CPI 92nd foundation day celebrations

CPI 92nd foundation day celebrations
Click for full image
CPI National General Secretary Suravaram Sudhakar Reddy addressing On occasion of CPI 92nd foundation day celebrations at makhdoom bhavan at Himayatnagar in Hyderabad

 

CPI National General Secretary Suravaram Sudhakar Reddy addressing On occasion of CPI 92nd foundation day celebrations at makhdoom bhavan  at Himayatnagar in Hyderabad