Jokes

SMS SMS SMS

SMS SMS SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

Bus ab khush?
Phir na kehan k me sms nahi kerta!