India Photos

NGO distributing masks to Delhiites

NGO distributing masks to Delhiites
NEW DELHI, NOV 7 (UNI):- Members of Abhiyan Delhi an NGO distributing masks to Delhiites to avoid getting exposed to the toxic air, in New Delhi on Monday. UNI PHOTO-87U
Members of Abhiyan Delhi an NGO distributing masks to Delhiites to avoid getting exposed to the toxic air, in New Delhi on Monday. UNI PHOTO