muqam E

Al Hamdulillah.Muqam E Mustafa(PBUH)tho samajh main Aagaya.....Warna ek naya firqa aisa bhi bana hai jo Azaab E Qabr ka hi munkir hai.....aur apney dawey ko such sabith karney ko Ahadees ka munkir bhi hogaya.....sirf apney mathlab ki Ahadees ko hi qaboul karta hai....

Ab Rasoolullah(PBUH)ki shaan main kisney kiya kaha iska jawab woh khud apni Qabr main dega.....Inshallah Maidaan E Mehshar main Iska Patha bhi chal jayega.....Jhotey ilzamaath laganey waley ko Allah kitney gehrey Jahnnum key Gadhey main daalega wahin maloum hojayega.......sifat e majazi ki nafi kown karta hai sab patha chal jayega......

TU HAI KOON RAY YEH SAB

TU HAI KOON RAY YEH SAB KAHENAY WALA?

TO NAY BOLA FALAN FALAN NAY GUSTAQI KI HUZOOR saws KI SHAN MEIN.

QABRAON KO POOJTA HAI TU AUR BATH KARTA HAI IMAAN WALON KAY SATH

YEH TUMHARE LAGTE KHAN HAI,

YEH TUMHARE LAGTE KHAN HAI, TUMARE SER SEENG NIKAL KE TUMARE PICHHE LAGANE WALE HAIN

mashallah

mashallah bahot accha likha razvi bhai aapne.
dekhnege aap isper bhi kuch na kuch negative points likhenge dajjali najadi
Allah bachaye in gustakhaun se

asak razvi bhai

yeh bolenge abdul wahab najdi, ibne taima, ibne qayyim yehi inke surviver hain (nauzbilla)

Subhanallah Million times

Rizvi Bhai Assalam wa alikum wa Rahmatullahi barkatahu,
Subhanallah million times, kiya bahtreen aur asaaan tareeqe se samjhadiya aapne mere Aqa wa Maulaka kiya muqaam hai aur Gustaqe Habeeb sAWAS ka kiya anjaam ho saktha hai.
Allah in kum aqalaoun ko neik hidayath aur yeh log mere Habeeb ke Nalaaaine Mubarak ki dhool to bohoth door ki baath hai , mere Aqa SAWAS ke ek gulaam ki joothi ke dhool ke baraber bhi nahin ho sakthe.
IS BLOG PEH ISSE PEHLE ITNA SALEES AUR ASAAN ANDAZ MEIN STATEMENT KABHI BHI PADHNE NAHIN AYA,
ALLAH APKE ZOREQALAM AUR TAQATH DE AUR HUBBE NABI JO APKA HAI HAMARI BHI JHOLI MEIN THODA RATTTHI PADHJAYE, INSHALLAH MERA BEDA PAAR HOJAYEGA.
ALLAHUMMA EHDINI WA EHDIKUM

yeh AR Alain Bhai aur Aapki

yeh AR Alain Bhai aur Aapki Duaa hai Mateen Bhai jo Kal Aapney Mujhey Dee theen.....Allah Mujhey Waisey hi Bandey Jaisa Aap Mujhey Samajh rahy hain.Marifat E Mustafa(PBUH)merey aur Hum sab key seeney main bhi Dakhil Farmadey.....Aameen Ya Rubbul Aalameen.....

Jaantey hain Mateen bhai Ek Musalmaan Dusrey Musalmaan ka Aayeena hai.(Hadees)Aap Mujh main Apney Aap ko Dekh rahey hain....Aapko Achaiyaan Nazar Aagayeen......Magar Jinhen Mujh Main Buraiyaan Nazar Aarahi hain tho woh? Aap khud samjh jayen....main kisi par ilzaam nahi lagatha haalankey isee blog par sabouth Mawjood hain......

Sawalat ke Jawab

Bhaio, iss nay jo manmany sawal WAZA kiye hein apni Guftago agay badanay woh hi Gahalt aur JHOOT hien aur Iss Makkar Mauzwaley ki Shaitani Zahniyat ko SABIT kartay hein....dekhtay jaeye

1. Anbiya ka jism zameen/ mitti per haram kardiya gaye hein.. isnay jo kaha woh apkay samnay hei...Paheala JHOOT.
2. Rasool nay kaha Mein Bashar hoon magar mujh per Vahi Nazil hoti hai. Iss nuktay ko kiss tarha pesh kiya, aap khud padh lien...Dosra jhoot
3. Kabhi aapnay dekha ya padha k koi bhi Muslim Huzoor SAS ko 'kutch' sabit karnay ki koshish bhi ki haye?(lafz duhra nahi sakta) Khud iskay raza khan k tarjumay hai iss taluq say. (Isnay laan bhejni baqi hai) aur yeh dosraon ko kaheta hai....Teesra Jhoot
4. Nabi ka Ilim vs Shaitan ka Ilim....Kabhi padha apnay iss kism ki bath iss blog mein? Dekha yeh kaisay kaisay manghadat ilzam lagaraha hai..Jhoot
5. Peeth pechay ka Ilim(Yani Ilim e Ghaib) Kabhi suna aapnay yeh alfaaz? Yeh kaha gaya k Jo Ilim Allah nay ata karna tha ata kiya. Woh Vahi ka Ilim hai aur ham apnay iss NAQIS aur ATAYEE ilim sey VAHI se ata karda Allah kay Ilim ka barey mein kutch kah nahi saktay. Isko dekho kiya bola iss Jhootay n
6. Tazeem, Allah aur Maqlooq kay barey mein sari bath issi mardood ki zahni irtiqa hai.... ismein shaq isliye hai kay yeh log(Qabron ko Poojnay Waley aur Mazhab e Tasawuf ko mannay waley Huzoor SAS ko Allah ki tarha Khadeem, Abadi aur Usski zat ka hissa mantay hein) Issi liye Khaliq aur Maqlooq kay dialogue waza kiye inn logoan nay. Cheta aur Satwa Bundle

Mery Bhaio, jab yeh sawalat aur BUNYAD hi ghalat hai to neechay wali Lachaydar laffazi iss Shaitan kay Chelay (SHAITAN KO MASOOM AUR SAB SEY BADA ABID MANTAY HEIN YEH LOG)ki zahni paidawar hai jiska Islam se koi taluq nahi. Yeh Razi, Qabar Parast, hamarey aqayed ko bigadraha hai.

Famaan E Khuda!Nabi(PBUH)Hazir O Nazir Hain

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور (اے حبیب!) ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے،
Yaani Roz E Mehshar Har Ummat key Nabi(PBUH)unki Apni Apni Ummatiyaun pey Gawah hongey aur Humarey Aaqa(PBUH)Unn Sab Nabiyaun pey Gawah………..Subhanallah……
Khalq sey Aowliya,Aowlia Sey Rasool
Aur Rasoolaun sey Aala Humara Nabi(PBUH)
وَكَذَ‌ٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

اور (اے مسلمانو!) اسی طرح ہم نے تمہیں (اعتدال والی) بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور (ہمارا یہ برگزیدہ) رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تم پر گواہ ہو، اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ ہم (پرکھ کر) ظاہر کر دیں کہ کون (ہمارے) رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی پیروی کرتا ہے (اور) کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بیشک یہ (قبلہ کا بدلنا) بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اﷲ نے ہدایت (و معرفت) سے نوازا، اور اﷲ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان (یونہی) ضائع کردے، بیشک اﷲ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے،
صاحب روح البیان اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ومعنی شھادۃ الرسول علیھم الملاعۃ علی رتبۃ کل متدین بدینۃ وحقیقۃ التی ھو علیھا من دینہ وحجابہ الذی ھو بہ محجوب عن کمال دینہ فھو یعرف ذنوبھم وحقیقۃ ایمالھم واعمالھم وحسناتھم وسیاتھم واخلاصھم ونفاقھم وغیر ذلک بنورالحق۔
یعنی مسلمانوں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے یہ معنی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم ہر دین دار کے دین کے مرتبوں پر اور اپنے دین میں سے جس حقیقت پر وہ ہے اس پر اور وہ حجاب جس کے سبب دین کے کمال سے محجوب ہو گیا ہے سب پر مطلع اور خبردار ہیں تو وہ امت کے گناہوں، ان کے ایمان کی حقیقتوں، ان کے اعمال، ان کی نیکیوں، برائیوں اور ان کے اخلاص و نفاق سب کو نور حق کے ذریعہ جانتے پہچانتے ہیں۔ (روح البیان، ص،248ج1

یہاں یہ ایمانی نکتہ ارباب فکر و نظر کی کھلی دعوت دیتا ہے کہ ایمان و عقیدہ اور اخلاص و نفاق ایسے افعال ہیں جن کا تعلق دل کی دنیا سے ہے اور حضور ان پر بھی اطلاع رکھتے ہیں کہ کون مومن ہے اور کون منافق! مومن تو ہے مخلص ہے یا نہیں، اس کے ایمان کا درجہ کیا ہے ؟ ترقی کرنے سے رک جانے کا سبب کیا ہے؟ منافق ہے تو کس درجہ کا نفاق رکھتا ہے، نفاق کے چنگل سے وہ نکل بھی سکتا ہے یا نہیں، نکلے تو کس طرح ؟ اور نہیں نکلے گا تو اس کی وجہ کیا ہے ؟ اس سے بڑھ کر حاضر و ناظر کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے ؟

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبد اﷲ بن رواحہ رضی اللہ عنھم کے متعلق خبر آنے سے پہلے ہی ان کے شہید ہو جانے کے متعلق لوگوں کو بتا دیا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : اب جھنڈا زید نے سنبھالا ہوا ہے لیکن وہ شہید ہوگئے۔ اب جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہوگئے۔ اب ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا ہے اور وہ بھی جام شہادت نوش کرگئے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمانِ مبارک اشک بار تھیں۔ (پھر فرمایا : ) یہاں تک کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار (خالد بن ولید) نے جھنڈا سنبھال لیاہے اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی ہے۔‘‘
أخرجه البخاري في الصحيح، کتاب : المغازي، باب : غزوة مؤته من أرض الشام، 4 / 1554، الرقم : 4014، وفي کتاب : الجنائز، باب : الرجل ينعي إلي أهل الميت بنفسه، 1 / 420، الرقم : 1189، وفي کتاب : الجهاد، باب : تمني الشهادة، 3 / 1030، الرقم : 2645، وفي باب : من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو، 3 / 1115، الرقم : 2898،

اخیر میں انتہائی قلق کے ساتھ شکوہ کرتا ہوں کہ منکرین عظمت رسالت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے عوام کو اتنا جری اور گستاخ بنا دیا ہے کہ وہ لوگ حضور کی عظمت و شوکت پر زبان طعن دراز کرتے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ امتی ہو کر اپنے ہی نبی کے خلاف زبان کھول رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی نامراد قوم ہو گی جس نے اپنے مذہبی پیشوا کی شان گھٹا کر اپنے جذبے کی تسکین فراہم کی ہو، خدا ایسے شقی القلب لوگوں کے شر سے امت کے پاک طینت افراد کو محفوظ رکھے۔ آمین

PHIR JHOOT BOLA razi to

Akhri para padh apna.......aur aap hazrath bhi padhein please....
AAJ TAK...........duhrata hoon.....AAJ TAK kisi nay iss clumn mein kisi bhi tarha ki g...... NAHI ki Huzoor SAS ki shaan mein?

Agar gusakhana alfaz, aur expressions istemal kiye to woh TU hai jisnay dosraon kay naam say likha kay 'woh yeh kahetay hein, woh kahetay hein waghaira waghaira' yeh gustakhana jumlay terey hein aur to.......e Rasool hai Razi, quinkay to aur teri team na to Risalat ko manti hai aur na Huzoor ki Azmath ko. Tery hisab say to tera murshad bhi har jagah maujood hai (Huzoor SAS ko bhi hazir nazir janta hai to)

Jaisay Shiya Kazibeen kahetay hein kay 'SUNNI AHLE BAIT SAY NAFRATH KARTAY HEIN' waisay hi TU kaheta hai kay qabroon ko poojnay walon ko chorddkar sarey '........E RASOOL' hien.

AREY JHOOTAY HUM TO NAAM LIKHTAY YA BOLTAY HOVEIY BHI DARRTAY HEIN KAY KAHEIN BEIZZATI NA HOJAYE (sahaba rztjn bhi Allah kay Rasool.....etc etc hi kaha kartay they. woh log bhi naam nahi letay thay)

Manzour Tha Parda Tera

Relax Relax Mirza main kiya karta?zara Mausam achanak badal gaya aur main wapis apney Dawrey par na jasaka....phir kiya karta??Mujhey tho Hirs hai Naikiyan kamaney ki....iss liye woh Artical likhdiya.....Magar kiya main ney kisi ka Naam liya???kisi ko Bathaya kiya???kiyunkey Manzour tha Parda Tera......ab Aap ki istarah ki Bak Bak sey log samajh jayengey.....

Mirza aapkey Ghadoodaan E Medaa key Neechey jo Nukaasi Ka Raasta hai uss main Waram Aagaya hai....Aur Istangja Aap key Moo sey Baher Aaraha hai..iss liye Aapko itni bechaini hai.......

Aap aisa karen key Sharbat E Qaroorah ka Mustaqil istemaal karen.Agar Gaaiye Brand ka miljaye tho Theek warna jo bhi Dastiyaab ho Piya karen...Muraarji Desai ki Tarah....Agar Phir bhi Ifaqa naa ho tho fauri itella den main kuch aur Nusqey Tajweez karunga......Aap ka Marz E Thu Tadaak Bahut Badhta Jaraha hai.......Koshish karen key Shafique Bhai sey Bachtey phiren....Shafique Bhai Aisey Mareezaun ko Jaya gudey key shifa khaney main shareek karwa rahey hain......aur aap tho jaantey hain wahan ka Elaaj kitna mehnga hai.Seedhey Khaal Utaar letey.....

apki azmat ko salaam.kuch

apki azmat ko salaam.kuch nain bolskta apku

MIRZA SAHAB YE KOI BAHRUPIYA

MIRZA SAHAB YE KOI BAHRUPIYA JO MERA NAAM ISTEMAL KAR RAHA HAI AAJ KAL MAI ZARA BUSY IS LEYE IS BLOG SE GAIR HAZIR HOON AAP SE GUZARISH HAI KE AAP IS SE HUSHIYAR RAHE AUR APNA KAAM JAAR RAKHE
AAP KA EK CHANE WALA
SUNNI

Post new comment

To combat spam, please enter the code in the image.

Rs. 26030 (Per 10g)
Your Vote!
Do you think 'Operation Late Nigt' of the city police should be continued during Ramzan too?
YesNoCan't say
Matrimony | Photos | Videos | Search | Polls | Archives | Advertise | Letters

© The Siasat Daily, 2012. All rights reserved.
Jawaharlal Nehru Road, Abids, Hyderabad - 500001, AP, India
Tel: +91-40-24744180, Fax: +91-40-24603188
contact@siasat.com